Новини
Фахівцями відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві проведено інформаційний семінар для працівників Кам'янець-Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

У ході семінару звернуто увагу на дотримання вимог безпечної експлуатації котельного господарства, автомобільного транспорту, охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та роботи з інструментами та пристроями, які безпосередньо стосуються суб'єкта господарювання.Звернуто увагу присутніх на посиленні контролю за трудовою дисципліною, впровадження профілактичних заходів з метою попередження виробничого травматизму та аварійних ситуацій в транспортній галузі. Наголошено на чіткому розподілу функцій, обов'язків, відповідальності обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту технологічного устаткування та обладнання з відображенням у посадових інструкціях. Призначенні атестованого обслуговуючого персоналу до обслуговування та експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки та забезпечення їх виробничими інструкціями і інструкціями з охорони праці.

Також порушено питання стосовно дотримання працівниками технологій виконання робіт та інших нормативно-правових документів з питань охорони праці. Не допущення до роботи осіб, які не пройшли медичних оглядів, інструктажів і не мають посвідчень та знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Роз'яснено роль колективних договорів у справі забезпечення конституційних прав найманих працівників на належні безпечні і здорові умови праці щодо запобігання випадкам виробничого травматизму та профілактики професійних захворювань.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад