Статьи

Державна політика в галузі охорони праці нашої країни базується на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників стосовно результатів виробничої діяльності, і контролювати ці питання в першу чергу повинні органи державної виконавчої влади.
Як реалізується державна політика з питань охорони праці Головним управлінням праці та соціального захисту населення (ГУПСЗН) Миколаївської облдержадміністрації, з’ясовував наш власний кореспондент Сергій КОЛЕСНИК.

Начальник управління О. Сивопляс розпочала свою розповідь з наболілого питання — визначення повноважень державних органів, відповідальних за впровадження державної політики з питань охорони праці. В положенні про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 02.11.2006 р. № 1543, та в типових положеннях про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 30.05.2007 р. № 790, не значаться функції впровадження державної політики у галузі охорони праці. Отже, сьогодні виникла ситуація, коли функції з охорони праці зі структурного підрозділу облдержадміністрації знято, а типове положення, затверджене Кабінетом Міністрів про структурний підрозділ, який повинен бути утворений при місцевих державних адміністраціях відповідно до ст. 34 Закону «Про охорону праці», відсутнє.
Відповідно до роз’яснень Мінпраці (лист від 02.07.2007 р. № 419/0/15-07/028-1) до затвердження Кабінетом Міністрів Типового положення про структурні підрозділи з охорони праці місцевих органів виконавчої влади питання щодо створення таких підрозділів мають вирішувати місцеві органи виконавчої влади, виходячи з особливостей та потреб регіону з урахуванням їх повноважень, визначених частиною першою ст. 34 Закону «Про охорону праці».
Головні питання — збільшення штатної чисельності та фонду заробітної плати — залишаються поки що невирішеними. Свого часу, коли повноваження були передані від державних адміністрацій до УПСЗН, відповідні штатні одиниці не були передані, а тому посади головних спеціалістів з питань охорони праці в районних управліннях та відповідні посади в ГУПСЗН облдержадміністрації були введені за рахунок перерозподілу обов’язків серед наявної на той час чисельності працівників.
Цього року, щоб запобігти можливому скороченню відповідних одиниць в УПСЗН і переведенню їх в штати держадміністрацій, введені раніше посади скорочено. Але враховуючи важливість питання профілактики виробничого травматизму, розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.01.2008 р. № 13-р «Про затвердження Положення про Головне управління праці та соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації» передбачено тимчасово, до створення структурного підрозділу облдержадміністрації, продовжувати забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці Головному управлінню.
Коли питання охорони праці стають другорядними для недалекоглядних керівників підприємств та установ, це обов’язково призводить до зростання рівня виробничого травматизму. Коли ж ці питання відкладаються і на державному рівні, стає незрозумілим, для кого написані статті 3, 43, 46 Конституції України і хто ще, крім Держгірпромнагляду, повинен забезпечувати їх виконання.
Звичайно, виконання вищезазначеного розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації перебуває на постійному контролі, а спеціалісти, на яких тимчасово покладено додаткові обов’язки, вживають заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Але одна справа, коли це робота на перспективу, а інша — коли це тимчасовий тягар. Неодноразово під час бесіди Ольга Вікторівна висловлювала свою думку про те, що підлеглі їй спеціалісти в районних та обласному управліннях вже налагодили роботу, до них за допомогою звертаються керівники підприємств, приватні підприємці, фізичні особи.
Тому, можливо, і не варто було б руйнувати вже налагоджену систему, але якщо вже прийнято відповідне рішення, то необхідно забезпечити якнайшвидше його логічне завершення. А поки що спеціалісти управлінь проводять перевірки додержання нормативних актів з охорони праці. У І кварталі 2008 р., наприклад, здійснено 378 таких перевірок, внаслідок чого виявлено 3290 порушень і видано майже 370 приписів на їх усунення. Протягом 2007 р. було розглянуто та затверджено 2370 колдоговорів. У І кварталі 2008 р. вже розглянуто 1480 колдоговорів. Під час їх реєстрації вносились зауваження з питань охорони праці та надавались рекомендації щодо їх доопрацювання.
Організацію проведення засідань обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення також покладено на ГУПСЗН.
На постійному контролі в управлінні перебувають питання виконання Регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007—2011 рр., проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання методичної допомоги юридичним і фізичним особам, атестації робочих місць за умовами праці та багато інших питань.
Тобто ділянка роботи немала і нелегка. Головне, її результатом є збереження людського здоров’я та життя. Наскільки виявляться ефективними очікувані реформування, сподіваємося побачити найближчим часом. Тоді буде сенс знову поспілкуватись і зважити всі плюси та мінуси.До списку