Новини

Дотримаємось вимог — збережемо життя

Агропромисловий комплекс займає друге місце серед галузей економіки після вугільної промисловості за травмонебезпечністю. Впродовж 2013 року на підприємствах АПК травмовано 846 та загинуло 88 працівників. Хоча рівень виробничого травматизму у галузі має тенденцію до зниження, однак залишається ще досить високим. Особливо, ймовірність травмування працівників зростає у періоди проведення сільськогосподарськими підприємствами сезонних польових робіт.

На даний час у галузі сільського господарства активно проводяться весняно-польові роботи. У цей травмонебезпечний період в сільськогосподарському виробництві зростає обсяг польових механізаторських та транспортних робіт, а також кількість працівників задіяних на ручних роботах по технологічному обслуговуванні посівних та інших машино-тракторних агрегатів, на роботах із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів, тощо.

Аналіз причин виробничого травматизму в галузі показує, що нехтування працівниками вимог виробничої безпеки та відсутність належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу є основними чинниками настання нещасних випадків. Для покращення стану промислової безпеки та охорони праці в агропромисловому комплексі посадовими особами теруправління у районах області із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, керівників та спеціалістів з охорони праці сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств проведено семінар-наради щодо безпечного проведення весняно-польових робіт.

На семінар-нарадах керівникам сільськогосподарських підприємств наголошено на посиленні контролю за дотриманням вимог чинних законодавчих та нормативних актів про охорону праці, належним технічним станом сільськогосподарських машин та механізмів, виконанням заходів спрямованих на недопущення травмування працівників. Особливу увагу звернуто на заборону експлуатації тракторів без електростартерного запуску двигуна та з відсутньою або несправною системою блокування запуску двигуна при включеній передачі, а також експлуатації несправних машин та обладнання; проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою; якісне та своєчасне проведення інструктажів; проведення передрейсових медичних оглядів водіїв, механізаторів; організація місць відпочинку та прийому їжі в польових умовах. Одним з першочергових завдань керівників суб′єктів господарювання АПК повинно бути забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту працівників, які виконують роботи, пов′язані з використанням пестицидів та мінеральних добрив (приготуванням розчинів, змішуванням їх та внесенням у грунт).

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Волинській області також звертає увагу роботодавців на необхідність організації та здійснення постійного контролю за дотриманням вимог безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском, котлів, проведенням газонебезпечних робіт у колодязях та відстійниках.

Пам'ятайте, дотримання вимог чинного законодавства з промислової безпеки та охорони праці є запорукою збереження здоров'я та життя працівників.


Джерело:
Територіальне Управління Держгірпромнагляду у Волинській області


До списку новинВпередНазад