Статьи

Одними з найвідоміших стандартів у цій галузі є ISO 17100 та EN 15038. Бюро перекладів, яке прагне забезпечити високу якість своїх послуг, має дотримуватися міжнародних стандартів якості перекладу. Ці стандарти встановлюють вимоги до процесів, ресурсів та інших аспектів, які впливають на якість перекладацьких послуг.


ISO 17100: Загальні положення

ISO 17100 є міжнародним стандартом, який регулює всі аспекти перекладацького процесу. Він охоплює такі важливі аспекти:

 • Кваліфікація перекладачів: Вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду перекладачів.
 • Технічні ресурси: Використання спеціалізованого програмного забезпечення та інструментів для забезпечення якості перекладу.
 • Управління проектами: Процедури для планування, моніторингу та оцінки перекладацьких проектів.
 • Зворотний зв’язок: Системи збору та обробки відгуків від клієнтів для постійного покращення послуг.

EN 15038: Європейський підхід до якості

EN 15038 є європейським стандартом, який був розроблений для забезпечення високої якості перекладу в Європейському Союзі. Основні положення EN 15038 включають:

 • Процеси перекладу: Визначення всіх етапів перекладацького процесу, від отримання замовлення до доставки готового перекладу клієнту.
 • Редагування та коректура: Вимоги до обов'язкової перевірки перекладів незалежними редакторами для забезпечення точності та якості.
 • Комунікація з клієнтами: Процедури для забезпечення ефективного обміну інформацією між клієнтами та перекладацьким бюро.

Переваги впровадження стандартів

Впровадження ISO 17100 та EN 15038 надає численні переваги для перекладацьких бюро та їх клієнтів:

 • Підвищення якості перекладів: Забезпечення відповідності перекладів високим стандартам якості.
 • Задоволення клієнтів: Забезпечення точності, повноти та відповідності перекладів вимогам клієнтів.
 • Ефективне управління: Покращення управлінських процесів і зниження ризиків завдяки чітко визначеним процедурам.
 • Конкурентні переваги: Підвищення репутації та конкурентоспроможності бюро перекладів на ринку.

Вимоги до персоналу

Одним з ключових аспектів стандартів ISO 17100 та EN 15038 є кваліфікація персоналу. Це включає:

 • Перекладачі: Освіта та професійна підготовка в галузі перекладу.
 • Редактори: Досвід та спеціалізація в редагуванні текстів.
 • Проектні менеджери: Навички управління проектами та комунікації з клієнтами.

Процеси контролю якості

Для забезпечення відповідності перекладів стандартам, бюро перекладів повинно впровадити наступні процеси контролю якості:

 • Редагування: Перевірка точності та відповідності перекладу оригіналу.
 • Коректура: Виправлення орфографічних, граматичних та стилістичних помилок.
 • Форматування: Забезпечення відповідності форматування перекладу вимогам клієнта.
 • QA (перевірка якості): Використання програмного забезпечення для автоматичної перевірки якості тексту.

Дотримання стандартів ISO 17100 та EN 15038 допомагає бюро перекладів забезпечити високу якість послуг та задовольнити вимоги клієнтів, створюючи міцну репутацію на ринку перекладацьких послуг.

Технології та інструменти для забезпечення якості

У роботі перекладацьких бюро, які дотримуються стандартів ISO 17100 та EN 15038, важливу роль відіграють сучасні технології та інструменти. Вони допомагають забезпечити високий рівень точності та узгодженості перекладів.

 • CAT-інструменти (Computer-Assisted Translation): Програми, що підтримують перекладачів під час роботи, забезпечуючи збереження стилю та термінології в межах проекту.
 • Термінологічні бази: Бази даних, що містять узгоджену термінологію для конкретних галузей чи клієнтів, що допомагає уникнути розбіжностей у термінах.
 • QA-програми: Програмне забезпечення для автоматичної перевірки якості перекладів, яке виявляє орфографічні, граматичні помилки та невідповідності термінології.
 • Системи управління проектами: Інструменти, що дозволяють ефективно планувати, координувати та контролювати перекладацькі проекти, забезпечуючи дотримання термінів та вимог клієнтів.

Комунікація та взаємодія з клієнтами

Ефективна комунікація з клієнтами є ключовим аспектом успішної роботи перекладацьких бюро. Відповідно до стандартів ISO 17100 та EN 15038, важливо забезпечити чіткі канали взаємодії та зворотного зв'язку.

 • Оцінка потреб клієнта: Детальне обговорення вимог та очікувань клієнта перед початком роботи над проектом.
 • Регулярні звіти: Надання клієнту регулярних звітів про стан проекту, що дозволяє контролювати процес та вносити корективи за необхідності.
 • Обробка зауважень: Наявність процедури для швидкої та ефективної обробки скарг та зауважень клієнтів, що допомагає підтримувати високий рівень задоволеності.

Підвищення кваліфікації та професійного розвитку

Важливим аспектом стандартів ISO 17100 та EN 15038 є безперервне підвищення кваліфікації співробітників перекладацьких бюро. Це включає:

 • Тренінги та семінари: Регулярне проведення навчальних заходів для підвищення професійних навичок перекладачів, редакторів та менеджерів проектів.
 • Обмін досвідом: Створення умов для обміну досвідом між співробітниками, що сприяє впровадженню найкращих практик у роботу.
 • Оцінка ефективності: Регулярне оцінювання результатів роботи співробітників та надання рекомендацій щодо покращення їхньої професійної діяльності.

Гарантії та відповідальність

Впровадження стандартів ISO 17100 та EN 15038 дозволяє перекладацьким бюро забезпечити високий рівень гарантій та відповідальності перед клієнтами.

 • Гарантія якості: Забезпечення відповідності перекладів вимогам клієнта та стандартам якості.
 • Відповідальність за результати: Прийняття відповідальності за якість та своєчасність виконання перекладацьких проектів.
 • Страхування ризиків: Наявність механізмів для мінімізації ризиків, пов'язаних з помилками або затримками у виконанні проектів.

Дотримання стандартів ISO 17100 та EN 15038 допомагає перекладацьким бюро створити надійну систему управління якістю, яка забезпечує високу якість перекладів, задовольняє потреби клієнтів та сприяє розвитку компанії.До списку