Статьи

Майже через день на будівельних майданчиках України гине одна людина. Характерними порушеннями в будівельній галузі є виконання робіт без проектів, масове залучення до виконання робіт некваліфікованих працівників, оформлення трудових відносин з порушенням чинного законодавства або взагалі відсутність юридичного оформлення та ін. Одним із основних пріоритетів наглядової діяльності у будівництві Держгірпромнагляд визначив забезпечення державного нагляду за наявністю та додержанням роботодавцями вимог проектно-технічної документації на безпечне ведення будівельно-монтажних робіт.
1_14.jpgНа виконання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві» було створено інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), яка з 01.01.2008 р. здійснює свою діяльність в країні. Про здобутки першого року роботи новоствореної інспекції нашому власному кореспондентові Сергію КОЛЕСНИКУ розповідає перший заступник начальника інспекції ДАБК у Миколаївській області О. Матвіїв.

— Ольго Владиленівно, розкажіть, будь ласка, про структуру інспекції та про основні завдання, покладені на ваш колектив.
— За штатним розписом в інспекції ДАБК у Миколаївській області працюють 39 осіб. До її складу входить управління з контролю за будівництвом житлових, цивільних, промислових об’єктів та за виробництвом будівельних матеріалів. Управлінню підпорядковано 5 підрозділів у Миколаєві та 4 — у районних центрах області. Крім того, до складу інспекції входять сектори ліцензування, юридичний та сектор фінансово-господарського забезпечення.
Звичайно, поки що є складнощі як для забудовників 19 районів області, яким потрібно отримувати необхідні дозволи на будівництво, погоджувати інші, передбачені чинним законодавством документи, так і для інспекторів нашої установи, які повинні забезпечувати належний і постійний контроль за будівництвом об’єктів у районах і містах. Та, сподіваємось, це тимчасові труднощі, які обов’язково будуть подолані. До компетенції інспекції ДАБК входить:
надання замовникам дозволів на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, розширення та технічного переоснащення об’єктів будівництва;
проведення у встановленому порядку перевірок відповідності виконання будівельних робіт, виробництва будівельних матеріалів вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, у яких обов’язково передбачаються вимоги пожежної безпеки, охорони праці та промислової санітарії;
здійснення функцій з підготовки документів для видавання та анулювання ліцензій, контролю за додержанням вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності у будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури.
— Що конкретно зроблено інспекцією за перший рік роботи?
— Впродовж 2008 р. інспекцією видано 824 дозволи на виконання будівельних робіт, прийнято в експлуатацію 562 закінчених будівництвом об’єкти, проведено 1912 перевірок додержання чинного законодавства у сфері містобудування (у т.ч. 516 планових і 1396 позапланових), видано 982 приписи за фактами порушення вимог законодавчих і нормативних актів. За результатами перевірок винесено 962 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності порушників — громадян та посадових осіб на загальну суму 153 тис. грн. Відповідно до Закону «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» інспекцією застосовано штрафні санкції до 157 підприємств (загальна сума штрафів — 4,15 млн. грн.).
З метою виявлення порушників чинного законодавства інспекція постійно здійснює моніторинг об’єктів самочинного будівництва. Підготовлено розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 10 жовтня 2008 р. за № 435-р «Про заходи щодо забезпечення державного контролю у сфері містобудування та посилення боротьби з самочинним будівництвом».
— Які нормативно-правові акти у сфері будівництва було прийнято останнім часом та які зміни внесено до законодавства?
— З 1 січня 2008 р. діє новий Порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 05.12.2007 р. № 1396. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності у будівництві, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури на території України. Юридичні та фізичні особи — суб’єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію тільки згідно з цим документом. Також Законом від 16.06.2008р. № 509-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» внесено зміни до Закону «Про планування та забудову територій», а саме: вказано, що прийняття в експлуатацію об’єктів повинно здійснюватися відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 08.10.2008 р. № 923. Ці зміни встановлюють порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів шляхом надання свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, державним стандартам, будівельним нормам і правилам, яке видається інспекцією ДАБК на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації.
— Чи співпрацює інспекція ДАБК з теруправлінням Держгірпромнагляду по Миколаївській області, іншими установами та організаціями, до компетенції яких входять питання державного нагляду за охороною праці?
— Так, інспекція тісно співпрацює з ДІПБОП у енергетиці, металургії, машинобудуванні, будівництві, котлонагляду та за підйомними спорудами обласного теруправління Держгірпромнагляду. Спільно з інспекторами теруправління ми беремо участь у роботі «Будівельного патруля», обстеженні аварійних об’єктів, засіданнях різних комісій тощо. Дозволи на виконання будівельних робіт на виробничих об’єктах видаються інспекцією тільки за наявності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, позитивних висновків експертизи проектної документації з питань охорони праці. Представники теруправління обов’язково беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. У разі видачі ліцензії на будівельну діяльність обов’язково враховується наказ Держнаглядохоронпраці від 21.01.2004 р. № 13, яким затверджено перелік робіт, дозволи на виконання яких видають територіальні органи Держгірпромнагляду. Взагалі можу сказати, що наглядові органи у галузі будівництва та охорони праці в області діють дружно і спільно забезпечують виконання покладених на них функцій.

На знімку:
перший заступник начальника
інспекції ДАБК
у Миколаївській області О. Матвіїв.

Фото автораДо списку