Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для працівників ТОВ «Поділля агросервіс» (с. Чаньків, Дунаєвецького району) проведено семінар з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення весняно-польових робіт.

У ході зустрічі проаналізовано стан виробничого травматизму в Хмельницькій області та Дунаєвецькому районі. Зроблено аналіз по випадках травмування працівників агропідприємств району.

Наголошено на розробленні та впровадженні заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Посиленні контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємствах. Забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Чіткому визначені функцій, обов'язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу, щодо експлуатації, ремонту, обслуговування сільськогосподарських машин, механізмів та устаткування з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці. Також посилені контролю за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Забезпечити дотримання вимог безпеки під час виконання робіт з ядохімікатами та пестицидами.

На завершення заходу вказано на необхідність проведення щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників підприємств. Розробити та впровадити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці. Забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад