Статьи

Наприкінці листопада на засіданні колегії Держгірпромнагляду було розглянуто стан промислової безпеки та охорони праці на окремих підприємствах нафтогазового комплексу, вугільної промисловості та результати розслідування причин вибуху газоповітряного середовища у житловому будинку Дніпропетровська.

Результати комплексної перевірки на підприємствах бурового управління «Укрбургаз» дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» свідчать про недоліки у функціонуванні системи управління охороною праці у ДК «Укргазвидобування». Обстеження об’єктів постійно діючими комісіями адміністративно-господарського контролю проводяться формально; несвоєчасно проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці персоналу, а також підвищення кваліфікації членів бурових і вишкомонтажних бригад; неякісно ведеться технічна документація тощо.
Бурове управління експлуатує бурове обладнання, 75% якого відпрацювало нормативний термін експлуатації. Виявлено недоліки та порушення в роботі служб головного механіка, головного енергетика та служби технічного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів котлонагляду та підйомних споруд. Через низьку якість бурових, будівельних робіт та капітального ремонту свердловин деякі з них передаються в експлуатацію з міжколонними тисками.
За 10 місяців 2007 р. у буровому управлінні «Укрбургаз» сталося 3 нещасні випадки, у т. ч. 2 зі смертельними наслідками. Протягом останніх п’яти років травмовано 14 працівників, з них 5 — смертельно.
Колегія визнала неприпустимим рівень виробничиго травматизму у філії «Бурове управління «Укрбургаз» і запропонувала керівництву ДК «Укргазвидобування» забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, доведення стану промислової безпеки та охорони праці у буровому управлінні до нормативних вимог. З цією метою компанія повинна розробити комплекс невідкладних заходів, зокрема:
забезпечити виконання підрозділами бурового управління «Укрбургаз» вимог приписів про усунення порушень безпеки праці, виданих під час комплексних обстежень;
вивести з експлуатації бурове обладнання, стан якого не відповідає вимогам безпеки та яке відпрацювало встановлений строк експлуатації і не пройшло технічну експертизу у спеціалізованій організації;
переглянути та внести зміни до відомчого документа СТП 1041-001-00 «Організація адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у БУ «Укрбургаз» та забезпечити його виконання на всіх рівнях.

Розглянувши стан промислової безпеки та охорони праці на підприємствах ВАТ «Краснодонвугілля», колегія відзначила, що в акціонерному товаристві та його структурних підрозділах загалом виконуються вимоги ст. 13 Закону «Про охорону праці», створено необхідні умови для безпечної роботи шахт та допоміжних підприємств.
Разом з тим виявлено суттєві недоліки у функціонуванні системи управління охороною праці, що негативно впливають на ефективність роботи служб у питаннях промислової безпеки. Під час перевірок викрито та усунено 284 порушення правил безпеки, призупинено роботу 12 очисних та 14 підготовчих вибоїв, до адміністративної відповідальності притягнено 22 посадові особи.
У 2006 та 2007 рр. допущено дві резонансні аварії з груповими нещасними випадками: вибух метану на шахті «Суходільська-Східна» (загинуло 8 осіб) та обрушення порід покрівлі на шахті імені 50-річчя СРСР (загинуло 4 особи). Протягом останніх трьох місяців сталися два нещасних випадки, причиною котрих було вживання алкогольних напоїв на робочих місцях у шахті. Встановлено, що основною причиною аварій та нещасних випадків була втрата керованості підприємствами і колективами, недостатня компетентність керівників та спеціалістів. Призначення керівників підприємств здійснювалось без попереднього навчання їх у відповідних навчальних закладах.
Протягом двох останніх років практично ліквідовано прямоточні схеми вентиляції на викидонебезпечних пластах чотирьох шахт, що призвело до погіршення провітрювання та дегазації виїмкових дільниць. На трьох шахтах знижено ефективність підземної дегазації.
Колегія визнала недостатньою роботу керівництва ВАТ «Краснодонвугілля» щодо створення безпечних умов праці на підприємстві, виконання вимог Закону України «Про охорону праці».
З метою запобігання аваріям та виробничому травматизму, поліпшення відомчого контролю на вугільних шахтах, посилення ефективності державного нагляду за станом промислової безпеки колегія запропонувала керівникам виробничих об’єднань і наглядових органів здійснити ряд невідкладних заходів. Зокрема, звернено увагу керівництва ТОВ «Метінвестхолдинг» на часту зміну керівників різних рівнів та призначення на керівні посади шахт фахівців, які не мають відповідного досвіду та попередньо не навчались у відповідних закладах.
Керівництву ВАТ «Краснодонвугілля» запропоновано:
в термін до 14.12.2007 р. проаналізувати результати перевірки, розробити комплекс організаційних, технічних і профілактичних заходів щодо поліпшення стану охорони праці, зниження рівня аварійності і виробничого травматизму по кожній шахті з визначенням конкретних термінів і відповідальних осіб;
забезпечити періодичні перевірки роботи технічних служб і дільниць ВТБ, БВР, ПРТБ, приділяючи особливу увагу забезпеченості повітрям очисних і підготовчих вибоїв, заходам боротьби з раптовими викидами метану та пиловибухозахисту виробок;
не допускати зменшення чисельності працівників служб охорони праці, дільниць ВТБ, буровибухових робіт, інших служб, від яких залежить створення безпечних та здорових умов праці на підприємстві;
забезпечити на шахтах функціонування в повному обсязі системи управління охороною праці та нарядної системи, активізацію відомчого нагляду із залученням до роботи з організації безпечного ведення гірничих робіт керівників і фахівців усіх рівнів управління виробництвом.
Керівникам теруправління Держгірпромнагляду по Луганській області заборонено узгоджувати програми розвитку гірничих робіт на шахтах ВАТ «Краснодонвугілля» у разі самовільного перегляду технічних рішень проектів розвитку шахт, що виконані галузевими проектними інститутами. При виявленні кожного випадку неузгоджених у встановленому порядку відступів від проектних рішень (зміни схем провітрювання, технології ведення робіт тощо) роботи заборонятимуться з їх подальшим відновленням після розгляду в теруправлінні.
Запропоновано також здійснювати попередній нагляд за відповідністю проектування і підготовки нових виймальних дільниць вимогам нормативних документів: вперше — перед початком підготовчих робіт, вдруге — не менше ніж за місяць до прийому лави в експлуатацію. При підготовці комплексно-механізованих вибоїв додатково проводити інспекторське обстеження перед початком робіт з монтажу комплексу.

На засіданні колегії було заслухано й обговорено доповідь начальника теруправління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області А. Кожушка про результати технічного розслідування аварії, пов’язаної з використанням газу в побуті, що сталася 13.10.2007 р. в житловому будинку у Дніпропетровську, а також інформацію начальника ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу» В. Кисельова про вдосконалення державного нагляду за станом промислової безпеки та охорони праці на виробництвах і об’єктах підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу та за використанням газу у побуті.
Вибух газоповітряної суміші в житловому будинку № 127 по вул. Мандриківській, під час якого загинули 23 мешканці цього будинку, стався внаслідок численних витоків газу з системи газопостачання житлового будинку через несправність обладнання газорегуляторних пунктів та надходження в систему газопостачання будинку газу середнього тиску.
Держгірпромнаглядом спільно з Мінпаливенерго, МНС та НАК «Нафтогаз України» у взаємодії з органами Генеральної прокуратури здійснено перевірку виконання підприємствами з газопостачання вимог актів законодавства щодо безпечних режимів постачання та додержання техніки безпеки під час забезпечення споживачів природним газом.
Станом на 13.11.2007 р. територіальними управліннями Держгірпромнагляду перевірено 546 підприємств, обстежено 6954 об’єкти, виявлено 12 266 порушень, призупинено експлуатацію 728 об’єктів, оштрафовано 874 працівники, з них 86 — перші керівники.
Результати перевірки свідчать, що підприємства газового господарства не приділяють належної уваги організації і здійсненню технічного обслуговування систем газопостачання та забезпеченню належних режимів газопостачання.
Найбільш характерними недоліками і порушеннями були:
неукомплектованість штатів підприємств спеціалістами і працівниками;
залучення до управління та обслуговування систем газопостачання працівників без спеціальної освіти та досвіду роботи в газовому господарстві;
відсутність у газових господарствах відомчого контролю за додержанням вимог правил безпеки та інших нормативних актів;
неукомплектованість підприємств сучасними газоаналізаторами та приладами контролю витоку газу;
застосування під час ремонтів та технічних обслуговувань обладнання ГРП комплектуючих виробів та матеріалів, що не передбачені заводами-виробниками;
численні випадки застосування непрацездатних запобіжно-запірних та запобіжно-скидних клапанів на ГРП та багато інших порушень.
Колегія взяла до відома висновки комісії з технічного розслідування аварії у Дніпропетровську та порушення органами прокуратури кримінальної справи за фактом аварії.
Було обговорено заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1356, якою затверджені зміни до Положення про Держгірпромнагляд та Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру в частині проведення територіальними органами Держгірпромнагляду технічних розслідувань аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.
Теруправлінням Держгірпромнагляду запропоновано посилити державний нагляд за станом промислової безпеки та охорони праці на спеціалізованих підприємствах газового господарства.До списку