Статьи

Законодавчими актами з охорони праці та збереження здоров’я населення у системі державних цінностей визначено значущість профілактичних медоглядів працівників промислових підприємств. Вони є важливою профілактичною складовою у збереженні професійного та загального здоров’я працюючих.

(В повному обсязі матеріал читайте в журналі №12 2009р.)

Саме періодичні медичні огляди ( далі – ПМО) повинні забезпечувати своєчасну діагностику професійних та професійно зумовлених захворювань та подальші реабілітаційні заходи.

На промислових підприємствах Донецької області ПМО проводяться на підставі визначення контингенту осіб, що підлягають медоглядам, які щорічно уточнюються фахівцями установ санепіднагляду. Ця відповідальна та клопітка робота проводиться спільно з представниками промислових підприємств.

Установами санепіднагляду здійснюється у динаміці облік осіб, у яких встановлено загальні та професійні захворювання, кількість оглянутих у ході медичних оглядів для обліку інтенсивних показників як у цілому по області, так і по галузях промисловості.

За такими показниками можна зробити ретроспективний аналіз стану медико-профілактичного обслуговування працюючих та розробити комплекс оздоровчих заходів по кожному підприємству та окремих галузях (див. графік).

Після введення в дію наказу МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі – наказ № 246) обласною СЕС було організовано запровадження даного наказу в практику діяльності міськрайСЕС.

У серпні 2007р. на базі Слов’янської міськСЕС було організовано обласний семінар-нараду, на якому розглядалися питання організації, проведення медоглядів та порядку контролю за їх проведенням.

Фахівцями міськрайСЕС були направлені інформаційні листи на підконтрольні промислові підприємства з вимогою організувати медогляди згідно з наказом. Крім того, інформація про введення в дію наказу № 246 була розповсюджена через засоби масової інформації: надруковано статті в обласних, міських та відомчих багатотиражних газетах «Вісник СЕС Донбасу», «Вечірня Макіївка», «Металург», «Ясиновський коксохімік» та ін.

У 2008 р. у Донецькій області підлягали періодичним оглядам 310 842 робітники, зайняті у шкідливих і несприятливих умовах праці на промислових підприємства, з них оглянуто 296 527 осіб, що становить 95,4%. По ряду міст області відсоток охоплення медоглядами нижчий від середньообласного і становить: у Дружківці – 93,7%, Єнакієвому – 87,8%, Макіївці – 93,8%, Торезі – 82%, Харцизьку – 93,0%, Донецьку – 89,6%, Селідовому – 61,0%. Найнижчими ці показники є у містах із високою питомою вагою вугільних підприємств. Така ситуація склалася внаслідок важкого фінансового стану на більшості вуглевидобувних підприємств області.

Суттєво відрізняється стан медичного обслуговування працівників металургійної промисловості. Наприклад, на ЗАТ «Донецьксталь» – Металургійний завод Філія «Металургійний комплекс» за допомогою пересувного флюорографа оглянуто 2194 працівники, у діагностичному центрі дообстежено 1279 осіб.

Під час проведення медичних оглядів виявлені 2724 особи з підозрою на професійне захворювання.

У вугільній промисловості щороку реєструється 96–98% усіх випадків професійних захворювань та отруєнь. Високому ризику розвитку профпатології сприяють застарілі технології підземного видобутку вугілля, які в умовах економічної кризи не можуть бути вдосконалені.

Криза також негативно позначилась на якості медичного обслуговування працюючих. Якість проведення попередніх та періодичних медоглядів на базі наявних лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) значною мірою зумовлена їх недостатньою оснащеністю устаткуванням та реактивами для проведення необхідних досліджень…

Сергій Вєтров, канд. мед. наук, завідувач відділення гігієни праці Донецької облСЕСДо списку