Новини
Управлінням Держпраці у Хмельницькій області на базі МКП «Хмельницькводоканал» проведено інформаційно-консультативний семінар стосовно медичних оглядів працівників, підстав та порядку їх проведення.

Участь у семінарі взяли: заступник начальника Управління Держпраці у Хмельницькій області Павло Щербанський, начальник відділу з питань гігієни праці Олена Токар та фахівці відділу.Під час семінару особлива увага була приділена забезпеченню проходження медичних оглядів працівниками підприємства, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №246 від 21.05.2007р. Зокрема, фахівцями з питань гігієни праці роз'яснено порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

Зазначено, що відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Звернуто увагу на те, що медичний огляд обов'язковий для наступних категорій працівників: зайнятих на важких роботах; на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці; на роботах, де є потреба у професійному доборі; осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності.Медичні огляди для працівників, які зайняті на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці проводяться відповідно до Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку № 246, де вказано безпосередньо сам фактор небезпеки, періодичність оглядів, фах лікарів, які мають брати в них участь, лабораторних досліджень, що повинні бути проведені, а також спеціальні медичні протипоказання (на доповнення до загальних).

Працівникам підприємства роз'яснено вимоги державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища та напруженості трудового процесу №248 від 08.04.2014 року». Вказано на необхідність додержання вимог цих правил при розробці заходів щодо покращення умов праці та профілактики шкідливого впливу на організм працюючих шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

Наголошено на розроблені гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на поліпшення і збереження здоров'я працівників, підвищення працездатності і продуктивності праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад