Статьи

2008-171.jpgСтрімкість, з якою протікає наше життя, привносить численні зміни й у виробництво, й у трудові колективи. Зміни в більшості випадків пов’язані з приходом нових власників. Вони, маючи у своєму розпорядженні контрольні пакети акцій, відразу заміняють одних керівників іншими. Цілими командами. Тих, хто не справився з покладеними обов’язками, знову заміняють...
Проте є в цьому явищі
і щось таке, з чим важко миритися. Наприклад, коли нові власники доручають очолювати важливі напрями роботи фахівцям, які не мають належного досвіду й відповідних знань.


Подібне сталося на легендарному первістку першої п’ятирічки — Харківському тракторному заводі (ОАО «ХТЗ»). Впродовж усього 2007 р. трудовий колектив цього підприємства (близько 5,5 тис. працюючих) лихоманило через часті зміни перших керівників і команд, які вони із собою приводили.
Усе почалося з того, що колишній власник підприємства — вітчизняний олігарх О. Ярославський — домовився з представниками російської структури, яка входить до групи компаній «ГАЗ», про те, що вона почне здійснювати у ВАТ «ХТЗ» фінансово-економічну консультаційну діяльність.
Уже на початку 2007 р. до Харкова з цією метою прибули фахівці з «Ростсільмашу» на чолі з новим директором. Трохи пізніше, коли тракторний завод було продано російським структурам, відбулося ще кілька замін команди керівників.
Зрозуміло, не обійшлося й без змін у службі охорони праці підприємства. Багато фахівців на чолі з колишнім заступником генерального директора В. Віхляєвим пішли на заслужений відпочинок. Керувати ж службою охорони праці було доручено О. Прокопенко, яка очолювала до цього відділ екології...
Те, що відбувалося у ВАТ «ХТЗ», викликало серйозну стурбованість керівництва галузевої профспілки. Приводом для цього стала відсутність у раніше прийнятому колективному договорі розділу «Охорона праці» з комплексними заходами, спрямованими на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
Впродовж останнього часу на підприємстві помітно зріс (з 20 нещасних випадків у 2006 р. до 25 — за
10 місяців 2007 р.) рівень виробничого травматизму. Збільшилася з 36 (2006 р.) до 46 (2007 р.) і кількість випадків професійних захворювань. Перераховані обставини і стали приводом для проведення на підприємстві в листопаді—грудні минулого року комплексної перевірки стану охорони та умов праці, яку організувала Харківська ДІПБ і ОП у машинобудуванні.
Що ж вдалося виявити в результаті перевірки? У багатьох структурних підрозділах підприємства перестали вести журнали за 1 і 2 ступенями адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці. Служба охорони праці виявилася не забезпеченою в повному обсязі галузевими нормативно-правовими актами. Але ж коли флагман вітчизняного тракторобудування перебував у державній власності, такого навіть уявити собі було неможливо...
Безліч порушень було зафіксовано практично в усіх структурних підрозділах підприємства. Робітники пресово-зварювального виробництва: термісти, травильники і налагоджувальники не навчені, не пройшли інструктаж з професій, які вони суміщають. Газо- і електрозварники допускаються до роботи без посвідчень про проходження спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Не пройшли навчання та перевірку знань також робітники-верстатники. На токарних і різенарізних верстатах відсутні захисні огородження частин, що обертаються.
Робітники не забезпечені в повному обсязі спецодягом і респіраторами, відсутній журнал експлуатації вентиляційних систем, не проводиться раз на квартал аналіз повітряного середовища на робочих місцях малярів.
У механоскладальному виробництві малих серій робітники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, не пройшли навчання та перевірку знань. На деяких токарних верстатах немає захисних екранів. Відсутні документи, що підтверджують проведення ремонту фарбувальних камер і вентиляційних пристроїв.
Механоскладальне виробництво гусеничних тракторів не укомплектовано необхідною кількістю обслуговуючого персоналу, не проведено щорічну перевірку знань у робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, у гусеничному цеху не надано журнал обліку та оглядів вантажопідіймальних кранів і знімних вантажозахоплювальних пристроїв.
У механоскладальному виробництві серійних тракторів посадовим особам, керівникам середньої ланки не видані посадові інструкції. Начальник цього виробництва не зміг надати повний комплект інструкцій з охорони праці. Робітникам, які обслуговують технологічне устаткування, не присвоєно групу I з електробезпеки. Не надано протоколи перевірки знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. У підрозділі немає посадової особи, відповідальної за безпечне переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами, керованими з підлоги, утримання у справному стані знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Наряди-допуски на виконання таких робіт у підрозділі не видаються. Багато працівників працюють без спецодягу та інших ЗІЗ.
Низку порушень виявлено в енергетичному цеху підприємства. У ньому також не оформляються наряди-допуски. Сантехнічна дільниця не забезпечена газоаналізатором, запобіжними поясами. Машиніст мостового крана, інші робітники, які використовують крани, керовані з підлоги, а також персонал, що обслуговує гідравлічні преси, не мають
інструкцій з охорони праці. Газорізальники і термісти не забезпечені робочими інструкціями. Працівники обох цехів не забезпечені спецодягом.
Велику кількість порушень виявлено в чавуноливарному цеху № 2: тут не проведено експертне обстеження пошкоджених конструкцій, на несучих балках і плитах перекриття плавильної дільниці обсипається захисний шар бетону, підвісна захисна металева сітка зруйнована корозією. Не очищені від пилу комутаційні прилади і струмоведучі частини в розподільних мережах. Розливні ковші не оглядаються. Відсутній журнал реєстрації оглядів і паспортів ковшів. Під час роботи дробометальної установки допускається виліт дробу з камери. На дільниці формування заготовок литва, у місцях розташування проходів під стрічковими конвеєрами і транспортерами не огороджено нижні гілки транспортних стрічок. Посадові особи, які безпосередньо організовують виконання ливарних робіт, не пройшли періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
У термічному цеху № 2 є пошкодження покрівлі, тому дощова і тала вода потрапляє у приміщення. Контрольно-вимірювальні прилади та прилади автоматики не пройшли щорічну перевірку. В установках водоохолождення відсутня сигналізація, що подає сигнал про припинення надходження води. Гартівні контури на установках для загартовування сталі експлуатуються без захисних огороджень, що захищають від розбризкування охолоджувальної рідини.
Обгрунтовані претензії перевіряючі пред’явили з приводу експлуатації виробничих будівель і споруд підприємства, енергетичних об’єктів, стану безпеки в підрозділах, де використовується природний газ. Як газова, так і енергетична служби не укомплектовані навченим персоналом. З’ясувалося, що у ВАТ «ХТЗ» взагалі немає дозволу органів Держгірпромнагляду на виконання деяких робіт підвищеної небезпеки: із застосуванням балонів зрідженого газу, газополуменевих видів обробки металів.
На заводі відсутній перелік виробництв, цехів і окремих об’єктів, для яких розробляється ПЛАС. Наявний ПЛАС не узгоджено ні з теруправлінням Держгірпромнагляду, ні з місцевим органом МНС. На підприємстві кілька років не проводяться навчально-тренувальні заняття, у персоналу відсутні передбачені ЗІЗ, прилади і матеріали, необхідні для проведення ремонтних, газонебезпечних аварійних робіт.
Деякі газопроводи середнього тиску, що проходять по території підприємства, не захищені від електрохімічної корозії чи вже перебувають в аварійному стані.
Мабуть, читач уже втомився від переліку порушень. Автору цих рядків уперше довелося зіткнутися з таким об’ємним, на 25 сторінок дрібного густого тексту, документом, що містить перелік виявлених порушень і недоліків.
Висновок про те, що на момент перевірки у ВАТ «ХТЗ» система управління охороною праці діяла неефективно, а робота з охорони праці адміністрації підприємства не може витримувати ніякої критики, напрошується сам по собі. Зміни, пов’язані з приходом нових власників, призвели в кінцевому підсумку до того, що адміністрація, багато керівників структурних підрозділів фактично самоусунулися від контролю за безпечною експлуатацією машин і механізмів, за додержанням вимог безпеки під час виконання робіт.
Підтвердженням того є 418 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, що були виявлені працівниками наглядових органів під час комплексної перевірки підприємства. У ході її було видано 38 приписів щодо усунення порушень, призупинено експлуатацію 114 одиниць обладнання, машин і механізмів, що створювали загрозу для життя і здоров’я обслуговуючого персоналу. До адміністративної відповідальності притягнено понад 30 посадових осіб.
Результати перевірки було розглянуто на виїзному засіданні ради теруправління Держгірпромнагляду по Харківській області. Першому керівникові підприємства (на той час — в. о. гендиректора М. Пушкарьова) запропоновано вжити невідкладних заходів щодо забезпечення на виробництві безпечних умов праці, розробити план усунення виявлених порушень.
У другій половині січня 2008 р. Харківська ДІПБ і ОП у машинобудуванні одержала копію наказу «Про підсумки комплексної перевірки з питань охорони праці» за підписом генерального директора С. Серебрякова. За словами заступника начальника інспекції М. Волошина, у цьому документі навіть не згадується про необхідність забезпечення безпечної експлуатації обладнання, а замість терміна «порушення» згадується термін «недоліки». У наказі також не вказані конкретні відповідальні особи і терміни виконання заходів. Але ж новим власникам ВАТ «ХТЗ», якщо вони мають намір успішно втілювати в життя свої комерційні плани, у першу чергу варто дбати про налагодження роботи служби охорони праці. Адже від цього не в останню чергу залежить сьогодні найголовніше — життя і здоров’я людей, рядових трудівників, працівників підприємства.

Вадим КОБЕЦЬ,
наш власкорДо списку