Новини
Фахівцями відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку та сектору розслідування, аналізу обліку аварій і виробничого травматизму для керівників структурних підрозділів та інженерно-технічних працівників фізичної особи-підприємця Олійник О.П. (м. Хмельницький) проведено семінар з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму.

У ході заходу звернуто увагу на додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в транспортній галузі. Роз'яснено внесені зміни до ст. 21 Закону України «Про охорону праці», в частині видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу. Також обговорено процедуру продовження дії дозволу на виконання робіт та експлуатацію об'єктів з підвищеною небезпекою.

Доведено присутнім інформацію про стан виробничого травматизму в Хмельницькій області та Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Також зазначалось про вимоги безпечного виконання газорізальних робіт та експлуатації вантажопідіймальних механізмів, дотримання законодавчих актів під час шиномонтажних робіт.

За результатами зустрічі вирішено посилити контроль за станом охорони праці та трудовою дисципліною в ФОП. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками ФОП вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Чітко визначити (розподілити) функції, обов'язки, відповідальність інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці. Проводити щорічні навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад