Статьи
Image00069.jpgУ червні 2007 р. Мінвуглепромом України спільно з Союзом гірничих спеціалістів України було проведено науково-практичну конференцію з безпеки робіт на вуглевидобувних підприємствах.
У роботі конференції взяли участь 138 спеціалістів — представники науково-дослідних інститутів, підприємств — виробників гірничого устаткування, приладів, засобів індивідуального і колективного захисту, працівники вугільних підприємств, профспілок і органів державного нагляду. Серед активних учасників були два колишніх міністри вугільної промисловості — директор інституту УкрНДІПроект, Герой України М. Сургай та начальник відділу вугілля, торфу і сланцю Гірничої академії наук С. Янко.

Заступник голови Союзу гірничих спеціалістів України З. Афоніна, беззмінний організатор попередніх нарад-семінарів з безпеки праці, привітала від імені СГСУ присутніх з відкриттям 10-го ювілейного форуму гірників та ознайомила колег з порядком роботи конференції.
Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому І. Ященко. Він повідомив, що протягом 10 років науково-практичні семінари і конференції зібрали понад 1260 керівників і спеціалістів шахт, державних підприємств, наукових закладів, міністерств, відомств, заводів, інших виробництв. За цей період було розглянуто і обговорено понад 320 питань у сфері охорони праці. Більш як 200 питань було вирішено і використано у практичній роботі.
На основі аналізу виконаних заходів щодо поліпшення безпеки праці та пропозицій учасників наших конференцій, спеціалістів міністерств, інститутів і шахт було розроблено нову Програму підвищення безпеки праці на вуглевидобувних і шахтобудівних підприємствах на 2006—2010 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374. Вона передбачає вирішення таких питань у сфері охорони праці, профбезпеки і промсанітарії:
організаційна робота щодо удосконалення управління охороною праці;
реконструкція шахтних вентиляційних систем і запобігання газодинамічним явищам, загазуванням і запиленості гірничих виробок;
виконання програми дегазації вугільних пластів;
нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення з питань охорони праці і безпеки робіт;
поліпшення умов праці та стану здоров’я шахтарів;
посилення протиаварійного захисту.
Шляхам вирішення цих завдань буде присвячена робота конференції.
Цього року додатково будуть розглянуті питання підвищення ефективності дегазації та реалізації Кіотського протоколу, шляхи вирішення зазначених проблем, що передусім пов’язано із забезпеченням безпеки під час видобування вугілля і підвищенням енергетичної незалежності держави.
І. Ященко висловив надію, що всі спеціалісти, науковці та керівники вугільної промисловості спільно продовжать роботу над вирішенням головного завдання — збереження життя і здоров’я кожного шахтаря.
Обговоривши інформацію директора Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому І. Ященка про стан охорони праці на підприємствах вугільної промисловості, заслухавши виступи і проаналізувавши пропозиції доповідачів, висловлені під час роботи в секціях, учасники науково-практичної конференції прийняли рішення, в якому пропонують Мінвуглепрому та Міністерству охорони здоров’я організувати на базі підвідомчих інститутів і підприємств здійснення конкретних заходів щодо розробки і впровадження нових технологій, приладів, засобів захисту та відповідних нормативно-правових документів, які б дали змогу поліпшити стан промислової безпеки та санітарної гігієни на вугільних шахтах.
Так, Департаменту науково-технічних та виробничих програм Мінвуглепрому рекомендовано включити до плану науково-дослідних робіт на 2008 р. ряд невідкладних робіт, зокрема, розроблення:
інструкцій з охорони праці робітників підземних професій та працівників шахтної поверхні;
СОУ «Вентиляція вугільних шахт», «Боротьба з пилом у вугільних шахтах», «Прогнозування та нормалізація теплових умов у вугільних шахтах»;
науково обгрунтованих методів та засобів рятування гірників під час аварій та ведення аварійно-рятувальних робіт у виробках великої протяжності;
нормативно-правової бази відносно використання колективних засобів захисту органів дихання гірників у вугільних шахтах.
Запропоновано також:
продовжити оновлення парку верстатів вітчизняного виробництва для буріння підземних дегазаційних свердловин;
доручити МакНДІ розробити датчик контролю вмісту метану у трубопроводах газовідсмоктувальних установок;
просити Мінвуглепром:
затвердити Концепцію реалізації положень Кіотського протоколу на вугільних шахтах та Програму проведення робіт з видобутку та утилізації газу метану, а також впровадження положень Кіотського протоколу на вуглевидобувних підприємствах Мінвуглепрому на 2007—2009 роки;
посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на придбання індивідуальних та колективних засобів захисту підприємствами вугільної промисловості;
розглянути питання про виділення коштів на розроблення нових видів засобів захисту, зокрема типових проектів пересувних і стаціонарних камер-сховищ.
З метою вдосконалення профілактики професійних і виробничо зумовлених захворювань учасники конференції запропонували:
ініціювати розроблення МОЗ України класифікатора травм за ступенем тяжкості та методику проведення професійного добору працівників;
переглянути порядок складання санітарно-гігієнічної характеристики, у чому мають брати участь відповідні роботодавці, санепідстанції та інші зацікавлені організації;
просити МОЗ України створити на базі Науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем (ДП «НДІ МЕП», Донецьк) галузевий інформаційний фонд даних соціально-гігієнічного моніторингу умов праці та здоров’я шахтарів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2006 р. № 182;
розглянути питання щодо створення регіональних центрів медичних оглядів з метою підвищення якості діагностики захворювань і реабілітації шахтарів;Image00070.jpg
включити до програм навчання фахівців з охорони праці та працівників здоровпунктів розділ з питань управління професійними ризиками і профілактики професійних захворювань;
просити Мінвуглепром включити до Національної програми поліпшення охорони, гігієни праці та виробничого середовища на 2007—2008 рр. науково-технічні розробки щодо створення ефективних індивідуальних засобів захисту від дії шкідливих виробничих факторів;
НДІ МЕП розробити СОУ санітарно-гігієнічних заходів щодо збереження здоров’я шахтарів, які працюють у температурних умовах, що перевищують санітарні норми, а також порядок профдобору працівників до воєнізованих гірничорятувальних служб;
НДІ МЕП розробити методичні рекомендації щодо профілактики раптових серцевих смертей, інфаркту міокарда, мозкового інсульту та їх наслідків у підземних працівників вугільних шахт;
МОЗ України розробити звітну форму аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності працівників промислових підприємств.
Для нормалізації теплових умов у гірничих виробках глибоких шахт пропонується МакНДІ виконати комплексне обстеження шахт, що ведуть гірничі роботи на глибинах понад 1000 м, та розробити відповідні заходи щодо вирішення цього питання.
Значну увагу на конференції було приділено впровадженню автоматизованих систем колективного захисту на вугільних шахтах, що знайшло конкретне втілення у її рішеннях.
Учасники конференції схвалили напрями робіт МакНДІ, ВАТ «Автоматгірмаш», ДВГРС, УкрСАТ щодо створення комплексної системи управління та аварійного захисту, яка будується за модульним принципом на основі сучасних інформаційних технологій і систем, що унеможливлюють шкідливий вплив суб’єктивних факторів і забезпечують об’єктивне подання інформації.
Було визнано за необхідне продовжити роботи щодо створення і впровадження найефективніших засобів і систем колективного захисту.
Рекомендовано Мінвуглепрому включити до плану науково-дослідних робіт на 2008—2009 рр. проведення, із залученням галузевих і академічних інститутів, науково-дослідних і експериментальних робіт щодо:
створення датчиків метану на новій елементній базі, які унеможливлять несанкціоноване втручання в їх роботу, забезпечать високу швидкодію і триваліший (3—5 років) термін служби;
розроблення типових схем більш раціонального та ефективного розміщення датчиків у підземних виробках.
ВАТ «Автоматгірмаш» та МакНДІ повинні розробити нормативні документи (СОУ): «Адаптація систем автоматизації та контролю нормування вхідних і вихідних параметрів до загальношахтної системи управління» та «Регламент порядку оцінки систем протиаварійного захисту».
Рішенням конференції вважається за доцільне:
розробити та впровадити комплекс заходів, що унеможливлюють доступ до накопиченої інформації підприємств-виготівників і користувачів під час застосування систем протиаварійного захисту;
організувати сервісні центри щодо супроводу автоматизованих засобів на шахтах;
рекомендувати галузевим інститутам, МакНДІ, ВАТ «Автоматгірмаш», ДонВУГІ проаналізувати досвід експлуатації колективних автоматизованих систем контролю безпеки (типу УТАС, КАГІ, САУКЛ та ін.) з метою надання рекомендацій щодо підвищення надійності їх роботи і унеможливлення несанкціонованого втручання в роботу систем.
Учасники конференції підтримали ініціативу підприємств-виробників щодо розроблення для шахтарів новітніх засобів індивідуального захисту голови, очей, органів слуху; поясів для захисту від радикулітів, радикулопатій і протягів; спецодягу для захисту від води і неагресивних рідин, наколінників, спецодягу, спецвзуття, антивібраційних рукавиць і рукавичок нового покоління.
У своєму виступі директор інституту УкрНДІпроект М. Сургай схвалив програму роботи науково-практичної конференції і підкреслив, що без наукового супроводження питань безпечного ведення гірничих робіт на шахтах ніколи не домогтися позитивного результату.
Впровадження нових розробок, устаткування, засобів захисту, що пропонують галузеві та академічні інститути, повинно здійснюватись не тільки за рахунок бюджетних коштів, але й за кошти підприємців.
Говорячи про серйозне становище у вугільній промисловості, про роль вугілля в економіці України, М. Сургай наголосив, що це не тільки проблема галузі, а й усієї країни та її енергетичної незалежності.
— Ми з вами, дорогі колеги,— закликав М. Сургай,— повинні зробити все від нас залежне, щоб не допустити такого становища у нашій країні, відродити вугільну промисловість, пам’ятаючи, що «вугілля спасе Україну, якщо Україна спасе вугілля».

С. ЄРШОВ, заступник головного редактора журналу «Охорона праці»

На знімках:
виступає директор УкрНДІПроекту М. Сургай;
виставка засобів
індивідуального захисту.

Фото автора


До списку