ДБН А.2.2-2-96. . Техническая защита информации. Общие требования к организации проектирования и проектной документации для строительства. Изменение N1


Зміна затверджена наказом Держбуду

від 23.08.05 № 142

Зміна № 1 ДБН А.2.2-2-96

Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23.08.2005 № 142

ТЕКСТ

Пункт 2.4, другий абзац, викласти у новій редакції: «Завдання на проектування заходів ТЗІ для особливо важливих об'єктів погоджується з уповноваженим на це органом згідно з чинним законодавством».