Статьи

200801-21.jpgКажуть, що граніт — камінь науки, а вислів «гризти граніт науки» зазвичай означає старанно вчитися, вперто набувати досвіду, знань, пізнавати нове. Так вважається тому, що граніт дуже тверда гірська порода. Відшліфований та відполірований граніт дуже гарний, але оскільки процес обробки граніту дуже важкий, то обробляється в основному тільки один бік породи, а інший залишається не обробленим і має звичайний вигляд каменя. Приблизно таку ж картину спостерігали учасники комплексної перевірки стану безпеки, умов праці та використання надр на Первомайському гранітно-щебеневому кар’єрі концерну «JHMACOM» Республіки Молдова, що розташований у Первомайському районі Миколаївської області.

Підприємство веде розробку Чаусівського родовища гранітів відкритим способом згідно з розробленим і затвердженим проектом та відповідним планом розвитку гірничих робіт. Одним з основних технологічних процесів розробки кар’єру є застосування буровибухових робіт. Ці роботи здійснює на умовах підряду спеціалізоване підприємство ЗАТ «Украгровибухпром». Отримана в результаті вибухових робіт гірнича маса транспортується у дробильно-сортувальне відділення для подальшої її переробки на щебінь. При цьому використовується значна кількість спеціальної техніки, автотранспорту, вантажопідйомних механізмів та іншого устаткування. На підприємстві працює 156 осіб, у тому числі 20 жінок.
Проаналізувавши стан виробничого травматизму та попередньо ознайомившись із структурою служби охорони праці на підприємстві, члени комісії побачили «відполірований бік граніту». За період з 1998 р. на підприємстві не зареєстровано жодного нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, і випадків профзахворювань. Для забезпечення безпечних умов праці впроваджено СУОП: створено відповідні служби, призначено посадових осіб, відповідальних за вирішення конкретних питань охорони праці. Щороку укладається колективний договір, розробляються заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці. Затверджено правила внутрішнього трудового розпорядку. Витрати на охорону праці у 2006 р. склали 20,9 тис. грн., а в 2007 р. — близько 75 тис. грн., що набагато більше передбачених Законом «Про охорону праці».
На жаль, після більш детального ознайомлення з підприємством комісією було виявлено, що «необробленою поверхнею граніту» є тут не тільки зворотний його бік, але й решта граней. 126 порушень законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці — результат перевірки комісії. На підприємстві допускаються до роботи особи, які не пройшли у встановленому порядку інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, машини і обладнання експлуатуються з порушенням інструкції технологічних карт або несправні.
Головний інженер підприємства Ю. Степанов не контролює наявність і якість технологічної документації на види робіт, що виконуються, нерегулярно здійснює перевірки стану охорони праці на робочих місцях, не зацікавлений у впровадженні на підприємстві стандартів безпеки праці.
Головний енергетик М. Безуля допускає експлуатацію електроустановок з багатьма порушеннями. Він є також відповідальним за технічний стан машин, механізмів, технологічного устаткування, їх ремонт та обслуговування, не будучи фахівцем у цьому напрямі. Служба головного механіка на кар’єрі взагалі не створена. Як результат — не проводиться технічний огляд бульдозерів, вантажопідіймальних кранів.
Маркшейдерська служба, яку очолює О. Свердлик, не проводить спостереження за станом бортів кар’єру, відкосів добувних та розкривних уступів. У службі відсутні необхідні документи на відведення землі під кар’єр та проведення розробок. Немає необхідних для виконання маркшейдерських робіт обладнання та інструментів, а сам маркшейдер і лінійні інженерно-технічні працівники не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
Крім вищенаведених порушень, комісією також встановлено, що посадові інструкції та інструкції з охорони праці взагалі не розроблені, стажування працівників на робочих місцях не проводиться, не проведено атестацію за умовами праці 25 робочих місць, не здійснюється контроль за технічним станом будівель і споруд виробничого призначення, не розроблено заходи щодо покращання умов праці на підставі результатів проведених у 2007 р. лабораторних досліджень параметрів шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища на робочих місцях.
Про рівень відповідальності керівників кар’єру може свідчити і такий факт: не були виконані раніше видані приписи органів державного нагляду за охороною праці, хоча в них не вимагалося діставати зірок з неба, а організувати проведення щорічного огляду транспортних засобів, вдосконалити систему пилоподавлення на дробильно-сортувальній дільниці, привести у відповідність до існуючих вимог маркшейдерську документацію, забезпечити службу охорони праці відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці тощо.
Стан виробничої безпеки, що постійно загрожує життю і здоров’ю працівників Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру, став приводом для призупинення гірничих робіт на двох горизонтах, заборони експлуатації технологічних конвеєрів, вантажних автомобілів, одного бульдозера, семи вантажопідіймальних кранів, трансформаторної підстанції. Заборонено виконання електрозварювальних робіт. За допущені порушення до адміністративної відповідальності притягнено 17 працівників кар’єру, у тому числі генерального директора С. Баранова.
За результатами комплексної перевірки видано 15 приписів, в яких передбачено виконання раніше виявлених порушень і ще багато «свіжих». Очевидно, що керівництву і власникам Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру треба звернути серйозну увагу на безпеку виробництва, щоб система управління охороною праці була міцна, як граніт, який тут видобувають.

Сергій КОЛЕСНИК,
наш власкорДо списку