Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на базі Управління агропромислового розвитку в Дунаєвецькому районі проведено семінар з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки під час проведення весняно-польових робіт на підприємствах АПК Дунаєвецького району.

Під час семінару проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні, Хмельницькій області. Зроблено аналіз по випадках травмування працівників агропідприємств району. Наголошено на розробленні та впровадженні заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Посилені контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємствах району. Особливу увагу присутніх звернуто на дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Чітке визначення функцій, обов'язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу, щодо експлуатації, ремонту, обслуговування сільськогосподарських машин, механізмів та устаткування з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці. Забезпеченні дотримання вимог безпеки під час виконання робіт з ядохімікатами, пестицидами.

За результатами зустрічі вирішено рекомендувати керівникам агропідприємств особливу увагу приділити вжиттю заходів щодо безпечного проведення посівної компанії. Максимально забезпечити безпечні умови праці. Забезпечити працюючих засобами індивідуального захисту, медичними аптечками. Організувати проведення додаткового навчання та інструктажів зі всіма працівниками, які задіяні в зберіганні врожаю на предмет дотримання вимог охорони праці. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли медичних оглядів, інструктажів, і не мають посвідчень на право керування транспортними засобами відповідних категорій. Не допускати до роботи техніку, яка не пройшла технічного контролю. Не допускати перебування працівників під час роботи техніки в непередбачених для цього місцях.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад