Статьи

Кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах морської галузі має тенденцію до зниження. За даними Укрморрічфлоту, з 2003 по 2005 рр. кількість нещасних випадків у портах зменшилась з 112 до 74 (зі смертельними наслідками з 8 до 2), у суднохідних компаніях з 15 до 5 (зі смертельним наслідком на тому самому рівні — по 1), на судноремонтних підприємствах з 31 до 7 (зі смертельним наслідком з 1 до 0) тощо. Практично на всіх підприємствах галузі причинами нещасних випадків є невиконання посадових обов’язків з охорони праці з боку посадових осіб, недодержання інструкцій з охорони праці виконавцями робіт, порушення трудової та технологічної дисципліни і роботодавцями, і виконавцями робіт. Якби вимоги законодавства додержували, бузумовно, і випадків травматизму було б менше.

Image00012.jpg Ця думка червоною ниткою пройшла на семінарі-нараді з охорони праці з працівниками служб охорони праці підприємств морської галузі, який відбувся у жовтні 2006 р. в Департаменті морського та річкового флоту (Укрморрічфлот). Відкривши семінар, начальник відділу охорони праці Укрморрічфлоту О. Серебряков поінформував присутніх про стан охорони праці на підприємствах галузі. Рівень виробничого травматизму за останні роки знижується. Проте приводу для заспокоєння немає, тому що за 9 місяців 2006 р. сталося 69 нещасних випадків, у тому числі 4 — зі смертельними наслідками. Порівняно з аналогічним періодом 2005 р. загальна кількість нещасних випадків зменшилась на 7, але кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками залишилася на тому ж рівні. Аналіз показує, що більша частина травм, у тому числі і зі смертельними наслідками, стається в морських портах. На жаль, нещасні випадки зі смертельними наслідками стаються за однакових обставин, мають однакові причини. У 2006 р. у портах сталося два таких нещасних випадки.
Кількість випадків травматизму збільшилась у ВАТ «Українське Дунайське пароплавство», у Білгород-Дністровському, Маріупольському, Бердянському морських торговельних портах, на ДП «Дельта-Лоцман», Одеському судноремонтному заводі «Україна». Знижено рівень травматизму в Іллічівському, Одеському, Херсонському, Севастопольському, Скадовському морських торговельних портах, СМП «Октябрськ», ДП «Морський торговельний порт «Южний», ДП «Укрводшлях». Впродовж ряду років не було нещасних випадків на ДП «Укрспецобладнання», «Український комерційний флот», «Укркрюїнг», у Дніпро-Бузькому морському порту тощо.
Одним з основних напрямів в організації роботи з охорони праці є впровадження системи управління охороною праці. Цій проблемі були присвячені виступи багатьох учасників семінару-наради. Було вказано на недоліки у проведенні першого ступеня оперативного контролю за станом охорони праці практично на всіх підприємствах. Цей вид контролю, на жаль, проводиться формально, і про це свідчать порушення, що виявляються в ході перевірок, а також виробничий травматизм. Тільки за перше півріччя 2006 р. службами охорони праці підприємств галузі виявлено 12 427 порушень вимог безпеки, видано 1253 приписи, заборонено експлуатацію 713 одиниць обладнання. До відповідальності притягнено 344 працівники, у тому числі 118 посадових осіб.
Учасники семінару-наради вказали на відсутність необхідних галузевих документів, що регламентують основну діяльність портів та інших підприємств Укрморрічфлоту, запропонували Українському науково-дослідному інституту морського флоту підготувати лист до Мінтрансзв’язку про необхідність виконання Програми щодо розробки нормативних актів з охорони праці на 2006—2007 рр. Крім цього, вирішено звернутися до міністерства з пропозицією зробити аналіз діючої в Україні нормативної бази колишнього ММФ СРСР з метою продовження термінів дії нормативних документівImage00013.jpg, якщо їхні вимоги не суперечать національному законодавству, або їх відміни, якщо вони не відображають необхідних вимог.
Учасники семінару висловилися за продовження розробки Типової моделі Системи управління охороною праці на підприємствах Укрморрічфлоту. Для фінансування розробки та видання Системи... запропоновано створити в Департаменті централізований цільовий фонд на пайових засадах. Також вирішено просити Асоціацію портів України клопотатися перед Кабінетом Міністрів про внесення змін до відповідних законодавчих актів України в частині оплати перших п’яти днів потерпілим від нещасних випадків на виробництві за рахунок коштів підприємств, а також про скасування постанови Кабінету Міністрів від 16.11.2002 р. № 1788 щодо віднесення гідротехнічних споруд морських та річкових портів, підприємств і організацій галузі до об’єктів підвищеної небезпеки, про вилучення законодавчої норми щодо працевлаштування інвалідів на підприємствах (суднах), що виконують роботи і експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки.
З метою обміну досвідом запропоновано продовжити практику організації взаємоперевірок підприємств, за результатами перевірок інформувати підприємства галузі не тільки про виявлені недоліки, але й про позитивний досвід роботи. Схвалити і продовжити практику проведення щорічних оглядів-конкурсів серед підприємств галузі на кращу організацію охорони та умов праці.
Одеському інституту післядипломної освіти (ІПО) на водному транспорті запропоновано в програмах підвищення кваліфікації спеціалістів галузі з питань охорони праці передбачити навчання працівників служб охорони праці підприємств з питань удосконалення систем управління охороною праці, з впровадження міжнародних стандартів управління та з інших сучасних форм і методів забезпечення промислової безпеки. Крім того, до Мінтрансзв’язку буде направлено листа з пропозиціями щодо зміни Типової програми навчання працівників галузі з питань охорони праці, удосконалення процесів навчання та перевірки знань спеціалістів на базі ІПО на водному транспорті.
Керівництво Укрморрічфлоту спільно з ІПО вирішило опрацювати питання організації та проведення в 2007 р. семінарів для різних категорій працівників портів про нові національні та міжнародні норми, з класифікації та маркування небезпечних вантажів.
На семінарі було вручено цінні подарунки переможцям огляду-конкурсу з охорони праці, що проводився в галузі в 2005 р., за двома групами підприємств морської галузі. Одним з переможців огляду-конкурсу з охорони праці став колектив Керченської поромної переправи.
У цілому учасники семінару-наради залишилися задоволеними і його організацією, і проведенням. Обговорено багато нагальних проблем, поставлено безліч запитань, на які одержано аргументовані відповіді. Та й просто спілкування з колегами по роботі приносить дуже велику користь.

Катерина ЦВІГУН,
наш власкор

На знімках:
організатори семінару-наради
(зліва направо):
завідувач кафедри Одеського
інституту післядипломної освіти
на водному транспорті В. Шарапов,
заступник начальника управління
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань в Одеській області Г. Присуха, заступник начальника
теруправління Держгірпромнагляду
по Одеській області В. Васильєв,
начальник відділу охорони праці
Укрморрічфлоту О. Серебряков,
заступник директора
Укрморрічфлоту В. Сударєв;
заступник директора
Укрморрічфлоту В. Сударєв (ліворуч) вручає цінний подарунок заступнику
директора Керченської поромної
переправи з охорони праці Л. Бреус.

Фото з архіву Укрморрічфлоту
і К. ЦВІГУНДо списку