Статьи
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41 42
Нормативні документи
Голова Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. затвердив Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Рекомендації було опрацьовано у зв’язку з тим, що наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 р. № 191 «Про затвердження Ти...
Чому охорона праці на заводі почала кульгати на обидві ноги?
Стрімкість, з якою протікає наше життя, привносить численні зміни й у виробництво, й у трудові колективи. Зміни в більшості випадків пов’язані з приходом нових власників. Вони, маючи у своєму розпорядженні контрольні пакети акцій, відразу заміняють одних керівників іншими. Цілими команда...
Держгірпромнагляд — учасник виставки
У Національному комплексі «Експоцентр України» в Києві з 24 по 27 квітня 2007 р. відбулася сьома міжнародна спеціалізована виставка «ПОЖЕКСПО—2007». Організаторами виставки є Експоцентр України разом з Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки, якому у червні виповнюється...
90 років на захисті людини праці
Виповнилося 90 років з того часу, коли Декретом Ради Народних Комісарів (РНК) від 17 травня 1918 р., підписаним В. І. Леніним, була утворена інспекція праці, яка формувалася і здійснювала свою діяльність за безпосередньої участі профспілок. З утворенням інспекції праці фабрична інспекція...
Добрые дела отделения Фонда
Согласно требованиям действующего законодательства, потерпевшие на производстве получают соответствующие выплаты на возмещение ущерба вследствие несчастного случая на производстве и профзаболевания. Но не только этим ограничивается перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивают ра...
Захистить профілактика
Уберегти працівників від професійних захворювань — основне завдання санітарно-епідеміологічної служби промислово розвиненого Кіровського району Донецька. Про проблеми, з якими при цьому доводиться стикатися, нашому власному кореспондентові Геннадію ЩУРОВУ розповіла головний лікар районно...
Нужна слаженность в работе
Каким останется в памяти 2006 год с точки зрения решения проблем охраны труда? Каким было состояние производственного травматизма в области и какие вопросы следует решить, чтобы более эффективной была его профилактика на предприятиях и в хозяйствах? По поводу этих и других вопросов глав...
Крымская модель ведомственного надзора
Вопрос об организации ведомственного надзора за охраной труда давно актуален. Особенно на сельхозпредприятиях, которые стабильно из года в год «обеспечивают» более 60% всех производственных травмирований в агропромышленном комплексе. Крым — не исключение. Насколько это тревожит Министерс...
Будівництво під контролем двох інспекцій
Майже через день на будівельних майданчиках України гине одна людина. Характерними порушеннями в будівельній галузі є виконання робіт без проектів, масове залучення до виконання робіт некваліфікованих працівників, оформлення трудових відносин з порушенням чинного законодавства або взагалі...
Победить стихию и остаться живыми
История пожарной охраны Днепровского района г. Киева тесно связана с развитием Дарницы. А началась она в 1900 г. с создания на левом берегу Днепра небольшой пожарной команды для защиты от огня нескольких слободок. Сегодня в составе Дарницы — три городских района. Днепровский район — это ...
Брейн-ринг з охорони праці
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці у Кременчуці провели вікторину. Її учасниками стали команди трьох підприємств. За звання найрозумнішої змагалися команди ВАТ «Кременчуцький колісний завод», «Кременчуцький завод дорожніх машин» і «Крюківський вагонобудівний завод». Найбільше правиль...
Нормативно-правовая база в сфере обращения со взрывчатыми материалами
Взрывные работы являются одной из основных технологических операций в процессе добычи полезных ископаемых, в значительной мере определяют их экономическую эффективность и безопасность. Эти работы также широко используются при строительстве, разрушении зданий, сооружений, обработке матер...
В зоне постоянного риска
Безопасность труда, о которой мыпишем в каждом номере журнала,— непривилегия, не благо. Этообязательное условие, причемконституционное, котороегарантирует сохранение жизни издоровья работающему человеку.Сегодня в Украине на 1000 работающихтравмируется 3—4 человека, намиллион — 3000. Простая арифмети...
Медичні огляди — дієвий інструмент збереження здоров’я працюючих
Основні функції, за допомогою яких роботодавець реалізує виконання Порядку, можна згрупувати в чотири основні блоки (мал. 3). Перший блок. Організація лабораторних досліджень умов праці та визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Кожна...
Сергей Сторчак: «Главное для нас — помочь работодателю избежать производственных аварий»
Сергей Александрович СТОРЧАК — Председатель Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, доктор технических наук, профессор, член президиума, академик Академии горных наук Украины, заслуженный работник промышленности Украины. Он являетс...
Загибель в оглядовій канаві
Не проходить і тижня, щоб засоби масової інформації не повідомляли про резонансні пригоди на автомобільних дорогах країни. У ДТП продовжують гинути водії, пасажири транспортних засобів, випадкові перехожі. Більшість потерпілих у результаті ДТП були при виконанні службових обов’язків, що по...
28 квітня — День охорони праці
Дорогі друзі! Від щирого серця вітаю вас із професійним святом — Днем охорони праці. Створення належних та безпечних умов праці, надання всебічної підтримки особам, що потерпіли на виробництві, є ключовими факторами щоденної діяльності як роботодавців, так і влади загалом. Основна мета ...
Развитию нет границ
Первый огненный родничок забил на месте нынешнего гиганта металлургической промышленности Украины 110 лет назад, в феврале 1897г. Сегодня ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» («ММК имени Ильича») — гордость нашей страны. Здесь используются самые передовые технологи...
Инвалиды мешают Фонду?!
В Запорожье состоялось судебное заседание, на котором принято решение об отказе в удовлетворении судебного иска рабочего органа Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Запорожье против теруправления Госгорпромнадзора по Запорож...
От концепции нулевого риска — до его прогнозирования и предупреждения
Промышленный потенциал Днепропетровщины обусловливает высокий уровень техногенной нагрузки на население области, прежде всего на ее работающий контингент. При значительном увеличении количества поднадзорных органам госсанэпиднадзора объектов численность работающего населения уменьшается,...
Реабілітації інвалідів — особливу увагу
Одним з пріоритетів соціальної політики нашої держави є реабілітація інвалідів. Створення однакових з іншими членами суспільства можливостей для реалізації ними політичних, економічних, соціальних, інших прав і свобод, а також для якнайповнішого розвитку індивідуальних здібностей та задо...
Підсумки проведення Дня охорони праці в Україні
Організаційний комітет з підготовки та проведення Дня охорони праці, до складу якого увійшли представники центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнських профспілок і роботодавців, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ...
Мирний атом під контролем
На території Миколаївської області, в мальовничому куточку біля річки Південний Буг розмістився відокремлений підрозділ «Південно-Українська атомна електростанція», який є складовою частиною ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Міністерства палива та енергетики Ук...
Внедрение ISO 9001-2000 приносит результаты
Десять лет тому назад на украинском рынке появилась продукция с торговой маркой «СБК». Сегодня ЗАО с иностранными инвестициями «Слобожанська будівельна кераміка» — самый крупный отечественный производитель облицовочного керамического кирпича и керамических фасонных изделий. Общество уве...
Забота об инвалидах
В управлении исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев в Одесской области по состоянию на 01.01.2007 г. на учете находилось 4964 личных дела потерпевших на производстве и членов их семей. С первых дней работы управления большое внимание уделялось обеспече...
Состояние профессиональной заболеваемости в Украине и особенности текущего периода
Здоровье работающего населения – одна из приоритетных проблем в развитых странах мира и наиболее важная составляющая трудового потенциала. Оно в значительной степени определяет экономическое и социальное развитие любого общества и рассматривается как фактор, непосредственно влияющий на п...
Управление безопасностью труда в горной промышленности
В начале 90-х годов прошлого столетия мировая техническая общественность признала, что дальнейшее повышение безопасности в горной промышленности требует качественно нового подхода. Впервые опыт управления безопасностью труда в горной промышленности был проанализирован на совещании в Вели...
Прогресс, который никого не радует
Профессиональная заболеваемость в Днепропетровской области вызывает все большее беспокойство общества, поскольку уровень ее продолжает оставаться высоким как в количественных показателях, так и в показателях интенсивности. Ожидание желаемой стабилизации, на которую рассчитывали в 2005 г., ...
Причина беспорядка — неразбериха с собственностью
Принято считать, что частный собственник способен наиболее эффективно управлять производством. Под этим подразумевается и неукоснительное соблюдение действующего законодательства об охране труда. С таким утверждением трудно не согласиться, ибо кто, как не собственник, заинтересован в сбе...
Не все так гладко під дахом «Еталу»
ВАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» виготовляє сучасні друкарські плати, контактну апаратуру, теплові та проміжні реле, пульти управління електрощитів, інші види устаткування і приладів. Високотехнологічне устаткування виробництва провідних іноземних фірм дає змогу значно зменшува...
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41 42