Новини

3 лютого 2014 року на засіданні президії обласної ради профспілок за участю представників територіального управління Держгірпромнагляду в області підбито підсумки виконання Угоди про взаємодію Тернопільської обласної ради профспілок з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Тернопільській області у здійсненні громадського контролю та державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці у 2013 році.

З інформацією з цього питання виступив технічний інспектор праці обласної ради профспілок Михайло Марчук, який наголосив на тому, що напередодні Всесвітнього дня охорони праці, 22 квітня 2013 року, з метою координації діяльності і сприянні реалізації прав і повноважень, які передбачені законодавством, була укладена двостороння угода про співпрацю між територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Тернопільській області і обласною радою профспілок на 2013-2017 рр.

Згідно з домовленістю обласна рада профспілок і територіальне управління здійснювали обмін інформацією з питань охорони праці шляхом видання інформаційного бюлетеня «Охорона праці та соціальне страхування в Тернопільській області» і надання матеріалів колегіальних органів обласної ради профспілок та Федерації профспілок України з питань охорони праці.

Про постійну взаємодію і співпрацю свідчить те, що представник облпрофради є членом колегії територіального управління Держгірпромнагляду в області і постійно бере участь у її засіданнях. Обласна рада профспілок постійно запрошує представників теруправління до участі в заходах, що організовуються профспілками стосовно питань охорони праці.

Обласна рада профспілок забезпечувала участь представників профспілок у розслідуванні 13 нещасних випадків.

Під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення їх об'єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм, не пов'язаних з виробництвом, представники профспілок завжди узгоджували свої дії та пропозиції з представниками Держгірпромнагляду.

Як засвідчили перевірки на підприємствах, в організаціях та установах області представники профспілкових комітетів беруть участь у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці у посадових осіб, спеціалістів та усіх працівників. Представлені вони і в комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві.

З інформацією про сприяння профспілкам у проведенні громадського контролю за станом охорони праці та виробничої безпеки та залучення їх представників до розслідування нещасних випадків на виробництві, всебічних перевірок стану охорони праці і виробничої безпеки на підприємствах області виступив заступник начальника теруправління Держгірпромнагляду в області Володимир Паславський.

Він, зокрема наголосив на тому, що традиційно, до Всесвітнього дня охорони праці, у 2013 році проводились спільні заходи з обласною радою профспілок. Зокрема, круглий стіл на тематику охорони праці та профзахворювання на виробництві, нарада — семінар з профактивом та спеціалістами служб охорони праці підприємств та організацій та ін. Відбулися спільні заходи з вшанування пам'яті загиблих на виробництві: проведено панахиду, насаджено дерева (туї) на алеї Пам'яті в гідропарку «Топільче».

З нагоди дня охорони праці спільно проведено конкурс дитячого малюнка « Охорона праці очима дітей», в якому взяли участь гуртківці обласної профспілкової школи мистецтв.

Заступник начальника територіального управління особливо наголосив на тому, що з кожним роком вдосконалюється і розширюється плідна співпраця теруправління Держгірпромнагляду у Тернопільській області з профспілками краю. Соціальний діалог і партнерство набувають нового змісту, нових ефективних форм і методів впливу, широкої координації дій, суспільної значимості.

У практику соціального партнерства увійшли й проведення спільних засідань колегії теруправління і президії облпрофради, на яких всебічно обговорюються результати перевірок підприємств, стан охорони праці на них. У спільних постановах визначаються конкретні завдання та терміни їх виконання, спрямовані на активізацію роботи органу державного нагляду і профспілок області з вирішення проблемних питань стану промислової безпеки та охорони праці на підприємствах області.

Згідно з укладеною угодою територіальне управління забезпечує участь представників профспілок у комплексних перевірках підприємств, організацій та установ області за станом безпеки та умов праці, залучає їх у комісії зі спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві.

А профспілки області підвищують рівень компетентності своїх працівників та активістів, які беруть участь у громадському контролі за станом охорони праці та її безпеки.

Поглиблення і дальше розширення співпраці, соціального партнерства і надалі служитиме благородній і гуманній справі — збереженню життя, здоров'я і працездатності наших громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області і обласна рада профспілок висловили впевненість у тому, що взаємодія у здійсненні громадського контролю і державного нагляду за додержанням законодавства про охорону праці відповідають зобов'язанням угоди та посприяють подальшій плідній співпраці у питаннях охорони праці.


Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області


До списку новинВпередНазад