Статьи

Учасники семінару ознайомились з реалізацією в Україні Міжнародної програми МОП-ІПЕК з викорінення найгірших форм дитячої праці і торгівлі дітьми, проекту МОП з впровадження політик і програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці.
4_44.jpgВинесені на розгляд проблеми актуальні з огляду на зобов’язання, які Україна взяла на себе, ратифікувавши низку конвенцій і протоколів МОП та ООН. І це не лише питання гармонізації українського законодавства із світовими нормами. Актуальними є питання, яку роботу виконують діти та в яких умовах. За визначенням МОП, поняття «дитяча праця» охоплює як оплачувану, так і неоплачувану роботу та діяльність, що в психологічному, фізичному або моральному планах пов’язані з небезпекою чи заподіянням шкоди. Це саме така праця, що позбавляє дітей можливості навчатися в школі або змушує їх, крім шкільних занять і домашніх обов’язків, завантажувати себе додатковою роботою. А найгірші форми дитячої праці, крім того, за своїм характером можуть зашкодити здоров’ю, безпеці та моральності дітей. Це робота в понаднормовий час, під землею, з механізмами, які створюють вібрацію і шум, робота в сільському господарстві з пестицидами. Такі форми в Україні поширені переважно в неформальній економіці — в сільському господарстві, на шахтах-«копанках», у торгівлі, сфері послуг і розваг. Діти зазвичай працюють неофіційно, без укладання трудових договорів.
4_43.jpgВирішення проблеми пов’язано з інспектуванням робочого місця, його постійним моніторингом, який проводиться, на жаль, лише в рамках Програми МОП-ІПЕК і лише в Донецькій та Херсонській областях. Тому, на думку учасників семінару, й інспекції праці, й інспекції з охорони праці дуже важливо виявляти факти використання дитячої праці і вживати адекватних санкцій відповідно до своїх повноважень.
Проблема ВІЛ/СНІДу розглядалася спеціалістами з охорони праці не лише з медичної точки зору. МОП ще у 1999 р. визначила, що ця проблема є трудовою. В Україні офіційно зареєстровано понад 140 тис. ВІЛ-інфікованих осіб, а за оцінкою експертів, 1,63% дорослого населення України у найбільш продуктивному віці — від 15 до 49 років — може бути ВІЛ-інфікованим.
Ст. 25 Закону «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» констатує, що зараження вірусом ВІЛ медичних і фармацевтичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків належить до професійних захворювань. В Україні вже зареєстровано 8 випадків ВІЛ-інфікування під час надання медичних послуг. Багато працівників наражаються на цей ризик внаслідок виконання своїх професійних обов’язків, а деякі — через власну ризиковану поведінку. Тому оцінка ризиків ураження вірусом повинна проводитись для кожного робочого місця.
З іншого боку, постає проблема створення належних умов праці для працюючого інфікованого населення. ВІЛ-інфікований працівник перебуває у стані постійного стресу. А будь-який стрес може стати причиною виробничих травм і нещасних випадків.
На семінарі дещо по-новому було розглянуто проблемні напрями, що безпосередньо стосуються охорони праці. Керівники та фахівці навчальних підрозділів експертно-технічних центрів були єдині в думці про необхідність включати в тематику навчань роботодавців і посадових осіб з охорони праці питання дитячої праці та ВІЛ/СНІДу.

К. ТЕЛИЧКО,
заступник головного редактора журналу «Охорона праці»До списку