Статьи

У журналі № 8 за 2006 р. у статті В. Сопільняка «Навчали б їх, як треба...» йшлося про значні недоліки в навчанні з охорони праці виконавців лісосічних робіт, що призводить до нещасних випадків зі смертельними наслідками.

Начальник Вінницького обласного управління лісового господарства В. Попельнюк повідомив редакцію, що згадану статтю було обговорено в колективах підприємств і визнано конструктивною і об’єктивною.
Наказом по ДП «Чечельницьке лісове господарство» від 12.04.2006 р. № 36 за порушення вимог нормативних актів з питань охорони праці та невиконання своїх службових обов’язків щодо забезпечення техніки безпеки під час організації лісосічних робіт майстра лісу І. Тодорашка звільнено із займаної посади, головному лісничому М. Шахворостову і лісничому Дохнянського лісництва Г. Ковбенку за упущення в організації роботи, що призвели до нещасного випадку зі смертельним наслідком, оголошено догану.
Наказом Держкомлісгоспу України від 06.06.2006 р. № 132 за результатами рішення комісії оперативного адміністративного контролю за станом охорони праці Держкомлісгоспу України і ЦК профспілки працівників лісового господарства за незадовільну організацію роботи з питань профілактики виробничого травматизму, залучення тимчасових працівників до виконання лісосічних робіт без навчання і відповідних інструктажів з охорони праці, внаслідок чого був допущений нещасний випадок зі смертельним наслідком, директору ДП «Чечельницьке лісове господарство» В. Дяченку оголошено догану.
Наказом по Вінницькому ОУЛГ від 14.08.2006 р. № 86 за упущення в організації роботи з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму, внаслідок чого були допущені нещасні випадки, в тому числі зі смертельним наслідком, заступнику начальника Вінницького ОУЛГ П. Юрченку оголошено догану.
За наслідками перевірки стану охорони праці у ДП «Чечельницьке лісове господарство» розроблено заходи щодо усунення виявлених недоліків, визначено терміни виконання і відповідальних осіб.
У галузевому навчальному закладі «Укрцентркадриліс» пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці директор і головний лісничий ДП «Чечельницьке лісове господарство», у навчальному закладі ЕТЦ у Вінницькій області — заступник начальника Вінницького ОУЛГ. Керівники і спеціалісти ДП «Чечельницьке лісове господарство», з вини яких стався нещасний випадок, пройшли позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємствах. У комісії з перевірки знань брали участь представники Держпромгірнагляду по Вінницькій області і Вінницького ОУЛГ.
Згідно з вимогами Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві переглянуто і розроблено інструкції з охорони праці. Оснащено кабінет і кутки охорони праці відповідно до вимог Типового положення про кабінет охорони праці. На основі цього Типового положення з урахуванням специфіки виробництва розроблено і затверджено відповідне положення про кабінет охорони праці підприємства.
Перевірками стану охорони праці були охоплені й інші підприємства Вінницького ОУЛГ, за результатами яких розроблялись заходи щодо усунення виявлених недоліків.
До списку