Статьи

У квітні 2008 р. на засіданні колегії Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду розглянуто підсумки роботи за І квартал 2008 р.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виробничого травматизму в Україні у І кварталі 2008 р., вжиті Держгірпромнаглядом заходи щодо підвищення ефективності державного нагляду та поліпшення стану охорони праці, колегія відзначила, що за сталого зростання внутрішнього валового продукту рівень виробничого травматизму в Україні знизився на 6,8%.
За 3 місяці поточного року кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 284 порівняно з відповідним періодом минулого року, в тому числі випадків зі смертельними наслідками — на 8,5%. Рівень смертельного травматизму знизився на підприємствах металургійної промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, агропромислового комплексу, соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства.
Разом з тим у І кварталі збільшилась кількість загиблих на виробництві у 10 областях, а у Волинській, Запорізькій та Херсонській областях сталося збільшення загальної кількості випадків виробничого травмування. Кількість травмованих збільшилась у хімічній, деревообробній промисловості та на підприємствах нафтогазовидобування і геології.
Аналіз причин нещасних випадків свідчить, що 65% випадків зі смертельними наслідками сталося з організаційних причин, з технічних — 21%, з психофізіологічних — 14%.
Здійснення державного нагляду відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» призвело до погіршення деяких показників наглядової діяльності по більшості теруправлінь порівняно з аналогічним періодом минулого року. На 15% зменшилась кількість проведених оперативних перевірок підприємств, на 10% менше притягнено до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення правил безпеки. Кількість призупинок експлуатації об’єктів або виконання робіт у небезпечних умовах зменшилась на 44%.
Колегія зазначила, що теруправліннями недостатньо використовуються такі важелі впливу на суб’єкти господарювання, як подання до органів прокуратури матеріалів про порушення посадовими особами підприємств вимог законодавства про охорону праці (у разі виявлення фактів загрози життю та здоров’ю працівників), а також заслуховування на засіданнях рад теруправлінь керівників підприємств, на яких виявлено такі порушення.
З метою підвищення ефективності державного нагляду, зниження рівня виробничого травматизму на підприємствах усіх галузей економіки України, забезпечення виконання покладених на Держгірпромнагляд завдань та усунення порушень, виявлених Генпрокуратурою України, наказом Голови Держгірпромнагляду від 18 квітня 2008 р. начальникам управлінь Комітету та територіальних управлінь запропоновано вжити ряд конкретних заходів щодо посилення й удосконалення наглядової діяльності.
Зокрема, начальники управлінь центрального апарату Комітету зобов’язані:
забезпечити виконання спільних з Мінвуглепромом та галузевими профспілками Першочергових заходів щодо посилення державного нагляду, відомчого контролю та ролі профспілок під час його здійснення на підприємствах вугільної галузі України;
щоквартально проводити аналіз причин нещасних випадків зі смертельними наслідками, аварій у вугільній галузі, на підставі якого надавати пропозиції теруправлінням щодо посилення державного нагляду;
доопрацювати до 01.07.2008 р. нову редакцію Положення про порядок надання гірничих відводів;
забезпечити розроблення та затвердження у 2008 р. Правил промислової безпеки та охорони праці у будівництві.
Начальникам теруправлінь Держгірпромнагляду наказано:
притягнути до відповідальності посадових осіб, які у І кварталі 2008 р. не вжили дієвих заходів щодо поліпшення наглядової діяльності та зменшення рівня травматизму на піднаглядових підприємствах. Вжити заходів щодо посилення державними інспекторами ефективності нагляду за додержанням вимог законів та нормативно-правових актів з охорони праці;
з метою організації державного нагляду відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до 14.05.2008 р. надати Комітету пропозиції щодо перебудови структури теруправлінь та інспекцій, а також періодичності перевірок піднаглядових підприємств до проекту Критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища у сфері промислової безпеки та охорони праці;
забезпечити посилений державний нагляд за суб’єктами господарювання, які здійснюють технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів побутових та комунально-побутових об’єктів;
посилити ефективність державного нагляду за організацією та виконанням ремонтних, регламентних і газонебезпечних робіт на підприємствах хімічного комплексу та водопровідно-каналізаційних господарств;
взяти під особистий контроль виконання Планів розвитку робіт стосовно промислової безпеки та охорони надр на 2008 рік підприємств, які проводять роботи з геологічного вивчення та розробки нафтогазоносних надр;
до 01.07.2008 р. організувати перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час проведення газонебезпечних робіт на підприємствах хімічного, нафтохімічного та нафтопереробного комплексів;
зобов’язати державних інспекторів під час кожного обстеження підприємств перевіряти організацію контролю технічного стану транспортних засобів, проведення передрейсових медоглядів водіїв, механізаторів, а також організацію навчання та інструктажів працівників з питань охорони праці.
Національному науково-дослідному інституту промислової безпеки та охорони праці запропоновано переглянути систему аналізу наглядової діяльності з урахуванням виявлених причинно-наслідкових зв’язків між ефективністю нагляду та рівнем виробничого травматизму.
На засіданні колегії також було розглянуто результати перевірки Генеральною прокуратурою України наглядової діяльності Держгірпромнагляду. Колегія ухвалила Робочий план усунення недоліків, виявлених органами прокуратури під час перевірки.До списку