Новини
Фахівцями відділу нагляду на виробництві і об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проведено семінар для керівництва та працівників ПБФ «Пінокіо-Z» (м. Нетішин) з питань дотримання вимог безпеки під час експлуатації автомобільних газозаправних станцій (зріджений газ).

У ході семінару проаналізовано стан виробничого травматизму в області та розглянуто заходи щодо попередження нещасних випадків. Звернуто увагу присутніх на дотримання вимог безпеки під час експлуатації об'єктів на газонаповнювальних та автомобільних газозаправних пунктах. Зокрема, зазначено, що відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, виробничі процеси, технічний стан технологічного обладнання, електрообладнання, газопроводів, вентиляційних установок і інших споруд на ГНП і АГЗП повинні забезпечувати безперебійну роботу та безпеку працівників. Працівники, які експлуатують та обслуговують обладнання, повинні з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення щозміни перевіряти технологічне обладнання, газопроводи, запобіжну арматуру, електрообладнання, вентиляційні системи, засоби вимірювань, протиаварійний захист, блокування і сигналізацію вибухопожежонебезпечних виробництв.Детально розглянуто порядок заправлення автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту. Вимоги безпеки до гумовотканинних рукавів, що застосовуються при операціях зливання-наливання і наповненні балонів. Звернуто увагу на тривалість їх експлуатації та терміни проведення гідравлічних випробувань гумовотканинних, металевих і металевих шарнірних рукавів. Вказано на необхідність маркування рукавів із зазначенням номінального тиску, строків проведеного і чергового гідравлічних випробувань.

За матеріалами семінару прийнято рішення посилити контроль за станом охорони праці та трудовою дисципліною на виробничих об'єктах підприємства ПБФ «Пінокіо-Z». Забезпечити контроль щодо дотримання посадовими особами та виконанням працівниками підприємства вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці під час організації та виконання робіт з підвищеною небезпекою. Підвищити ефективність роботи служби охорони праці.Чітко визначити (розподілити) функції, обов'язки, відповідальність інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, технологічних інструкціях. Контролювати проведення щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки для посадових осіб та працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад