Статьи

Комітет з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України визнав незадовільною роботу Кабінету Міністрів України з виконання рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)».

(В повному обсязі матеріал читайте в журналі №12 2009р.)

У Верховній Раді 6 червня 2008 р. відбулись парламентські слухання на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)». Учасники слухань відзначили, що 14 вересня 2006 р. Верховна Рада ратифікувала один з двох основних документів Ради Європи в галузі прав людини – Європейську соціальну хартію (переглянуту), яка набула чинності 1 лютого 2007 р.

Ратифікація цієї хартії зумовлена обов'язками, взятими на себе Україною при вступі до Ради Європи, а також при підписанні цього документа 7 травня 1999 р.

На парламентських слуханнях було наголошено на тому, що ратифікація хартії та особливо дотримання її норм і стандартів є однією з умов успішної реалізації європейських прагнень України і потребує конструктивного співробітництва Верховної Ради, Уряду, центральних органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу. Адже у зв'язку з ратифікацією Хартії (переглянутої) постають питання про: необхідність ефективної підготовки Україною доповідей щодо виконання положень хартії, до яких Україна приєдналась; подальше вдосконалення національного законодавства у відповідності зі статтями та пунктами хартії, до яких Україна не приєдналась при ратифікації, з метою її ратифікації в повному обсязі.

За наслідками розгляду на парламентських слуханнях цього питання 18 грудня 2008 р. була прийнята постанова Верховної Ради «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)». Рекомендаціями були затверджені конкретні заходи щодо виконання в Україні цієї Хартії.

Інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання рекомендацій парламентських слухань доповів на засіданні Комітету, яке відбулося 18.11.2009 р., заступник Міністра праці та соціальної політики В. Іванкевич. Він поінформував народних депутатів, що за час, який минув з моменту ратифікації Європейської соціальної хартії, Уряд подав до Ради Європи перші дві національні доповіді про стан її виконання.

Копії національних доповідей, відповідно до ст. «С» Європейської соціальної хартії (переглянутої) та ст. 23 Європейської соціальної хартії 1961 р., були надіслані соціальним партнерам і розміщені на сайті Міністерства праці та соціальної політики.

На початку 2010 р. буде отримано заключні висновки Європейського комітету з соціальних прав щодо національного законодавства та практики його застосування у рамках першої національної доповіді Уряду України, які також будуть передані соціальним партнерам і розміщені на сайті Мінпраці. Це дасть можливість ознайомитися з ними неурядовим організаціям та широкому колу громадськості ...

За матеріалами засідання підготував заступник головного редактора журналу «Охорона праці» Костянтин ТеличкоДо списку