Статьи

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України»
(Витяг)

43. Статтю 1 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 17, ст. 80; 2003 р., № 26, ст. 192; 2006 р., № 9—11, ст. 96; 2007 р., № 7—8, ст. 66) викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхування від нещасного випадку):

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у відсотках до фактичних

витрат на оплату праці найманих працівників)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф

(у відсотках до фактичних

витрат на оплату праці найманих працівників)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0,66

0,67

0,68

0,69

0,70

0,72

0,73

0,75

0,76

0,78

0,80

0,82

0,83

0,85

0,90

0,94

0,96

1,03

1,06

1,07

1,08

1,09

1,16

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1,20

1,23

1,29

1,35

1,41

1,48

1,50

1,51

1,55

1,56

1,67

1,68

1,76

1,77

1,86

1,87

1,89

1,90

1,93

1,95

2,00

2,01

2,09

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2,14

2,16

2,18

2,35

2,37

2,42

2,44

2,47

2,56

2,64

2,91

2,92

3,00

3,38

3,66

3,80

4,09

4,30

6,51

6,62

13,60’’


44. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46—47, ст. 403; 2001 р., № 17, ст. 80; 2006 р., № 27, ст. 234; 2007 р., № 7—8, ст. 66, № 22, ст. 292):
1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статті 17 і пункт 7 частини першої статті 22 виключити;
2) у пункті 3 розділу ХІ «Прикінцеві положення»:
у абзаці третьому виключити слова «і моральної (немайнової)»;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«відшкодування Фондом соціального страхування від нещасних випадків моральної (немайнової) шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання страхового випадку припиняється з 1 січня 2008 року».
У зв’язку з цим абзаци четвертий—сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим—восьмим.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 грудня 2007 року
№ 107 — VI


До списку