Новини
Фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі ТОВ «Альянс Ойл Україна» (Хмельницький р-н.) проведено семінар з питань додержання законодавчих та нормативно-правових актів з питань гігієни праці.

У ході семінару акцентовано увагу на проведені медичного огляду працівників. Зазначено, що відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір із закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Працівникам підприємства роз'яснено вимоги державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища та напруженості трудового процесу №248 від 08.04.2014 року». Вказано на необхідність додержання вимог цих правил при розробці заходів щодо покращення умов праці та профілактики шкідливого впливу на організм працюючих шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

Звернуто увагу керівництва на розроблені гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, з метою дотримання працівниками закладу вимог законодавчих та нормативно-правових актів з гігієни праці, впроваджені заходів щодо належного рівня гігієнічних вимог безпеки до обладнання та покращення умов праці працюючих.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад