Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області для працівників ТОВ «Агро-Інвест-Груп» (с. Клинове, Городоцького району) роз'яснено вимоги трудового законодавства та законодавства України стосовно атестації робочих місць за умовами праці.

Зауважено, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 97 КЗпП України та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Строки виплати працівникам заробітної плати регулюються ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», положеннями яких покладено на роботодавців обов'язок проводити виплату працівникам заробітної плати регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

При звільненні працівників виплата всіх належних сум заробітної плати (у тому числі компенсації за невикористані дні щорічної відпустки) проводиться в день звільнення працівника у відповідності до вимог ст. 116 КЗпП України.

Роз'яснено основні вимоги Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого Постановою КМУ № 1078 від 17.07.2003р. враховуючи останні зміни та зокрема щодо підвищення порогу проведення індексації з 101 до 103%.

Наголошено на відповідальності за порушення трудового законодавства. Зокрема доведено до відома присутніх про фінансову відповідальність, що передбачена ст. 265 Кодексу Законів про Працю України.

Також в ході семінару відмічено, що відповідно до чинного законодавства України, атестація робочих місць за умовами праці — це сукупність заходів, які мають за мету комплексну оцінку кожного робочого місця на відповідність Системі стандартів безпеки праці, технічному і організаційному рівням. Це забезпечує поліпшення стану безпеки виробництва, якості продукції і головне, передбачає урегулювання відносин між роботодавцем та працюючим населенням в галузі безпечних і здорових умов праці.

До пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці належать: пенсії за віком на пільгових умовах, додаткові відпустки, скорочена тривалість робочого часу (дня, тижня), доплати до тарифних ставок (окладів),

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад