Новини

Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Черкаській області завершено перевірку ПАТ «Дашуківські бентоніти», що
спеціалізується на видобутку та переробці бентонітової та палигорськітової глини. Перевіркою був охоплений комплекс виробничої
діяльності підприємства в контексті безпечного ведення робіт та охорони праці. Зокрема, було перевірено дотримання вимог
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним
вивченням надр, їх використанням та переробкою мінеральної сировини.

Всього до участі в обстеженні, що очолив начальник територіального управління Віктор Онишко, було залучено 5 державних
інспекторів гірничотехнічного, газотехнічного, енерго- та котлонагляду.

За результатами перевірки проведено виїзну колегію теруправління, на якій до відома керівництва та колективу підприємства доведено
інформацію про стан справ з питань охорони праці, охорони надр та промислової безпеки, визначено низку заходів щодо виправлення
ситуації та терміни їх виконання. Як зазначив Віктор Онишко: «Першочерговим завданням підприємства є не прибуток, а безпека і
здоров'я працівників».

В структуру підприємства входить кар'єр, завод по переробці та випуску бентонітового порошку, ремонтно-механічна майстерня,
автопарк, склади. На розробку родовища у підприємства є спеціальний дозвіл на користування надрами, проект розробки кар'єру та
інша необхідна документація.
Для забезпечення поточної експлуатації виробництва в структурних підрозділах виконуються роботи підвищеної небезпеки: відкриті
гірничі, маркшейдерські, зварювальні, газорізальні роботи, застосування небезпечних речовин 3-го класу небезпеки, роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В.

На ПАТ «Дашуківські бентоніти» функціонує служба управління охороною праці, працівники в установленому порядку проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, проведена атестація робочих місць, однак порушень вимог законодавства з
охорони праці було виявлено чимало. Нажаль, під час перевірки на підприємстві не було жодної структурної одиниці, де б не були
виявлені порушення чинного законодавства з охорони праці. Зокрема: не дотримуються безпечні параметри процесу виробництва,
передбачені технологічними регламентами та інструкціями; на горизонтах +180, +175 гірничі роботи ведуться з порушеннями
погодженого плану розвитку гірничих робіт на 2013 рік; не витримані параметри системи розробки — робочі площадки на горизонтах +
190, +180, +175 менші за проектні, експлуатується незареєстрований в органах Держгірпромнагляду екскаватор ЕО 2503, в аварійному
стані знаходиться будівля локомотивного депо (порушено несучі конструкції); не організовано проведення технічного обстеження
підземного газопроводу тощо.

За результатами перевірки виявлено понад 90 порушень. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 10
посадових осіб.

Згідно із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у
провадженні господарської діяльності» та з урахуванням змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері
господарської діяльності» внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Кодексу цивільного захисту України» щодо застосування норм стосовно повного або часткового зупинення виробництва, виконання
робіт територіальним управлінням направлено адміністративний позов щодо заборони проведення гірничих робіт по розкриву та
видобутку корисних копалин гор. (+190, +180, +175), а також експлуатації екскаватора, будівлі локомотивного депо, конвеєрної лінії
цеху № 1, грейфера крана, підземного газопроводу.Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Черкаській області


До списку новинВпередНазад