Статьи

У червні 2007 р. на засіданні колегії Держгірпромнагляду розглянуто стан промислової безпеки та охорони праці на виробництвах ЗАТ «Броварський завод пластмас».
На підприємстві із загальною чисельністю працюючих 264 особи функціонує підрозділ з виробництва ливарних виробів і труб ПВХ, а також виробництво ПВХ-пластикату. У цих та інших підрозділах виконуються роботи підвищеної небезпеки.

У товаристві проводиться певна робота щодо організації створення безпечних умов праці згідно із законодавством, створено службу охорони праці та введено в дію систему управління охороною праці. На виконання комплексних заходів з поліпшення стану охорони, гігієни праці та виробничого середовища у 2006 р. витрачено 430 тис. грн., за п’ять місяців поточного року витрати становили 69,6 тис. грн.
Разом з тим результати комплексної перевірки виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці свідчать, що у товаристві мають місце численні порушення правил безпеки та інших нормативних документів, які можуть бути причиною аварій і нещасних випадків. Під час перевірки виявлено понад 140 порушень правил і нормативних актів з охорони праці. Функціонування системи управління охороною праці належним чином не забезпечено, організація служби охорони праці не відповідає чинним вимогам, вона незадовільно виконує свої функції. Працівники підприємства не в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Нерідко до виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки допускаються робітники, які не пройшли відповідне навчання, перевірку знань та стажування. Експлуатація балонів зі стисненими, зрідженими, вибухонебезпечними та інертними газами допускається з порушенням вимог безпеки. Не проведено технічне діагностування вантажопідйомних споруд та посудин, що працюють під тиском, термін експлуатації яких перевищує 20 років. Не виконуються опосвідчення стану безпеки та профілактичні випробування електроустановок, порушуються терміни проведення оглядів, перевірок та випробувань заземлюючих пристроїв. Не додержуються чинні вимоги щодо утримання та експлуатації виробничих будівель і споруд, терміни технічного обслуговування та ремонтів газового обладнання, не проводиться перевірка роботоздатності пристроїв захисту, блокування та сигналізації газових котлів, не забезпечено безпечне виконання газонебезпечних робіт тощо.
Керівники підприємства та його структурних підрозділів безвідповідально ставляться до створення на робочих місцях безпечних умов праці.
За результатами комплексної перевірки було призупинено експлуатацію дільниці ливарних виробів, акумуляторної, 28 одиниць обладнання підвищеної небезпеки. Відсторонено від керівництва та виконання робіт з підвищеною небезпекою 5 спеціалістів та 8 робітників. Притягнено до адміністративної відповідальності 12 посадових осіб і спеціалістів, у тому числі голову правління Б. Кушніра та технічного директора В. Рудя.
Колегія визнала роботу керівництва ЗАТ «Броварський завод пластмас» щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці на виробництві незадовільною.
Голові правління ЗАТ «Броварський завод пластмас» Б. Кушніру запропоновано:
проаналізувати причини незадовільного функціонування системи управління охороною праці, дати відповідні оцінки роботи керівників підрозділів та посадових осіб підприємства із забезпечення промислової безпеки та охорони праці. Розглянути відповідність займаній посаді заступника технічного директора з охорони праці та охорони навколишнього середовища О. Бріксман;
забезпечити ефективне функціонування системи управління охороною праці на підприємстві, вжити заходів щодо виконання у визначені строки структурними підрозділами приписів органів Держгірпромнагляду, виданих під час комплексної перевірки.
Колегія звернула увагу начальника теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву С. Дунаса на недостатню вимогливість при здійсненні державного нагляду за станом промислової безпеки та умовами праці у ЗАТ «Броварський завод пластмас».До списку