Статьи

Image00003.jpg

У Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України 20 вересня відбувся ІІ Всеукраїнський форум «Збереження і розвиток трудового потенціалу України».
Ініціаторами проведення форуму були Кабінет Міністрів, Федерація профспілок та громадські організації роботодавців України. В роботі форуму серед інших взяли участь працівники Держгірпромнагляду. На форумі було розглянуто і обговорено стан та перспективи економічного розвитку України; стан трудового потенціалу України та шляхи його подальшого розвитку; проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми.

Форум відкрив Міністр економіки А. Кінах. Він, зокрема, зазначив, що трудовий потенціал є важливим чинником соціально-економічного розвитку України, значення якого відіграє велику роль у стратегічних завданнях держави щодо підвищення добробуту громадян України як на сучасному етапі, так і в перспективі.
Неефективне використання наявного трудового потенціалу призводить до погіршення якості життя населення і становить загрозу для соціальної безпеки країни. Забезпечення мінімізації негативних наслідків цих процесів потребує від державних органів розробки системних заходів щодо забезпечення більш ефективного використання трудового потенціалу суспільства.
Сучасний стан і тенденції розвитку трудового потенціалу в Україні свідчать про відсутність системних дій держави, спрямованих на його відновлення та якісне зростання. Відтак існує надзвичайно гостра необхідність розроблення науково обгрунтованої програми розвитку трудового потенціалу.
Основним завданням загальнодержавної програми буде створення умов для збереження і розвитку трудового потенціалу України шляхом надання ефективного соціального захисту, забезпечення умов гідної праці та добробуту людей, підвищення якості життя населення, збереження здоров`я громадян, розвиток демографічного потенціалу країни та на цій основі підтримання високих темпів економічного зростання.
Учасники форуму одностайно зазначали реальну загрозливу тенденцію подальшого погіршення трудового потенціалу з позицій національної безпеки України. Єдиними вони були і у визначенні процесів, що призводять до руйнації трудового потенціалу. Такими є старіння населення, низька народжуваність, незадовільний стан медичного обслуговування, погіршення загальної екологічної ситуації, нестача кваліфікованих робочих кадрів, міграційні процеси, неефективна система професійного навчання, низька оплата праці. У виступах поняття гідної праці поєднувалось у тому числі і з належними умовами та безпекою праці. Сфері охорони праці та вдосконалення системи медичного обслуговування працюючого населення присвячено окремий розділ програми.
Голова Федерації профспілок України О. Юркін, звертаючись до учасників форуму, наголосив, що ФПУ неодноразово привертала увагу до проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу. Україна підійшла до тієї межі погіршення показників відтворення трудового потенціалу, за якою настануть незворотні процеси його деградації.
Голова висловив стурбованість профспілок з приводу відсутності системного підходу до розвитку трудового потенціалу. Ставка влади і роботодавців на дешевизну праці себе не виправдала. Потенціал піднесення економіки протягом останнього часу не використано для інвестування у розвиток суспільства і підвищення мотивації до праці.
Серед необхідних заходів для збереження трудового потенціалу О. Юркін назвав також створення належних умов праці, забезпечення безпеки праці та охорони здоров’я. Він нагадав учасникам форуму, що внаслідок травматизму, професійної захворюваності, незадовільної профілактичної роботи десятки тисяч працездатних осіб щороку стають інвалідами. Разом з тим кошти держави, фондів соціального страхування спрямовуються переважно не на заходи профілактичного і запобіжного характеру, а на компенсаційні виплати.
Заступник Міністра праці і соціальної політики Н. Іванова у своєму виступі зазначила, що міністерство поділяє стурбованість відносно тенденцій щодо трудоресурсного забезпечення економіки країни та підкреслює надзвичайну важливість і гостроту обговорюваних проблем.
Україна втрачає свій трудовий потенціал не тільки через об’єктивні демографічні процеси. Складовою збереження трудового потенціалу є забезпечення на кожному робочому місці безумовного дотримання законодавства про працю та гідних умов праці.
Враховуючи, що сьогодні кожен четвертий працівник трудиться в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, необхідно сформувати нову національну культуру профілактики травматизму та профзахворюваності.
На думку Міністерства праці і соціальної політики, центральним органам виконавчої влади разом із Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за участю сторін соціального діалогу, академічної та галузевої науки необхідно забезпечити:
перехід на міжнародну систему управління охороною праці на виробництві;
розроблення стандарту безпеки праці для робочого місця;
сприяння створенню безпечних умов праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;
запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних умов праці;
розроблення економічних засад охорони праці, алгоритмів оцінки затрат на безпечне виробництво, розмірів прямих та непрямих втрат від аварій, нещасних випадків та профзахворювань;
вирішення питання щодо інформаційного забезпечення охорони праці, створення загальнодержавного інформаційного центру. В цьому контексті важливу роль має відіграти і загальнообов’язкове медичне страхування.
Від Міжнародного бюро праці національний кореспондент в Україні В. Костриця подякував за можливість взяти участь у форумі і долучитися до дискусії, що триває в українському суспільстві не один рік: як зупинити втрати людських ресурсів, підвищити ефективність економіки на основі конкурентоспроможності, якості та гідної праці. Це ключове питання, яке турбує не тільки уряд, федерації профспілок та організації роботодавців, а й суспільство в цілому.
За останнє десятиліття світ став іншим внаслідок демографічних змін, глобалізації, змін технологій, революції соціальних цінностей. Світ продовжує змінюватись, і не на краще для людини праці. Безробіття за останні 15 років у світі зросло зі 100 млн. осіб до 180 млн., з 2,8 млрд. працюючих майже кожен другий живе на межі бідності, тобто має дохід менше ніж 2 долари на сім’ю на добу, а з них 500 млн. людей взагалі менше ніж 1 долар. Поглиблення крайньої бідності спричиняється також жорсткими формами дискримінації людини у сфері праці за різними ознаками, в тому числі різного ставлення до праці чоловіків та жінок на ринку праці. Розрив у валовій погодинній оплаті праці продовжує зростати в усьому світі. Різниця в оплаті праці чоловіків та жінок в країнах Євросоюзу становить приблизно 15%.
Іншою причиною втрати трудового потенціалу в усьому світі є неналежні умови праці та техніка безпеки.

Щороку від професійних каліцтв, виробничих травм, професійних захворювань у світі гине близько 2,2 млн. осіб, близько 430 млн. отримують тяжкі травми та профзахворювання. Загалом світові втрати тільки за цією ознакою становлять близько 4% світового ВВП. Цих коштів вистачило б, наприклад, для подолання крайньої бідності у світі. Отже, питання розвитку людських ресурсів є проблемою не лише для України. Це глобальна світова проблема.

Міжнародна організація праці розробила низку конвенцій та рекомендацій у сфері розвитку людських ресурсів, а в 1999 р. ухвалила концепцію гідної праці. Гідна праця — це не тільки гідна оплата праці, це гідні умови праці, гідний соціальний захист, дотримання свободи об’єднання на основі соціального діалогу між роботодавцями та профспілками за участі урядів. Потрібно всі соціальні політики і програми у сфері людських ресурсів звести до єдиної збалансованої політики. Саме цій меті може служити запропонована Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми.
Наукові обгрунтування розвитку трудового потенціалу висловили в своїх доповідях директор Інституту медицини праці АМН України Ю. Кундієв та директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Е. Лібанова.
Проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008—2017 роки» розміщено на сайті www.ufoz.ukrmed.info. Триває громадське обговорення проекту. Пропозиції приймаються за електронною адресою ufoz@i.kiev.ua.
Доопрацьований проект Концепції буде подано на схвалення до Кабінету Міністрів, на основі якого буде розроблено та подано на затвердження до Верховної Ради проект загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008—2017 роки».
До списку