Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області для керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних працівників ДП «Старокостянтинівський молочний завод» проведено семінар з питань профілактики травматизму та аварійних ситуацій.Під час семінару обговорено стан охорони праці та проаналізовано стан виробничого травматизму в галузі харчової промисловості. Розглянуто питання дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Роз'яснено основні вимоги Правил охорони праці для працівників підприємств по переробці молока. Роз'яснено вимоги Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та процедуру надання повідомлення про настання нещасного випадку. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.Наголошено на розробленні та впровадженні заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Посиленні контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємстві. Забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Чіткому визначені функцій, обов'язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці.

Також зазначалось, що роботодавцю необхідно посилити контроль за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Проводити щорічні навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників підприємства. Розробити та впровадити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці. Забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад