Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі Шепетівського КСБМП (м. Шепетівка) відбувся семінар щодо вимог безпеки під час експлуатації машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт.

У ході заходу проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні та Хмельницькій області. Звернуто увагу на вимоги, що стосуються безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду і підіймальних споруд на підприємстві. Наголошено на вдосконаленні системи управління охороною праці, проаналізовано характерні порушення нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі та розглянуто основні причини смертельних виробничих травм.Обговорено питання навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, звернуто увагу на склад комісії з перевірки знань, розроблення програми навчання та питань для перевірки знань працівників. Періодичність проходження інструктажів з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правила поведінки та дії при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Порушено питання вимог безпеки під час виконання газополум'яних робіт, поставлено акцент на використання опосвідчених балонів, проведення гідравлічних випробувань рукавів та випробувань пальників і редукторів на газонепроникність. Розглянуто вимоги безпеки під час експлуатації зварювального обладнання, безпечної експлуатації металообробних верстатів та електроінструменту.

Звернуто увагу присутніх на важливість дотримання роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та правильності застосування Списків № 1 і № 2, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Наголошено на якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесення їх до категорії із шкідливими умовами праці. Окремо розглянуто питання щодо передбачення відповідальності за несвоєчасність проведення атестації або порушення порядку її проведення.

За результатами зустрічі вирішено проводити постійний контроль зі сторони адміністрації підприємства за дотриманням працівниками, котрі експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки і виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічними працівниками, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки і виконанням робіт з підвищеною небезпекою вимог регламентів на виконання робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які впроваджені і діють на підприємстві. Привести у відповідність нормативним актам з питань охорони праці документи, що стосуються безпечного виконання робіт кранами, безпечної експлуатації зварювального обладнання, безпечної експлуатації металообробних верстатів, електроінструменту і не допускати порушень нормативних актів з охорони праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад