Статьи

На порядку денному засідання колегії Держгірпромнагляду серед інших були розглянуті питання про стан організації наглядової діяльності Краснолуцької державної гірничотехнічної інспекції у вугільній промисловості Луганського гірничого округу; обставини та причини групового нещасного випадку зі смертельними наслідками, що стався 31 липня цього року на Чаплинському багатогалузевому комбінаті комунальних підприємств (Херсонська область).
Підвищену увагу начальників теруправлінь, які були запрошені взяти участь у засіданні, викликало питання про вдосконалення організації державного нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки хімічного комплексу.
Державний нагляд у хімічному комплексі здійснюють 90 інспекторів трьох спеціалізованих та 23 регіональних міжгалузевих інспекцій. Під їхнім наглядом — 4,5 тис. підприємств хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості. З них найбільш потенційно небезпечними є 8 виробництв вибухових речовин та утилізації непридатних боєприпасів, 44 великотоннажні виробництва неорганічних речовин (добрива, хлор, аміак, кислоти), 12 нафтопереробних заводів, 11 виробництв продуктів органічного синтезу, понад 2,5 тис. об’єктів, що використовують хлор та аміак, магістральні аміакопровід та етиленопровід. На деяких підприємствах кількість технологічного обладнання, що вичерпало встановлений ресурс, перевищує 50%. Знижується рівень безпеки хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних виробництв. Це зумовлено застосуванням застарілих та потенційно небезпечних технологічних процесів та ресурсним зношенням основних фондів.
У Дніпропетровській області сконцентровано 189 потужних підприємств хімічного комплексу та 367 хімічно небезпечних об’єктів, з яких 181 об’єкт включено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки. Державний нагляд на вказаних виробництвах здійснює Дніпропетровська державна інспекція промислової безпеки та охорони праці на виробництвах підвищеної небезпеки. Інспекція укомплектована висококваліфікованими спеціалістами і має більше ніж 40-річний досвід здійснення державного нагляду на хімічних виробництвах. За показниками наглядової діяльності та рівнем травматизму на підконтрольних виробництвах інспекція є однією з кращих у системі Держгірпромнагляду України.
У прилеглих до Дніпропетровської Запорізькій та Кіровоградській областях розташовані відповідно 140 та 117 виробництв хімічного комплексу, на території цих областей працює 771 нафтобаза та автозаправна станція і розташовано 423 об’єкти хімічного комплексу підвищеної небезпеки. Крім того, функціонує 38 підприємств, що використовують хлор, та 79 підприємств, що застосовують аміак, працює 10 підприємств з виготовлення лаків та фарб. Разом з тим не вистачає підготовлених інспекторів для здійснення хімічного нагляду в регіональних інспекціях цих областей та у регіоні Криворізького гірничопромислового територіального управління, де функціонує 257 виробництв хімічного комплексу. В цих регіонах у хімічній галузі відмічається зростання як загального, так і смертельного травматизму.
З метою забезпечення додержання вимог Закону «Про охорону праці», підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці в хімічному комплексі, підняття дієвості і рівня впливу державного нагляду на стан справ у хімічній галузі колегія Держгірпромнагляду вирішила реорганізувати Дніпропетровську державну інспекцію промислової безпеки та охорони праці на виробництвах підвищеної небезпеки в міжрегіональну та передати їй під нагляд виробництва та об’єкти хімічного комплексу в Кіровоградській, Запорізькій областях та у регіоні Криворізького гірничопромислового територіального управління. Це сприятиме вдосконаленню державного нагляду та підвищенню рівня промислової безпеки виробництв хімічного комплексу.До списку