Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі Шепетівського РЕМ публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (м. Шепетівка) відбувся семінар щодо вимог безпеки під час експлуатації машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт.

У ході заходу роз'яснено вимоги безпеки під час експлуатації газовикористовувального обладнання встановленого на автомобілях та під час експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. Особливу увагу звернуто на нову редакцію Правил безпеки систем газопостачання та Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Зауважено, що при експлуатації транспортних засобів, двигуни яких працюють на стиснутому природному або зрідженому нафтовому газі, повинні виконуватись вимоги настанови з їх експлуатації заводів-виготовлювачів та Правил.Обговорено вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду і підіймальних споруд підприємства. Проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні та Хмельницькій області. Розглянуто питання щодо вдосконалення системи управління охороною праці, характерні порушення нормативних актів з охорони праці на підприємствах галузі. Зазначено, що основні причини смертельних виробничих травм такі: незадовільна підготовка працівників і роботодавців з питань охорони праці; невиконання вимог посадових інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці, порушення трудової й виробничої дисципліни; недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, устаткування, машин, механізмів; незадовільний технічний стан обладнання, транспортних засобів, машин і механізмів.Звернуто увагу присутніх на важливість дотримання роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та правильності застосування Списків № 1 і № 2, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Наголошено на якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесення їх до категорії із шкідливими умовами праці. Окремо розглянуто питання щодо передбачення відповідальності за несвоєчасність проведення атестації або порушення порядку її проведення.

За результатами зустрічі вирішено проводити постійний контроль зі сторони адміністрації підприємства за дотриманням працівниками, котрі експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки і виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічними працівниками, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки і виконанням робіт з підвищеною небезпекою вимог регламентів на виконання робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які впроваджені і діють на підприємстві. Привести у відповідність нормативним актам з питань охорони праці документи, що стосуються безпечного виконання робіт кранами та безпечної експлуатації транспортних засобів, які працюють на газу.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад