Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на базі фізичної особи-підприємця Альмяшова Р.О. (м. Шепетівка) відбувся семінар щодо вимог безпеки під час експлуатації машин, механізмів та виконання робіт підвищеної небезпеки.У ході заходу роз'яснено вимоги безпеки під час експлуатації газовикористовувального обладнання встановленого на автомобілях та під час експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Особливу увагу звернуто на нову редакцію Правил безпеки систем газопостачання та Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Зауважено, що при експлуатації транспортних засобів, двигуни яких працюють на стиснутому природному або зрідженому нафтовому газі, повинні виконуватись вимоги настанови з їх експлуатації заводів-виготовлювачів та Правил.

Зазначено, що при заправленні газовим паливом не допускається: стояти біля газонаповнювального шланга і балонів; підтягувати гайки з'єднань газової системи живлення та стукати металевими предметами; проводити регулювання та ремонт газової апаратури; виконувати роботи, що викликають іскроутворення; палити і користуватися відкритим вогнем; працювати без рукавиць; заправляти балони зрідженим нафтовим газом більше як на 80% повного об'єму; заправляти балони, якщо строк їх технічного опосвідчення минув, або у випадку виявлення розгерметизації газової системи живлення.

Обговорено вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду і підіймальних споруд підприємства. Проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні та Хмельницькій області. Розглянуто питання щодо вдосконалення системи управління охороною праці, характерні порушення нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі. Зазначено, що основні причини смертельних виробничих травм такі: незадовільна підготовка працівників і роботодавців з питань охорони праці; невиконання вимог посадових інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці, порушення трудової й виробничої дисципліни; недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, устаткування, машин, механізмів; незадовільний технічний стан обладнання, транспортних засобів, машин і механізмів.За результатами зустрічі вирішено проводити постійний контроль зі сторони адміністрації підприємства за дотриманням працівниками, котрі експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки і виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічними працівниками, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки і виконанням робіт з підвищеною небезпекою вимог регламентів на виконання робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які впроваджені і діють на підприємстві. Привести у відповідність нормативним актам з питань охорони праці документи, що стосуються безпечного виконання робіт кранами та безпечної експлуатації транспортних засобів, які працюють на газу.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад