Статьи

На засіданні колегії Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 4 липня 2008 р. було розглянуто питання «Про стан виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374» (далі — Програма). Державними гірничотехнічними інспекціями, фахівцями гірничих округів і центрального апарату Держгірпромнагляду було проведено перевірку здійснення функцій державного управління Мінвуглепромом щодо реалізації цієї Програми, виконання вугледобувними підприємствами конкретних заходів, у тому числі комплексної програми дегазації вугільних пластів і впровадження ефективної системи запобігання вибухам метану.
Аналіз узагальненої інформації про стан виконання Програми засвідчив низький рівень реалізації запланованих на 2006—2010 рр. заходів, що не сприяє вирішенню накопичених у галузі проблем критичного стану промислової безпеки та виробничого травматизму.

У ході засідання колегії відзначалося, що із 112 заходів підвищення безпеки праці, визначених Програмою, не виконано більше половини, в тому числі передбачених до виконання упродовж 2007—2008 рр.
До Комплексної програми підвищення стану безпеки праці на підприємствах, підпорядкованих Мінвуглепрому (далі — Комплексна програма), що розробляється щорічно, не включено 11 заходів на 2007 р. і 24 заходи на 2008 р., які передбачені Програмою, затвердженою постановою Уряду. У Комплексну програму Мінвуглепрому на 2008 р. не внесено, зокрема, найбільш актуальні та важливі заходи, а саме: застосування методу дегазації закритих вугільних шахт з метою запобігання виділенню метану на земну поверхню; запровадження стандарту прогнозування та нормалізації температурних умов праці на вугільних шахтах тощо. Стан виконання 44 заходів, передбачених Комплексною програмою на 2007 р. і 59 — на 2008 р., незадовільний, тому що майже третину з них не реалізовано.
На вугледобувних підприємствах на сьогодні ще не впроваджена новітня система управління виробництвом та охороною праці. За останні роки в галузі створено тільки один комп’ютеризований навчально-методичний кабінет охорони праці.
Не виконуються графіки проведення навчань працівників підприємств вугільної галузі з питань охорони праці та ведення аварійно-рятувальних робіт. Майже третина із запланованої кількості працівників не пройшли навчання правил поведінки в аварійних ситуаціях і тренувань з використанням засобів індивідуального та колективного захисту.
Працівників підприємств Мінвуглепрому не в повному обсязі забезпечено засобами індивідуального захисту.
Упродовж 5 місяців цього року на придбання засобів індивідуального та колективного захисту із запланованих 45 млн. грн. фактично спрямовано 12,5 млн. грн., при цьому на придбання саморятівників та спецодягу не надано ніяких коштів, а на придбання шахтних світильників — лише 485 тис. грн.
Мінвуглепромом не вжито достатніх заходів, передбачених Програмою, щодо введення в дію комплексів стволового радіозв’язку. Не розпочато роботи щодо вирішення питання із впровадження обладнання високонапірного зрошування для вугільних комбайнів з метою підвищення ефективності боротьби з фрикційним іскрінням і забезпечення пилоподавлення. Повільно здійснюються заходи щодо нормалізації теплових умов праці у вугільних шахтах з глибиною відпрацювання пластів 1000 м і більше.
Нині 12 шахт Луганської області і 18 — Донецької потребують реконструкції вентиляційних систем. Починаючи з 2006 р. у галузі введено в експлуатацію лише 8 нових вентиляційних установок у системі головного провітрювання шахти. Не задіяні для постійних схем провітрювання 10 раніше пройдених стволів і свердловин. У той же час керівники шахт не забезпечують виконання рекомендацій щодо поліпшення провітрювання, розроблених на підставі депресійних зйомок, загальні втрати повітря у вентиляційних системах по окремих шахтах перевищують 60%.
Роботи з дегазації та використання метану на шахтах України можна визнати недостатніми. Через неповне фінансування не ведуться роботи з попередньої дегазації свердловинами з поверхні, не виконується в повному обсязі заміна дегазаційних трубопроводів, вакуум-насосів, бурових верстатів. Шахти не повністю забезпечені необхідною апаратурою контролю управління режимами і параметрами дегазації, буровим інструментом. Не вжито заходів щодо введення в дію нових дегазаційних систем і підвищення ефективності існуючих.
Галузевою програмою проведення робіт з дегазації вугільних пластів, видобутку та утилізації метану на вугледобувних підприємствах Мінвуглепрому на 2007—2009 рр. намічено будівництво на 28 підприємствах когенераційних комплексів, які перетворюють шахтний газ метан в електричну енергію, загальною потужністю понад 750 МВт. Для реалізації цієї програми заплановано виділити 964 млн. грн., з яких 164 млн. передбачено за рахунок коштів з держбюджету.
Кінцева мета реалізації Галузевої програми спрямована на кардинальне поліпшення промислової безпеки із запобігання вибухам метану і виконання стратегічного завдання щодо використання нових видів енергоносіїв. Але стан виконання завдань Галузевої програми залишається незадовільним, з 62 заходів на 2007 р. виконано або перебуває на різних ступенях виконання лише 12. Із 55 заходів, передбачених до реалізації у 2008 р., виконується поки що один — проведення тендерних торгів щодо придбання бурових верстатів.
У своєму виступі на засіданні колегії заступник Голови Держгірпромнагляду О. Румежак наголосив, що рівень виробничого травматизму та аварійності на українських вугільних шахтах один з найвищих у світі. Однією з причин такого стану в галузі є те, що гірничі роботи опустились на глибини понад кілометр, а технології видобутку вугілля залишилися старі, які розраховані для глибин 500—700 м.
З другого боку, причину можна шукати і у відсутності стабільності в галузі. Постійна зміна керівників шахт та об’єднань, дефіцит робітників шахтарських спеціальностей та інженерно-технічних працівників, падіння престижу професії шахтаря — все це відбувається на фоні активної зміни форм власності та втрати управління галуззю, в тому числі у питаннях промислової безпеки.
Прийняття Кабінетом Міністрів України всебічно обгрунтованої широкомасштабної Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах на 2006—2010 рр. свідчить про те, що Уряд приділяє велику увагу промисловій безпеці та охороні праці у галузі.
Для зміни ситуації у вугільній промисловості у червні прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 858, яким затверджено план першочергових заходів щодо підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці. Більшість заходів спрямовано на запобігання катастрофам, а не на ліквідацію їх наслідків. Перший пункт заходів вимагає посилення контролю за виконанням вказаної Програми.
— Звертаю увагу,— підкреслив О. Румежак,— що численні пункти плану передбачають тісну спільну роботу Мінвуглепрому і Держгірпромнагляду, і тому ми сподіваємось на взаєморозуміння в усіх наших починаннях.
Колегія визнала роботу Мінвуглепрому щодо реалізації у 2007—2008 рр. заходів Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних і шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 29.03.2006 р. № 374, недостатньою та звернула увагу керівництва Мінвуглепрому на недоліки у виконанні Департаментом охорони праці та надзвичайних ситуацій, керівниками відповідних структурних підрозділів і вугледобувних підприємств цієї Програми.
Мінвуглепрому запропоновано вжити дієвих заходів для реалізації у визначені терміни завдань зазначеної Програми, зокрема:
визначити порядок і періодичність розгляду стану виконання завдань, передбачених Програмою, приділивши особливу увагу вирішенню питань комплексної дегазації вугільних пластів;
вжити належних заходів щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій у рамках механізму торгівлі «вуглецевими кредитами» для реалізації проектів дегазації, промислового видобування та утилізації метану вугільних родовищ і шахт;
забезпечити доопрацювання та супровід проекту Закону України «Про газ метан вугільних родовищ» з урахуванням обов’язкового проведення попередньої дегазації вуглепородного масиву;
розглянути незавершені наукові розробки у сфері охорони праці та промислової безпеки і конкретно визначитися щодо подальшого фінансування найважливіших з них, починаючи з поточного року;
забезпечити виконання доручення щодо перегляду МакНДІ разом з галузевими інститутами та впровадження нормативного документу «Керівництво з проектування вентиляції вугільних шахт» з урахуванням застосування на газових шахтах прогресивних схем провітрювання та сучасних вимог безпечної експлуатації високонавантажених очисних вибоїв за результатами аналізу причин аварій на шахтах, що сталися останнім часом, та спрямованістю зазначеної Програми;
здійснити необхідні заходи щодо бюджетного фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку вугільної промисловості і, в першу чергу, з вирішення проблем безпеки робіт, особливо при відпрацюванні вугільних пластів з великою газовістю на великих глибинах у складних гірничо-геологічних умовах.
Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду по Донецькій, Луганській та Львівській областях наказано забезпечити постійний контроль за виконанням заходів, передбачених Програмою на 2008 рік.До списку