Новини

Роз'яснення


Постановою № 67 затверджено зміни до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 413.

Постанова набрала чинності 7 лютого поточного року.

Зазначені зміни розроблено на виконання підпункту 84.1.1. Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, Плану організації виконання Указу Президента України від 12 березня 2012 року № 187, схваленого на засіданні Уряду 21 березня 2012 року та спрямовано на посилення системності, прозорості та збалансованості державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Впровадження Постанови дасть змогу знизити адміністративний тиск на суб'єктів господарювання, оптимізувати здійснення функцій державного нагляду (контролю), створити умови для подальшого розвитку бізнесу. Це, у свою чергу, повинно відобразитися на покращенні громадської безпеки і захисту життя та здоров'я людини, поліпшені стану охорони праці та промислової безпеки як окремих суб'єктів господарювання, так і в цілому в державі.

Очікувані наслідки дії норм Постанови не передбачають нанесення шкоди населенню та суб'єктам господарювання. Залучення додаткових коштів з Державного бюджету України на впровадження Постанови та забезпечення дотримання запроваджених нею норм не передбачається.

Застосування норм Постанови дозволяє здійснити перерозподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику та зменшити кількість суб'єктів з високим та середнім ступенями ризику орієнтовно на 40 %, підвищити рівень стану промислової безпеки та охорони праці, а також знизити рівень виробничого травматизму, довівши його в подальшому, до рівня середньоєвропейських показників.

За попередніми розрахунками зазначені зміни дають можливість перерозподілити кількість суб'єктів господарювання за ступенями ризику:

високого — з 16,6 % до 10 %
середнього — з 50,3 % до 30 %
незначного — з 33,1 % до 60 %


З метою заохочування роботодавців до створення безпечних умов праці, до Постанови введено норми, які дозволяють змінювати частоту планових перевірок в більшу або меншу сторону в залежності від стану промислової безпеки та охорони праці суб'єкта господарювання.

Відповідальним за впровадження Постанови є Держгірпромнагляд України та його територіальні органи. Механізм її впровадження — перерозподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику, перегляд планів роботи територіальних управлінь Держгірпромнагляду та графіків перевірок суб'єктів господарювання, а також організація та здійснення відповідно до них заходів державного нагляду.
Термін дії постанови — постійно, з дня опублікування, до виходу інших нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у даній сфері. Критеріями оцінки ефективності Постанови є статистичні дані щодо кількості працівників, травмованих на виробництві.

Враховуючи високий рівень поінформованості громадськості щодо Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Національного плану дій на 2012 рік щодо її впровадження, необхідності перегляду критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності очікується, що сприйняття громадськістю впровадження Постанови буде позитивним.


Довідково. Упродовж 2012 року із загальної кількості 924695 суб'єктів господарювання було перевірено 7320, що складає 0,8 % від загальної кількості.
Із загальної кількості 4165030 виробничих об'єктів було перевірено 153417, що складає 3,7 % від загальної кількості.


Інформаційний центр Держгірпромнагляду УкраїниДжерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Черкаській області


До списку новинВпередНазад