Новини

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі-Закон) визначає правові та організаційні засади створення, функціонування об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку. Під терміном об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) Закон розуміє юридичну особу створену власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. При цьому термін «неподільне майно» Законом вжито у значенні, як неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.

У свою чергу, до технічного обладнання багатоквартирного будинку Законом віднесено інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Стаття 4 Закону визначає основну мету та статус ОСББ, а саме, основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних, з діяльністю об'єднання. ОСББ може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.

Отже, з метою забезпечення виконання обов'язків, покладених на ОСББ відповідно до статті 18 Закону, для забезпечення належного технічного стану неподільного та загального майна, ОСББ може отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки безпосередньо або укласти договори з суб'єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл.

Відповідно до вимог розділу 9 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (далі — НПАОП 0.00-1.02-08) суб'єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфти та який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів повинен зареєструвати ліфти в територіальному органі Держгірпромнагляду, призначити наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації, електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан, ліфтерів і операторів диспетчерського зв'язку, а у разі, якщо такої можливості немає, суб'єкт господарювання може укласти договір на технічне обслуговування і ремонт ліфтів з організацією, яка має дозвіл на виконання цих робіт.

Під час укладання договору, який регламентує основні обов'язки, права, відповідальність сторін, взаємовідносини між організацією з технічного обслуговування і власником ліфта визначаються вимогами НПАОП 0.00-1.02- 08, Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженим наказом Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 № 73 та іншими нормативними документами. У разі невиконання умов договору, Ви маєте право оскаржити дії обслуговуючої організації в установленому законодавством порядку.

Згідно з вимогами розділу 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» періодичність проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду здійснюється з урахуванням ступеня ризику суб'єкта господарювання.

Відповідно до п. 4 Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі — Критерії), затверджених постановою КМУ від 28.05.2009 № 413, до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику віднесено такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Згідно з пунктом 8 Критеріїв планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання, з високим ступенем ризику щодо робіт з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки проводиться не частіше ніж 1 раз на 6 місяців.

Отже, державний нагляд за безпечною експлуатацією ліфтів, що належать та експлуатуються ОСББ або експлуатуються згідно з договором з іншим суб'єктом господарювання, проводиться у терміни, що не перевищують визначених у Критеріях.

Відповідно до зазначеного, Держгірпромнагляд здійснює заходи державного нагляду за суб'єктами господарювання, у власності або в користуванні яких є ліфти (житлово-комунальні організації, ОСББ тощо).

З метою врегулювання розмежування відповідальності між суб'єктами господарювання, у власності або в користуванні яких є ліфти, та обслуговуючою організацією Держгірпромнаглядом опрацьовуються зазначені питання та будуть ураховані в новій редакції НПАОП 0.00-1.02-08.


Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирській області


До списку новинВпередНазад