Статьи
На виробництві широко використовуються драбини, які за визначенням ГОСТ 24258—88, є «конструкцією, призначеною для переміщення людей на висоті і створення тимчасових робочих місць». На жаль, постійно реєструються нещасні випадки, пов’язані із падінням працівників з драбин, а за останній час збільшилась тяжкість наслідків цих нещасних випадків. Основна причина нещасних випадків пов’язана з використанням під час виконання робіт на висоті замість засобів підмощування приставних драбин.

Нормативні вимоги однозначно вказують: на приставних драбинах забороняється виконання будь-яких робіт, вони повинні використовуватись тільки для переміщення людей між окремими ярусами будівлі та виконання робіт, які не потребують від виконавця упору в її конструкції. Роботи на драбинах допускаються тільки у виняткових випадках — під час аварії або якщо створюється небезпека для життя людини та руйнування устаткування (п. 4.17 СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (НПАОП 45.2-7.02-80); пп. 2.7.90, 5.5.11 Правил охорони праці при ремонті і реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90); п. 7.1.24 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01)). Хоча, на думку автора, цим нормативним вимогам суперечать інші вимоги, наприклад, п. 7.1.25 НПАОП 0.00-1.30-01: «у разі виконання працівником робіт з приставних драбин на висоті більше 1,3 м повинен застосовуватись запобіжний пояс», а вираз «драбини для виконання робіт на висоті» (наприклад, підпис до мал. 4 НПАОП 0.00-1.30-01) необхідно розуміти як «драбини, що використовуються під час виконання робіт на висоті».
Нормативні вимоги до драбин визначені РСТ УССР 1735-87 «Лесницы деревянные и металлические. Общие технические условия», ГОСТ 26887—88 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ», розділом 7.1 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01). У ГОСТ 24258—88 «Средства подмащивания» конкретні вимоги до драбин не визначені.
Залежно від конструкції можуть використовуватись такі типи драбин: приставні (одноколінні та багатоколінні розсувні), навісні, стрем’янки; залежно від матеріалу: дерев’яні та металеві. Для піднімання на опори з циліндричними та конічними стояками діаметром 300 … 500 мм на висоту до 14 м використовуються розбірні переносні драбини. Нормативні вимоги щодо експлуатації приставних драбин наведені в додатку, аналіз даних якого вказує на неоднозначність нормативних вимог (насамперед у частині випробування драбини), а саме: навантаження, яким випробовується щабель драбини, становить 120, 150, 160 кг, а кут нахилу відповідно 60, 70 і 75°. Результати випробувань реєструються у протоколі або журналі.
Необхідно зазначити, що обмеження загальної довжини драбини до 5 м пов’язано насамперед з тим, що роботи на висоті понад 5 м вважаються верхолазними. Очевидним є й те, що приставні драбини під час виконання робіт повинні відповідати вимогам ГОСТ 26887—86, тобто повинні бути тільки металевими (п. 4.17 НПАОП 45.2-7.02-80), а випадки травмування, що пов’язані з руйнуванням щабля металевої драбини, малоймовірні. Допустима маса приставної драбини визначена тільки в РСТ УССР 1735-87.
На думку автора, доцільно проводити випробування тільки приставних драбин незаводського виготовлення або тих, що не мають сертифіката відповідності, а також у разі перевищення граничного терміну експлуатації драбини чи недотримання оптимальних умов їх експлуатації (наприклад, у разі експлуатації драбини в агресивному середовищі, перевантаження). Оскільки технічно несправну (поламану) драбину можна легко виявити візуально, то випробування такої драбини не є доцільним — її необхідно вилучати та утилізувати.
На підприємстві повинна бути визначена особа, відповідальна за контроль технічного стану драбин і стрем’янок, у тому числі їх випробування (п. 7.1.32 НПАОП 0.00-1.30-01). Має бути розроблена методика (інструкція, технологічна карта) випробування драбин, оскільки ця робота пов’язана з підвищеною небезпекою, бо потребує спеціального пристрою (стенду) з вантажопідйомним механізмом. Необхідно створити силове навантаження 120, 150, 160 кг, що вручну зробити неможливо.
Прикрим непорозумінням є те, що вищенаведеним вимогам суперечать Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), де вказується, що «роботи верхолазні — це роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань, тимчасових драбин…», і навіть уведено підрозділ 6.6 «Вимоги безпеки під час виконання робіт з автомобільних драбин».
Основним завданням роботодавця є створення умов для безпечного ведення робіт, у тому числі з використанням приставних драбин. Як свідчить аналіз виробничого травматизму, нехтування такими вимогами призводить до нещасних випадків.До списку