Статьи

— Під куполом — повітряні гімнасти!..
— Вперше у нас — дресирований дракон!
— Клоуни на арені!..
Нас з дитинства приваблюють ці святкові фрази. Ми звикли, що цирк — це яскравий феєрверк емоцій, коли від страху перехоплює подих, а потім миттєвий вибух радості, сміху, аплодисментів.
Проте не всі пам’ятають, що цирк — об’єкт підвищеної небезпеки. Деякі розваги можуть коштувати здоров’я та навіть життя і працівникам цирку, і його відвідувачам.
2_32.jpgЗасоби масової інформації неодноразово писали про нештатні ситуації в цирках: травмування 20-річного дресирувальника ведмедів у Львові, смерть на арені цирку дресирувальниці хижих тварин під час гастролей в Одесі, напад на працівницю левиці у Великій Михайлівці Одеської області, дресирувальник якої порушив вимоги охорони праці під час роботи з тваринами...
З ранньої весни до пізньої осені дорогами Одещини курсують пересувні цирки (шапіто). Під час вистави під їх куполами можуть перебувати від 500 до 900 глядачів — дітей і дорослих. Чи завжди у подібних закладах додержуються вимог охорони праці?

Спеціалісти теруправління Держгірпромнагляду діяльність пересувних цирків, що гастролюють у місті та по території області, тримають на контролі. Проте робити це досить складно. Справа в тому, що у подібних розважальних установ є одна загальна риса: при найменшому контакті з органами нагляду вони миттєво зникають. Причому зникають навіть документи у відділах адміністрацій, які дають можливість їм мандрувати з міста у місто.
...Влітку 2008 р. до Одеси приїжджав пересувний цирк «Кобзов» (директор С. Свирін). Розташувався він поруч з автозаправною станцією на відстані менше ніж 10 м, що є грубим порушенням вимог безпеки праці. Інспектори провели оперативну перевірку стану охорони праці в цирку, в ході якої було виявлено цілу низку порушень. Насамперед керівництво цирку не надало наказ про призначення особи, відповідальної за вирішення конкретних питань з охорони праці. А звідси й усі біди. Якщо ніхто не цікавиться питаннями безпеки, то кому прийде в голову організувати для працівників цирку навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а тим більше створювати комісію з перевірки знань?
Керівництво цирку не надало паспортів на опалювальні та вентиляційні установки, на технологічне обладнання — циркові апарати, підйомні механізми та засоби страхування, що перебувають у власності підприємства та окремих артистів. Не було надано документи, що підтверджують проведення вогнезахисного просочування дерев’яних частин і куполу цирку. Не було проведено навчання та інструктаж членів бригади щодо встановлення щогл безпосередньо на місці роботи, а також розподіл обов’язків між членами бригади.
Інструктажі з охорони праці в цьому цирку не проводяться, журналу реєстрації інструктажів немає.
Ще в 2006 р. спеціалістами теруправління було перевірено шість цирків-шапіто. Тоді було виявлено практично одні й ті самі порушення вимог законодавства про охорону праці. В жодному з них не функціонувала система управління охороною праці. У цирках «Молодість» (директор Р. Руденко), «Юність» (С. Зацарнюк), «АРТ-Лайн» (В. Руденко), «Кобзов» не було розроблено положення про службу охорони праці, питаннями охорони праці займалися працівники за сумісництвом. Посадові інструкції з охорони праці розроблено не за встановленою формою, не було нормативних актів з питань охорони праці. Якщо в якомусь цирку й існувала комісія з перевірки знань (не виключено, що формально), то її члени, звичайно ж, не пройшли навчання та перевірку знань. Цирки не були забезпечені захисними засобами в обсязі, передбаченому нормами комплектування. Був відсутнім контроль за станом ЗІЗ, не проводилися їх випробування. Працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, пов’язаними з несприятливими метеорологічними умовами, не забезпечено спецодягом і спецвзуттям згідно з галузевими нормами.
Робота в цирку пов’язана з ризиком для життя під час спілкування з хижими тваринами: левами, тиграми, ведмедями, крокодилами. Тому тут мають бути розроблені інструкції за доглядом за ними та з дресирування. Проте, як з’ясувалося у ході перевірки цирку «Кобзов», таких інструкцій там не виявилося.
Викликає занепокоєність і те, що самі керівні працівники названих цирків не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, тому кваліфіковано займатися цими питаннями там нікому.
Не кращим чином було організовано роботу енергетичного господарства цирків-шапіто. Особи, відповідальні за електробезпеку, також не пройшли навчання та перевірку знань, не надано їхні посадові інструкції. У цирках «АРТ-Лайн», «Кобзов», «Молодість», «Круїз» не було загальної схеми електропостачання, технічних умов на підключення електромереж, паспортів на заземлюючі пристрої, журналів з описом електрообладнання, електрозахисних засобів тощо. Не було надано акти огляду електрообладнання та мереж, у тому числі аварійних, рекламних.
У пересувних цирках мало уваги приділялося питанням санітарно-побутового забезпечення працівників, підготовки приміщень до сезонної роботи, особливо у літній період. Практично в усіх перевірених цирках не організовано проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, адже до цієї категорії в цирку належить більшість номерів артистів і видів робіт обслуговуючого персоналу.
Восени 2008 р. було проведено повторні перевірки стану охорони праці у названих цирках-шапіто, в ході яких було виявлено, що переважна більшість порушень вимог охорони праці залишилася на тому самому рівні, більше того — до них додалися нові. Тому теруправління тримає на постійному контролі безпеку в цирках, що гастролюють в області. Кожен з них не може ставати до роботи, не зареєструвавшись в теруправлінні і не одержавши дозвіл на початок роботи. Спеціалісти теруправління зобов’язали керівників переглянути програми навчання працівників цирків з питань охорони праці. Крім того, кожному з керівників цих закладів запропоновано розробити план заходів щодо усунення виявлених порушень законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці.
Теруправління звернулося з листом до голів райдержадміністрацій Одеської області з проханням не давати дозволів на розміщення та початок роботи пересувних цирків без візи органів Держгірпромнагляду. Крім того, представники ВАТ «Одесаобленерго» укладатимуть з цирками сезонні договори про використання електроенергії тільки за наявності актів приймальної комісії.
Не будемо забувати, що пересувні цирки разом з розвагами несуть у собі ризик серйозних травм або загибелі людини. Всі знають, чого не можна робити у подібних закладах, проте завжди може знайтися сміливець, який заявить: «Боятися тигра? Ще чого!» І в результаті одержить тяжку травму: адже реакція дикого звіра у 400 разів швидша, ніж у людини. І якщо не додержувати вимог безпеки, біда, немов тигр у клітці, дочекається свого часу і вискочить назовні. Не станемо її випускати?

О. ВОРОБЙОВА, головний державний інспектор Одеської інспекції промислової безпеки та охорони праці в АПК і соціально-культурній сфері, Катерина ЦВІГУН, наш власкор

Фото К. ЦВІГУНДо списку