Статьи

Переведення крана на дистанційне радіокерування: модернізація, нормативні документи, спеціальне навчання робітників

Сучасна будівельна та виробнича галузі постійно розвиваються і вдосконалюють свої технології для підвищення продуктивності та безпеки робочих процесів. Однією з ключових інновацій є перевід крана на дистанційне радіокерування. Цей крок значно підвищує ефективність та безпеку операцій з підйому та переміщення вантажів. Дистанційні пульти компанії Монтажкрансервіс бувають декількох видів і відрізняються як органом керування (кнопки / джойстики), так і функціональністю (різна кількість швидкостей та керуючих органів). Більше детальної інформації про систему радіокерування https://mkscrane.com/ru/radyoupravlenye-kranom

радіокерування краном фото 1

Проте для успішного впровадження потрібно дотримуватися нормативних вимог та забезпечити спеціальну підготовку персоналу.

Нормативні документи та їх роль

Перш ніж замовляти цю послугу, важливо ознайомитися з усіма відповідними нормативними документами та стандартами. Нормативні документи встановлюють вимоги до радіокерованих кранів та їх експлуатації. Вони можуть включати законодавство, стандарти та рекомендації, спрямовані на забезпечення безпеки та якості роботи. Дотримання норм не тільки дає гарантію безпеки та якість роботи, але й запобігає можливим юридичним проблемам та штрафам. Важливо слідкувати за змінами у законодавстві та стандартах, оскільки вони можуть змінюватися з часом. Переконайтеся заздалегідь, що організація, яка буде виконувати модернізацію, має всі основні документи та дозволи.

 1. Дозвіл на виготовлення та використання системи дистанційного керування краном (Головне управління Держпраці);
 2. Технічні умови на систему дистанційного радіокерування краном та на проведення робіт. ТУ мають включати показники та вимоги щодо обладнання до та після модифікації (реконструкції);
 3. Крани необхідно обладнати звуковим сигналом у робочій зоні (відмінним від автомобільного);
 4. Перед та після модернізації необхідно зробити експертне обстеження;
 5. Інструкція з монтажу, пуску та регулюванню;
 6. Електрична схема;
 7. Паспорт пристрою;
 8. Декларація відповідності: пристрій повинен відповідати Технічному регламенту безпеки машин, низьковольтного електричного обладнання, електромагнітної сумісності;
 9. Робиться висновок за результатами експертного обстеження;
 10. До журналу нагляду (паспорт) заноситься відмітка про результати проходження технічного огляду обладнання;

Після реконструкції має бути встановлена табличка з даними:

 • нове позначення устаткування;
 • дата проведення змін;
 • дані про ТУ на модернізацію;

Спеціальна підготовка персоналу

Однією з ключових складових успішного переходу на радіокерування є підготовка персоналу. Така робота вимагає специфічних навичок та знань, які відрізняються від традиційних методів управління.

радіокерування краном фото 2

 • Спеціальні курси та тренінги допомагають операторам оволодіти необхідними навичками та знаннями. Це включає в себе вивчення роботи з радіопультами, особливостями конкретних моделей кранів, а також використання сучасних технологій для ефективного та безпечного керування вантажами;
 • Спеціальне навчання робітників, які керують вантажопідіймальними кранами та машинами, стропують та зачіплюють вантажі за «Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18);
 • Спеціальне навчання робітників, які експлуатують, монтують, налагоджують, ремонтують, демонтують та проводять технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
 • професійно-технічна освіта з підготовки (підвищення кваліфікації) робітника з професії Стропальник


До списку