Статьи

Актуальність питання щодо застосування вантажопідіймальних кранів для піднімання людей неодноразово підтверджувалася різноманітністю, нестандартністю ситуацій під час виконання будівельних робіт, ремонту комунальних, транспортних і електрокомунікацій, аварійних робіт, коли застосування спеціалізованих засобів або неможливо, або вони відсутні на момент їх гострої затребуваності.
2008-229_2.jpgУ зв’язку з цим у світовій практиці досліджуються і вводяться у нормативну базу положення про правила та норми піднімання чи опускання людей вантажопідіймальними кранами загального призначення. Зокрема, такі правила викладені в міжнародному стандарті ISO 12480-1 «Крани вантажопідіймальні. Безпечне використання. Частина 1: Загальні положення».
Науково-технічна асоціація «Підйомні споруди» розробила проект національного ДСТУ ISO 12480-1:2006, гармонізованого з міжнародним стандартом, в якому викладено положення про піднімання людей вантажопідіймальними кранами, що мають спеціальні пристрої — кабіни чи колиски, в яких піднімають робочий персонал з необхідними інструментами та матеріалами для виконання робіт на висоті.

У Росії, незважаючи на вимоги Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ПБ 10-14-382), що допускають піднімання людей кранами тільки мостового типу в спеціально спроектованій та виготовленій кабіні, активно ведуться роботи зі створення й експлуатації пристроїв для піднімання людей кранами інших типів. Так, в інституті ВНДІПВмаш спільно із ЗАТ «СТЕК» для вирішення цього завдання в 2000 р. було розроблено і погоджено з Держгіртехнаглядом Росії Технічні умови 24-56327 ТУ. Вони поширюються на пристрої для піднімання людей кранами в кабінах, що навішуються на гак портальних, мостових або гусеничних кранів, у суднобудівній та судноремонтній промисловості, морських і річкових портах.


А як вирішується питання щодо застосування вантажопідіймальних кранів для піднімання людей в Україні? Питання, безсумнівно, складне, для його вирішення необхідно: обов’язково запобігти найменшій можливості виникнення небезпечних (аварійних) ситуацій під час піднімання людей; дозволити, при дотриманні визначених вимог, піднімання людей вантажопідіймальними кранами загального призначення для виконання невідкладних, важливих, рятувальних та інших операцій.
Українські Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) дозволяють піднімання людей вантажопідіймальними кранами за умови використання для цього спеціальних колисок і розробки проекту, що встановлює порядок провадження робіт і заходи щодо забезпечення безпечного виконання цих робіт. Зазначений проект провадження робіт (ППР) підлягає у встановленому порядку експертизі з питань охорони праці (п. 7.5.28 НПАОП).
Спеціальні колиски для піднімання людей повинні бути виготовлені відповідно до вимог ТУ В 29.2—22959884-000—2004 «Колиски для піднімання працівників вантажопідіймальними кранами. Технічні умови».


Вантажопідйомність крана повинна бути обмежена з урахуванням вимог щодо вибору канатів, призначених для піднімання людей, і більш жорстких вимог до навантаження під час статичних випробувань.
Відповідно до розділу 4.6 «Канати» НПАОП 0.00-1.01-07 для автомобільних стрілових самохідних кранів не встановлюється група класифікації крана вище ніж А4 із граничною групою класифікації механізму М5, а для кранів вантажопідйомністю до 16 т включно приймається група класифікації А3 з граничною групою класифікації механізму М4. Коефіцієнт використання канатів Zр при цьому становить: для М4 — 4,00, для М5 — 4,50. Разом з тим під час розрахунку канатів, призначених для піднімання людей, коефіцієнт використання канатів варто приймати як для групи класифікації М8, тобто Zр = 9,00.
Таким чином, для піднімання людей довелося б застосовувати канати в 2—2,5 разу більшого перетину, ніж під час виконання робіт загального призначення. Це, в свою чергу, викликало б необхідність зміни конструкції барабанів, блоків і зрівняльних блоків, тобто значного збільшення їх діаметрів (табл.1).
Можливість використання крана для піднімання людей у колисках (кабінах) визначається вимогою розділу 4.22 «Додаткові вимоги безпеки до кранових підйомників, лебідок і колисок для піднімання людей» НПАОП 0.00-1.01-07, п. 4.22.19 якого визначено: «Статичні випробування кранових підйомників проводяться навантаженням, що перевищує їх номінальну вантажопідйомність на 100%», тобто

Рк. вип = 2Рк. макс, (1)

де Рк. вип — навантаження статичного випробування крана з колискою;
Рк. макс — максимально допустиме значення маси колиски з вантажем і людьми.
З урахуванням зазначених умов, беручи до уваги разовий характер робіт для піднімання людей, пропонується, не змінюючи діаметра каната, блоків і барабанів, обмежувати вантажопідйомність крана значенням:

Рк. макс ? Рпacп

де Zр (М8) — мінімальний коефіцієнт використання канатів для групи класифікації механізмів М8;
Zр (Мі) — мінімальний коефіцієнт використання канатів для групи класифікації механізмів, що відповідає зазначеному в паспорті крана;
Рпacп — паспортне значення вантажопідйомності крана для цієї вантажовисотної характеристики;
Рк. макс — максимально допустима вантажопідйомність крана для піднімання людей для цього значення Рпacп.
Позначимо відношення

коефіцієнтом Kкi. Тоді вимога (2) матиме такий вигляд:

Рк. макс ? Рпacп · Kкi . (3)
У табл. 2 наведено значення коефіцієнта Ккi для груп класифікації механізмів від M1 до М8.
З урахуванням того, що вантажопідіймальний кран загального призначення випробовується статичним навантаженням, яке дорівнює 1,25Рпacп, значення Рк. макс має задовольняти умові:

2Рк. макс= Рк. макс ? Рпacп · 1,25. (4)

Звідси Рк. макс ? Рпacп · 0,625. (5)

Таким чином, для задоволення вимог як щодо канатів, так і щодо статичних випробувань вимога до максимально допустимого значення маси колиски з вантажем і людьми має такий вигляд:

Рпacп · Kкi ? Рк. макс ? Рпacп · 0,625. (6)

Як видно, цій узагальненій вимозі задовольняють усі крани з групою класифікації механізмів від М1 до М6 включно, в яких значення коефіцієнта Kкi становить від 0,35 до 0,625 (див. табл. 2).

Наприклад, для крана з групою класифікації механізмів М3:
Рпacп · 0,39 ? Рк. макс ? Рпacп · 0,625,
для крана з групою класифікації механізмів М6:
Рпacп · 0,625 ? Рк. макс ? Рпacп · 0,625.
Для кранів з групою класифікації механізмів М7 і М8 вимога (6) не виконується, тому в цих випадках необхідно додатково обмежувати значення Рк. макс, використовуючи у формулі (3) значення Kкi, яке дорівнює не 0,79 чи 1,00, як показано в таблиці 2, а 0,625. У цьому випадку всі вищезазначені умови для використання крана для піднімання людей будуть виконані.
Одержані результати дають можливість практичного використання вантажопідіймальних кранів загального призначення для піднімання людей у колисках (кабінах) під час виконання вищезазначених вимог.
З метою організації створення національної нормативної бази з використання кранів загального призначення для піднімання людей необхідно, щоб підприємства-виготівники та підприємства, що використовують крани, були ознайомлені з положеннями проекту ДСТУ ISO 12480-1:2006 «Крани вантажопідіймальні. Безпечне використання — Частина 1: Загальні положення».
ДСТУ ISO 12480- 1:2006 (проект)
Додаток С
(обов’язковий)

ПІДНІМАННЯ/ОПУСКАННЯ ЛЮДЕЙ

С. 1. Загальні дані
Піднімання чи опускання людей краном може здійснюватися тільки у виняткових випадках, коли відсутня можливість їх переміщення за допомогою менш небезпечних засобів.
Переміщення людей повинно здійснюватися в колисках відповідної конструкції, які оснащені відповідними засобами, що унеможливлюють випадіння людей, інструменту або матеріалів. Повинні бути в наявності засоби, що усувають крутіння (закручення) колиски (використовуючи, наприклад, шарнірний зв’язок або багаторазове запасування канатів) та їх перевертання. В колисках має бути чітке постійне маркування, із зазначенням вантажопідйомності, яку вони можуть безпечно переміщувати. Колиски повинні бути оглянуті перед використанням для визначення їх технічного стану. Результати огляду повинні бути зареєстровані.
Кран не може виконувати жодного руху, якщо людина перебуває на гаку, вантажі, стрілі, в колисці або іншому засобі для піднімання, що закріплений вздовж осі навантаження крана або стріли, до виконання кожної специфічної вимоги, наведеної у пп. С. 2, С. 3.

С. 2. Обладнання крана
Кран повинен бути оснащений:
а) обмежувачем піднімання;
б) автоматичними гальмами, що забезпечують його зупинку при вимиканні органів керування;
в) силовим опусканням вантажу. Потрібно враховувати, що піднімання і опускання людей дозволяється тільки на кранах, що мають блокування режиму вільного падіння.
Для виконання робіт нижче рівня землі повинен бути в наявності обмежувач піднімання/опускання.

С. 3. Спеціальні процедури
Під час піднімання людей необхідно виконувати спеціальні процедури:
а) особа, яка відповідає за загальне виконання робіт, повинна обирати найменш небезпечний спосіб виконання необхідної роботи або доступу в зону. Для цього вона повинна мати повноваження. Особа, яка відповідає за виконання робіт, повинна видати виконавцю документ з описом порядку і терміну виконання робіт. Документ після затвердження уповноваженою особою повинен зберігатися у відповідальної особи;
б) для кожного випадку піднімання людей особа, яка відповідає за виконання робіт, повинна визначити кожен пункт вимог, починаючи з пункту в) до пункту р), що наведені нижче;
в) під час використання крана для піднімання людей він повинен щоденно оглядатися відповідно до вимог п. 8.2.3.2 ДСТУ 12480 в цій частині;
г) піднімання і утримання колиски з людьми в підвішеному стані повинні здійснюватися під контролем спеціально виділеного працівника;
д) уточнення процедур входу і виходу з колиски, визначення місць посадки та висадки людей повинно обговоритися у присутності кранівника, стропальника, людей, яких піднімають, а також особи, відповідальної за виконання робіт;
е) кранівник і стропальник повинні здійснити випробувальне піднімання маси, еквівалентної тій, що повинна бути піднята в колисці, та перевірку відповідності її опорної частини;
є) між кранівником, стропальником і працівниками, яких піднімають, повинен підтримуватися зв’язок;
ж) під час виконання зварювальних робіт з колиски тримачі електродів не повинні мати контактів з металевими частинами колиски;
з) люди, яких піднімають або утримують у підвішеному стані, повинні застосовувати страхувальний канат з талрепами, що закріплюються у визначених місцях до колиски;
и) під час посадки людей у колиску кранівник повинен перебувати біля органів керування;
і) рух колиски під час піднімання людей повинен здійснюватися повільно, обережно, без різких ривків на крані. Швидкість піднімання або опускання не повинна перевищувати 30 м/хв (0,5 м/с);
ї) мобільні крани не повинні рухатися, коли в колисці перебувають люди;
й) люди, яких переміщують у колисці в підвішеному стані, повинні залишатися в постійному полі зору або бути на зв’язку з кранівником чи стропальником;
к) крани з аутрігерами повинні мати висувні і заблоковані опори;
л) загальна маса вантажу, що піднімається разом з людьми при запланованих умовах використання, не повинна перевищувати 50% від розрахованої вантажопідйомності крана, яка повинна становити не менше ніж 1000 кг;
м) рухомі колиски повинні використовуватися для переміщення тільки людей, інструменту і достатньої кількості матеріалів, необхідних для виконання робіт. Ними не можна користуватися для переміщення насипних матеріалів;
н) під час піднімання, опускання та утримання в підвішеному стані колиски всі люди повинні перебувати всередині неї. Вони не повинні перебувати на верхньому поручні, працювати з нього або з підніжки висячої колиски;
о) у разі неможливості опускання колиски її необхідно прикріпити до конструкції крана і утримувати до виходу або входу людей;
п) колиски не повинні використовуватися, коли сила вітру перевищує 7 м/с (25 км/год) або під час опадів, інших несприятливих погодних умов, які можуть впливати на безпеку людей;
р) після установки колиски всі гальма та фіксатори на крані повинні бути налагоджені до початку виконання будь-якої роботи.

С. 4. Проектування та виготовлення колиски
Для піднімання/опускання людей повинна використовуватися колиска, яка спроектована та виготовлена відповідно до таких вимог:
а) проектування колиски повинно здійснюватися спеціалістом відповідної кваліфікації;
б) місткість колиски повинна бути обмежена місткістю для піднімання не більше трьох осіб;
в) колиски та захоплювальні пристрої повинні мати мінімальний розрахунковий запас міцності 5;
г) колиска повинна мати табличку з вказівкою маси нетто, максимальної кількості людей і маси, на піднімання якої вона розрахована;
д) бокові стінки колиски повинні мати спеціальні огородження (дротяну сітку або аналогічний суцільний захист висотою не менше 1 м);
е) всередині колиски повинен бути поручень для запобігання виставленню рук за межі габаритів колиски;
є) при встановленні дверей для входу/виходу вони повинні відкриватися тільки всередину. Двері повинні бути забезпечені пристроєм, який заважав би їх випадковому відкриванню;
ж) колиска повинна мати покрівлю, яка не заважала б огляду кранівникові чи тій особі, яка перебуває всередині неї, у разі виникнення небезпечної ситуації над головою;
з) колиска повинна мати яскраве фарбування та маркування;
и) колиска повинна кріпитися до крана за допомогою тільки таких засобів, як карабін, гак (із защіпкою чи захоплювальним або клиновим пристроєм). Клинове і рознімне обладнання повинно мати захватку на вільному кінці вантажного каната;
і) система підвішування повинна забезпечувати стабілізацію нахилу колиски з урахуванням переміщення на ній людей;
ї) гострі краї елементів колиски повинні бути закруглені;
й) зварні шви повинні бути перевірені працівником відповідної кваліфікації;
к) зварювальні роботи повинні виконуватися зварником, який має сертифікат.


В. ЛАЗДІН, канд. техн. наук, відповідальний секретар Технічного комітету зі стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне устаткування» (Одеса)


Фото К. ЦВІГУНДо списку