Новини
Фахівцями відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Ярмолинецькому районі на на базі Віньковецького лісництва ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» проведено консультативний семінар.У ході семінару звернуто увагу на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці. Зазначено, що під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (п. 1 ст. 29 КЗпП, ст.ст. 5 і 7 Закону України «Про охорону праці»). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність чи відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження провадяться в рамках атестації робочих місць за умовами праці.Атестація робочих місць здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі Порядок), затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 року №442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених спільною постановою Міністерства праці і Міністерства охорони здоров'я України від 01.09.1992 року №41.

Для проведення комплексу робіт, пов'язаних із атестацією робочих місць, на підприємстві створюється атестаційна комісія, яка є основним колегіальним органом щодо вирішення питань, пов'язаних з атестацією. Склад і повноваження атестаційної комісії визначається наказом по підприємству, організації. До складу комісії рекомендується вводити головних спеціалістів, працівників відділів кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, представників громадських організацій.

Атестаційна комісія зобов'язана, зокрема, вивчити і зробити висновки про обладнання робочих місць необхідними інструментами та засобами індивідуального захисту, їх відповідність нормативним актам з охорони праці, а також про відповідність технологічного процесу, споруд, обладнання вимогам, зазначених у проектно-конструкторській документації, стандартах і нормах з охорони праці. Слід зазначити, що робота атестаційної комісії буде значно меншою, якщо на підприємстві свого часу було проведено відповідні експертизи проектної документації.

Відповідно до пункту 4 Порядку, періодичність проведення атестації робочих місць визначається в колективному договорі підприємства, але атестація має проводитись не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

За результатами семінару прийнято рішення надавати працівникам підприємства додаткові відпустки за особливий характер праці. Розробляти та впроваджувати заходи щодо профілактики виробничого травматизму. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів даних питань.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад