Статьи

Image00002.jpgІсторія інституту бере початок у 1907 р. зі створення центральної Макіївської рятувальної та випробувальної станції. 19 травня 1927 р. постановою РНК СРСР її було перетворено в Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки гірничих робіт і гірничорятувальної справи.
Вчені й спеціалісти МакНДІ стали першопрохідниками у проведенні наукових досліджень, що забезпечують безпеку праці шахтарів. Ще на гірничорятувальній станції її працівники почали вивчати вибухові властивості рудникового газу і кам’яновугільного пилу, розробляти способи і засоби запобігання вибухам, констуювати вітчизняну апаратуру для захисту органів дихання.
У роки Великої Вітчизняної війни інститут було евакуйовано у Кузбас. У ці роки вчені виконували також велику кількість замовлень для фронту. Після війни вчені МакНДІ активно включилися в роботу з відбудови народного господарства, вугільної промисловості країни.
Сьогодні інститут має необхідну лабораторну базу, де ведуться наукові дослідження з питань боротьби з раптовими викидами вугілля, породи і газу, з рудниковим пилом і газом; вентиляції, газового контролю; забезпечення безпеки підривних робіт, вибухових матеріалів, засобів підривання; боротьби з високими температурами; безпечного застосування електроенергії в шахтах; безпеки на підземному транспорті та шахтному підйомі; виробничої санітарії, засобів індивідуального і колективного захисту.
За роки існування інституту змінилося кілька поколінь учених, праця яких була спрямована на досягнення шляхетної мети — поліпшення умов і безпеки праці шахтарів. Значний внесок у становлення і розвиток МакНДІ внесли відомі вчені й спеціалісти В. Білий, П. Ковальов, І. Бобров, Ф. Галаджій, І. Печук, О. Морєв, В. Колосюк, а також багато інших. Для приборкування підземної стихії створюються нові способи та засоби, що не поступаються світовим аналогам.
Важливим кроком щодо забезпечення безпеки робіт, збереження життя і здоров’я гірників стало створення за замовленням Державного комітету України з нагляду за охороною праці апаратно-програмного комплексу КАГІ, що призначений для подання, обробки й аналізу інформації від апаратури аерогазового контролю, відключення електроенергії за небезпечної аерогазової обстановки в гірничих виробках. До 2010 р. комплексом КАГІ планується оснастити 115 шахт.
В останні роки спеціалісти МакНДІ активно розвивають акустичні методи оцінки й контролю стану привибійної частини викидонебезпечних вугільних пластів. У результаті проведених досліджень розроблено ряд нових способів прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів, що засновані на реєстрації та обробці акустичних сигналів, викликаних пружними коливаннями масиву у вибої. Акустичні сигнали вловлюються та перетворюються на електричні сигнали приймальним пристроєм апаратури АПСС1, які потім передаються по лінії зв’язку на поверхню, де обробляються й аналізуються на персональному комп’ютері. Для розвитку цього напряму активно ведуться роботи з розробки нових способів боротьби з газодинамічними явищами: випереджувальному відключенню електроенергії в початковій стадії викиду вугілля і газу, оцінці безпеки й ефективності випереджувальних свердловин, розвідці дрібноамплітудних порушень попереду підготовчого вибою, прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів за сорбційними показниками вугілля.
Для запобігання вибухам метану розроблено і вже пройшов промислове дослідження інгібіторний порошок нового технічного рівня, на основі якого виготовляється пластична забивка для шпурів з метою гальмування екзотермічної реакції окислювання метану, рудникових газів і продуктів газифікації вугільного пилу в шахтній атмосфері. Її застосування гарантує запобігання займанню метану і вугільного пилу.
Не залишається поза увагою вчених МакНДІ проблема нормалізації теплових умов. Разом із заводами холодильного машинобудування завершено створення і впровадження комплексу шахтного холодильного устаткування потужністю 1 Мвт холоду на базі холодильної машини МХРВ-1-У5. Холодильне устаткування призначене для охолодження повітря в лавах. Для стабілізації температурного режиму в тупикових підготовчих виробках глибоких шахт призначений розроблений спеціалістами МакНДІ пересувний шахтний кондиціонер КПШ-300.
За останні роки зроблено значний крок у розвитку й удосконаленні стволового радіозв’язку. Вчені МакНДІ разом із ЗАТ «Весна-комплект» розробили апаратуру радіозв’язку «Весна СРС», призначену для організації на вертикальних підйомних установках двостороннього радіозв’язку між машиністом підйому і ремонтним персоналом під час огляду і ремонту ствола, а також для зв’язку «кліть — машинне відділення» в екстремальних ситуаціях. Сьогодні на шахтах України впроваджено 80 комплектів такої апаратури. Розроблено технології безвідходної переробки промислових породних відвалів, застосування електрогідравлічного ефекту в різних галузях виробництва. І це лише деякі з розробок вчених і спеціалістів інституту у сфері безпеки праці гірників.
На базі МакНДІ діють дослідний центр і орган із сертифікації гірничошахтного устаткування, засобів захисту і матеріалів, що допускаються для застосування у вугільних шахтах.
Image00004.jpgПри інституті функціонують докторантура й аспірантура. Тільки з 2003 р., коли було відновлено роботу спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, тут успішно пройшов захист 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.
Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості має тісні наукові та виробничі зв’язки з більше ніж 20 країнами світу. Він є постійним учасником міжнародних тематичних конференцій. Особлива увага приділяється розвитку відносин з Росією, іншими державами СНД. Відновлюються зв’язки із спорідненими інститутами і підприємствами, що випускають і експлуатують вуглевидобувну техніку. МакНДІ організовує роботу за договорами, бере участь у тематичних виставках, наукових конференціях. На Міжнародному промисловому ярмарку, що відбувся в 2005 р. у Москві, розробки макіївських учених були відзначені трьома дипломами.
Інститут впродовж багатьох років бере участь у роботі міжнародних організацій — Міжнародного гірничого конгресу (МГК); Міжнародного бюро з гірничої теплофізики (МБГТ); Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) і комісії з освітлення (МКО); Міжнародного комітету з підйомів і канатів.
В інституті працюють близько 400 осіб, з них близько 250 — наукові співробітники, 49 спеціалістів мають учений ступінь доктора і кандидата наук.
У МакНДІ працюють академіки і члени-кореспонденти міжнародних і галузевих академій наук, ряд учених удостоєно почесного звання лауреата Державної премії України, нагороджено державними нагородами. За радянських часів роботи вчених МакНДІ неодноразово відзначалися Державними преміями СРСР, Ради Міністрів СРСР і преміями імені академіка О. О. Скочинського.
Останніми роками інститут брав активну участь у розробці Гірничого закону України, Правил безпеки у вугільних шахтах, Єдиних правил безпеки під час ведення підривних робіт, у розробці положення про систему управління охороною праці у вугільній промисловості, інших законодавчих і нормативно-правових актів.
Колективну працю макіївських учених втілено у численних розробках, наукових статтях і книгах. Підготовлено тритомну монографію «Розслідування і запобігання аваріям на вугільних шахтах». За успіхи, досягнуті колективом у розробці та впровадженні на підприємствах вугільної промисловості більш досконалих засобів забезпечення безпеки та поліпшення умов праці, досягнення високих виробничих показників інститут багаторазово нагороджувався державними і галузевими нагородами та Почесними грамотами. Сьогодні інститут зайнятий формуванням банку інтелектуальної власності, що захищає вітчизняні розробки від несумлінних конкурентів, необхідні для українських підприємців.
Усі наукові розробки, ідеї та відкриття вчених МакНДІ закладаються в програму реалізації пілотного проекту вугільної шахти майбутнього.
Незважаючи на свій вік, МакНДІ та його колектив молоді душею, сповнені прагнення й енергії вирішувати проблеми вугільної галузі — запоруки енергетичної безпеки України.

Від імені наших читачів і колективу редакції щиро вітаємо всіх співробітників МакНДІ з ювілеєм. Віримо, що сподвижницька праця вчених і спеціалістів інституту будуть гарантією створення безпечних умов праці гірників. Бажаємо всім здоров’я й особистого благополуччя. Розраховуємо на подальше плідне співробітництво з журналом.

На знімках:
директор МакНДІ А. Брюханов;
пам’ятна дошка,
встановлена на будинку,
де починалася історія інституту;
меморіальна дошка
одному з основоположників
розробок з безпеки
шахтарської праці М. Черницину;
група співробітників МакНДІ
біля пам'ятної стели,
відкритої 23 серпня 2007 р.
на території інституту
напередодні 60-річчя Дня шахтаря
на честь перших гірничорятувальників, які загинули в Донбасі у 1902—1917 рр..

Фото Г. ЩУРОВАДо списку