Статьи

Уберегти працівників від професійних захворювань — основне завдання санітарно-епідеміологічної служби промислово розвиненого Кіровського району Донецька. Про проблеми, з якими при цьому доводиться стикатися, нашому власному кореспондентові Геннадію ЩУРОВУ розповіла головний лікар районної санепідстанції Р. АГЕЄВА.

Технічні заходи щодо нормалізації умов праці шахтарів, спрямовані на зниження запиленості, температури повітря, рівнів шуму та вібрації, дорого коштують і часто-густо недосконалі та неефективні. Але нерідко й вони не виконуються. Протягом минулого року на шахтах району і на рутченківському заводі «Гірмаш» 19 разів виносили постанови про накладання штрафів за порушення, що могли призвести до розвитку професійних захворювань. Становище погіршується тим, що на жодній з шахт не відновлено групові інгаляторії для працюючих в умовах високої запиленості (у той час як у структурі профпатології захворювання органів дихання становлять 65%). І якщо на ДП «Шахта 17-17 «біс» два стаціонарні інгалятори обслуговують 320 працівників, то два індивідуальних інгалятори на шахті імені О. О. Скочинського та один на шахті імені Є. Т. Абакумова за великої кількості тих, хто потребує профілактики, не вирішують питання. На шахті «Лідіївка» профінгаляції не проводяться вже понад п’ять років.
На підприємствах району регулярно фіксуються перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих і небезпечних речовин, гранично допустимих рівнів виробничого шуму. Так, на заводі «Гірмаш» на робочих місцях електрогазозварників у цеху № 3 дільниці відновлення вміст марганцю перевищував ГДК у 2,15—4,05 разу (інтоксикація марганцем призводить до ураження центральної нервової системи), вміст маси зварювального аерозолю — у 1,7 разу (викликає пневмоконіоз легень), оксиду вуглецю (чадний газ викликає ураження центральної нервової системи) — в 1,45 разу. На робочому місці електрогазозварника в цеху металоконструкцій ВАТ «Машинобудівний завод «Буран» вміст марганцю перевищував ГДК у 2,5—3 рази.
Медичні огляди нерідко проводяться несвоєчасно, не в повному обсязі, а іноді й формально. Інакше як пояснити те, що вже впродовж першого місяця після профогляду у частини працівників установлюють профзахворювання. Так, на шахті імені Є. Т. Абакумова їх було виявлено у чотирьох осіб, визнаних під час медогляду здоровими. Аналогічні випадки зафіксовано й на інших підприємствах.
Допомогти в боротьбі з профзахворюваннями має профілактична робота щодо їх запобігання. Керівникам необхідно забезпечити всіх працюючих спецодягом і засобами індивідуального захисту, суворо контролювати додержання технологічних процесів, стежити за своєчасністю та якістю медоглядів і не допускати до роботи осіб, які їх не пройшли.До списку