Новини
До Головного управління Держпраці в Одеській області неодноразово звертаються фахівці з охорони праці підприємств з проханням роз'яснити різницю між термінами «роботи на висоті» та видом висотних робіт -«верхолазні роботи», а також які засоби захисту використовувати під час висотних і верхолазних робіт.
Головне управління роз'яснює:
Роботи на висоті — роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні ґрунту, перекриттів або робочого настилу, під час виконання яких працівник перебуває на відстані менше ніж 2 м від межі неогороджених перепадів по висоті. У разі наявності похилої робочої поверхні (наприклад, під час виконання покрівельних робіт) зоною роботи на висоті є вся робоча поверхня.
Роботи верхолазні — роботи, які виконуються на висоті 5 м і вище від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, безпосередньо з елементів конструкцій або з монтажних пристосувань. Під час виконання робіт на висоті працюючий перебуває на відстані менше 2 м від межі неогороджених зовнішніх або не перекритих внутрішніх перепадів по вертикалі 1,3 м і більше від робочої поверхні (ґрунту, перекриття, робочого настилу), а під час робіт на похилій робочій поверхні незалежно від відстані від межі перепадів по вертикалі та наявності огородження. Падінню з висоти запобігає основне захисне огородження перепадів по вертикалі або перекриття робочим настилом внутрішніх прорізів робочої поверхні, а допоміжним є безлямковий запобіжний пояс, який за функціональним призначенням використовується тільки для підтримування працюючого.
Фахівці Головного управління вважають, що головне питання не в різниці між роботами на висоті чи верхолазними роботами (беззаперечно, верхолазні роботи є окремим видом робіт на висоті), а в тому, як слід користуватись при цьому засобами захисту від падіння з висоти. Запобіжний пояс повинен використовуватись під час перебування на робочих настилах засобів виробництва, улаштованих на мобільних опорах (наприклад, автопідіймачі, підвісній будівельній колисці). Не потрібне використання запобіжного поясу під час проведення робіт на горизонтальній робочій поверхні за наявності нормативного захисного огородження перепадів по висоті або закриття робочим настилом внутрішніх прорізів з перепадом по висоті, а також під час роботи на робочих настилах засобів виробництва, улаштованих на стаціонарних опорах (наприклад, стаціонарному будівельному підіймачі, будівельному риштованні).
Слід зазначити, що в порівнянні з державними нормативними документами рекомендації Міжнародної організації праці не вказують на конкретну межу, з якої вважається робота на висоті. Відповідно до державних стандартів межа робіт на висоті на площадках обслуговування промислових машин становить 0,5 м (наприклад, ДСТУ ISO 14122 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин»).
Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки отримується тільки на верхолазні роботи. Для робіт на висоті суб'єкт господарювання повинен отримати Декларацію відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці і промислової безпеки.

Прес-служба Головного управління

Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області


До списку новинВпередНазад