Статьи

У лютому відбулося розширене засідання ради теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, на якому було підбито підсумки роботи за 2006 р. і визначено пріоритетні напрями наглядової діяльності.

У своїй доповіді начальник теруправління С. Дунас зазначив, що незважаючи на негативний вплив реформувань системи Держгірпромнагляду в останні роки, потужний фундамент та основні принципи організації нагляду, які були закладені висококваліфікованими фахівцями впродовж попередніх років, та вжиті заходи дали змогу не тільки не допустити підвищення рівня виробничого травматизму на аварійності в регіоні, а й знизити його на тлі бурхливого зростання виробництва.
Упродовж 2006 р. рівень загального травматизму в регіоні знижено на 16,5% (травмовано 1056 осіб проти 1264 у 2005 р.), смертельного — на 3,7% (131 і 136 осіб відповідно). Найбільше працівників травмовано в соціально-культурній сфері — 222 (проти 229), агропромисловому комплексі — 168 (проти 220), будівництві — 172 (проти 245), машинобудуванні — 74 (проти 103), на транспорті — 108 (проти 152).
Залишається ще занадто високим рівень смертельного травматизму в будівельній галузі — загинуло 32 особи проти 34 у 2005 р., агропромисловому комплексі — 26 (проти 28), на транспорті — 20 (проти 20), у соціально-культурній сфері — 14 (проти 20).
Аналіз смертельного травматизму свідчить, що основні причини нещасних випадків мають організаційний характер (59%), серед них: допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці, порушення правил дорожнього руху, незастосування засобів індивідуального захисту, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків. Через технічні причини сталося 28% нещасних випадків зі смертельними наслідками, серед них: незадовільний технічний стан засобів виробництва, недосконалість і невідповідність технологічного процесу вимогам безпеки.
У 2006 р. державними інспекторами теруправління обстежено стан промислової безпеки та охорони праці майже на 11 тис. підприємств регіону, призупинено понад 17 тис. робіт, об’єктів, машин, механізмів та устаткування.
Рада запропонувала ряд конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності державного нагляду в найбільш травмонебезпечних галузях регіону, покращання комплексного управління промисловою безпекою і охороною праці, посилення державного нагляду у галузях з високим рівнем травматизму. Передбачено забезпечити реалізацію спільних з обласними профспілковими об’єднаннями заходів, спрямованих на виявлення фактів приховування нещасних випадків на виробництві, посилити вимогливість до надрокористувачів щодо недопущення розробки родовищ корисних копалин без належних дозвільних документів, ініціювати розгляд на засіданнях рад з питань безпечної життєдіяльності населення Київської області та м. Києва питань про відновлення професійно-технічного навчання працівників будівельних професій та тих, які обслуговують об’єкти котлонагляду і підйомних споруд, про виконання регіональних програм модернізації та заміни ліфтів тощо.

О. ГУЛІДОВА (прес-служба теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву)До списку