Новини
Фахівцями відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проведено семінар для керівництва та працівників приватного підприємства «Газ-Сервіс-Інтерм» (м.Шепетівка).

У ході заходу роз'яснено вимоги безпеки під час експлуатації та обслуговування газовикористовувального обладнання житлових та громадських будівель. Зауважено, що від дотримання працівниками, які експлуатують газове обладнання, технології виконання аварійних робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які діють на підприємстві, залежить безпека працівників підприємства.Наголошено на необхідності вдосконалення навичок працівників, які обслуговують обладнання, що працює на газовому паливі під час проведення тренувальних занять за Планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій в системі газопостачання. Під час яких давати оцінку діям персоналу та вживати заходів по усуненню недоліків. Звернуто увагу присутніх на важливість розроблення програми навчання та питань для перевірки знань працівників. Зазначено, що не можуть бути допущені до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Також зазначалось, що будь-яка діяльність людини завжди пов'язана із виникненням шкідливих і небезпечних чинників, причому перелік цих чинників для кожної професії є специфічним, але загальні підходи до їх усунення є завжди однаковими. Акцентовано, що основні причини смертельних виробничих травм є: незадовільна підготовка працівників і роботодавців з питань охорони праці, невиконання вимог посадових інструкцій та інших нормативних актів з питань охорони праці; порушення трудової й виробничої дисципліни; недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів, устаткування, машин, механізмів; незадовільний технічний стан обладнання, транспортних засобів, машин і механізмів.

За результатами зустрічі вирішено проводити постійний контроль зі сторони адміністрації підприємства за дотриманням працівниками, які експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки і виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічними працівниками, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки і виконанням робіт з підвищеною небезпекою вимог регламентів на виконання робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які діють на підприємстві. Також, необхідно привести у відповідність нормативним актам з питань охорони праці документи, що стосуються безпечного виконання робіт та не допускати порушень нормативних актів з питань охорони праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад