Новини

Сьогодні, 7 лютого, відбулося розширене засідання Колегії територіального управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області, на якому підбито підсумки роботи колективу теруправління за 2013 рік і визначено шляхи подальшого вдосконалення наглядової діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці. У роботі Колегії взяв участь начальник управління організації державного нагляду Держгірпромнагляду України Микола Радіонов.

Щодо головних підсумків роботи, то всі заплановані заходи, рішення колегій та доручення Держгірпромнагляду, підкреслив у своїй доповіді начальник управління Михайло Саварин, виконано без порушення визначених термінів і у повному обсязі. Протягом 2013 року основні зусилля управління були спрямовані на запобігання загибелі та каліцтва людей на виробництві. Як наслідок, кількість нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, порівняно з 2012 роком зменшилась на 26 нещасних випадків або на 45 відсотків, а кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком зменшилась на 43% або на 3 нещасні випадки. Відрадно, що минулого року, проголошеного Державною службою роком АПК, у сільському господарстві області не сталося жодного нещасного випадку. Позитивним змінам у динаміці виробничого травматизму значною мірою сприяло посилення якості наглядової роботи. За 2013 рік посадовими особами територіального управління проведено 1838 перевірок, під час яких виявлено 14976 порушень вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, абсолютна більшість з яких оперативно була усунута. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 1110 працівників, у т.ч. 513 керівників.

Основну увагу доповідач зосередив на визначенні шляхів подальшого удосконалення форм і методів роботи служби в умовах проголошеного державою курсу на всебічне зменшення адміністративного тиску на виробників продукції усіх форм власності. Це, у першу чергу, стосується питань управління ризиками в існуючих системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки, значного посилення профілактично-роз'яснювальної роботи, широкого використання превентивних заходів. Сьогодні проведення перевірок суб'єктів господарювання здійснюється лише відповідно до діючих нормативних актів України про основні засади здійснення державного нагляду в залежності від ступенів ризику. Підприємства малого та середнього бізнесу, які працюють на єдиному податку, не перевіряються.

Більш чіткого, професійно виваженого підходу до справи вимагають також процедури тимчасових зупинок виробництва, робіт, які виконуються, машин, механізмів та устаткування, які експлуатуються з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці й становлять загрозу життю та здоров'ю працюючих. Після набрання чинності Закону України від 20 червня 2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у проводженні господарської діяльності» та з урахуванням змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарчої діяльності» ці процеси відбуваються лише за рішенням судових органів.

Хоча, як наголошувалося на Колегії, у минулому році спільно із соціальними партнерами вдалося досягнути немало позитивних зрушень, жодних підстав для самозаспокоєння бути не повинно; стан промислової безпеки далекий від ідеального. Основна увага в наглядовій роботі повинна приділятися лісовій, транспортній галузям, об'єктам підвищеної небезпеки ліфтового господарства, надійній експлуатації котлів, посудин, кранів, підвісних канатних доріг, атракціонів. Окремо наголошено на необхідності тісної взаємодії теруправління та експертно-технічного центру, підвищення якості експертних висновків та створення в подальшому єдиної електронної бази промислових об'єктів підвищеної небезпеки. Ряд зауважень, які стосувалися сумлінного виконання посадових обов'язків, дотримання трудової та виконавчої дисципліни, було висловлено на адресу окремих працівників.

У своєму виступі начальник управління організації державного нагляду Держгірпромнагляду України Микола Радіонов звернув увагу присутніх на необхідності впровадження на підприємствах регіону ризикоорієнтовного підходу в системах управління охороною праці, аналізу виробничих ризиків та вміння керувати ними. Слід шукати і постійно проводити ефективні превентивні заходи, застосовувати й інші профілактичні методи для покращення ефективності державного нагляду при зменшенні кількості перевірок та мінімізації державного тиску на малий та середній бізнес. Потрібно також активніше використовувати практику заслуховування на Колегіях територіального управління перших керівників підприємств, установ і організацій регіону з питань дотримання промислової безпеки та охорони праці.

У роботі розширеного засідання Колегії взяли участь і виступили заступник голови Закарпатської обласної ради профспілок Василь Захарець, начальник держпідприємства «Закарпатський експертно-технічний центр» Віктор Пилип. З обговорюваного питання ухвалено рішення, спрямовані на комплексне вирішення порушених під час засідання проблем. Затверджено також план роботи Колегії теруправління на перше півріччя 2014 року.Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду України у Закарпатській області


До списку новинВпередНазад