Статьи

Image00007.jpgВеличезна роль в енергетичній безпеці України належить її нафтогазовій галузі. У 1956 р. розпочався видобуток газу з унікального Шебелинського газоконденсатного родовища. Саме з того часу назва «Шебелинка» стала відомою далеко за межами України. Довгі роки родовище було одним з найбільших у СРСР. Максимальний річний видобуток газу тут був досягнутий у 1971 р.— понад 31 млрд. м3.

Газопромислове управління (ГПУ) «Шебелинкагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» і сьогодні є провідним вітчизняним підприємством з видобутку природного газу і газового конденсату. Понад 3,5 тис. працівників підприємства несуть цілодобову вахту на 39 родовищах, розташованих на території Харківської, Полтавської, Луганської та Донецької областей. На балансі підприємства — 1164 експлуатаційні свердловини, понад 70 установок комплексної підготовки газу, дожимні компресорні та газорозподільні станції.
Наявна матеріальна база, унікальний досвід, накопичений спеціалістами підприємства, дають йому змогу впевнено утримувати лідерство з видобутку блакитного палива. Майже третина з 20 млрд. м3 вітчизняного газу видобувається сьогодні в ГПУ «Шебелинкагазвидобування». Це важливий момент, враховуючи те, що більшість родовищ, які давно експлуатуються, перебувають у завершальній стадії розробки. Більше того, динаміка видобування цінної вуглеводневої сировини тут неухильно, з року в рік, підвищується: 2002 г.— 5,842 млрд. м3, 2004 г.— 6,475 млрд. м3, 2006 г.— 6,850 млрд. м3.
Безсумнівно, говорить директор Ю. Фесенко, трудовий колектив підприємства і надалі нарощуватиме обсяги видобування природного газу, сприятиме нарощуванню енергетичного потенціалу країни — важливої складової її енергетичної незалежності. На замовлення ГПУ активно проводиться пошуково-розвідувальне буріння на 16 нових площах і родовищах. Тільки щорічні витрати на сейсморозвідку, яка проводиться тут з метою підготовки перспективних газоносних структур, становлять в середньому 11 млн. грн.
Видатним досягненням стало відкриття і освоєння спеціалістами ГПУ «Шебелинкагазвидобування» найбільшого за роки незалежності Кобзівського газоконденсатного родовища. На ньому впродовж двох останніх років введено в експлуатацію 20 свердловин і видобуто понад 1 млрд. м3 природного газу. Прогнозні ресурси газу пластів цього перспективного родовища, які глибоко залягають, згідно з розрахунками «УкрНДІгазу», становлять понад 56 млрд. м3.
Серед інших важливих досягнень підприємства за останні роки — завершення реконструкції Хрестищенської та Червонодонецької дожимних компресорних станцій (ДКС). Переобладнання газомоторокомпресорів Червонодонецької ДКС для роботи компресорними циліндрами більшого діаметру дало змогу значно поліпшити і стабілізувати виробничий процес видобування природного газу з найстарішого Шебелинського промислу, суттєво збільшило відсоток видобутку газового конденсату, звело до мінімуму витрати електроенергії на технологічні потреби. Це дасть змогу продовжити надійну розробку промислу в нинішніх обсягах ще, як мінімум, на кілька десятків років.
Не менший обсяг робіт було виконано також і на Хрестищенському промислі. Зокрема, на Хрестищенській ДКС було встановлено 8 нових газоперекачувальних агрегатів типу ГПА-Ц-6 з двома ступенями стиснення газу. ККД станції збільшився на 31%, що дає змогу щорічно економити понад 1,65 млн. м3 газу. Нещодавно на цьому ж промислі запущено в роботу установку централізованої підготовки газу з використанням турбодетандерних агрегатів замість аміачно-холодильної установки. Впровадження нової технології дає змогу забезпечити високу якість підготовки газу відповідно до міжнародних стандартів, скоротити споживання електроенергії на 20 млн. кВт·год на рік, додатково видобувати газовий конденсат в обсязі 10 тис. т на рік, покращувати екологічні показники виробництва.
Словом, питанням впровадження передових технологій і наукових досягнень у ГПУ «Шебелинкагазвидобування» приділяється велика увага.
Проте працівники трудового колективу добре усвідомлюють, що виробничі цілі не можуть бути досягнуті, якщо не надавати належної уваги питанням охорони праці. Тому організація роботи з охорони праці грунтується тут на неухильному додержанні вимог чинного законодавства, відомчих стандартів, які відображені в наказі «Про єдину систему управління охороною праці в ДК «Укргазвидобування». Оперативний контроль за станом охорони праці проводиться відповідно до розробленого стандарту підприємства, що передбачає 4 ступеня. Організацію роботи з охорони праці здійснює служба охорони праці (24 працівники) на чолі із заступником директора з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки М. Костюченком. Всі вони — висококваліфіковані спеціалісти.
Хорошою підмогою в питаннях навчання і перевірки знань з питань охорони праці є власний навчально-курсовий комбінат. НКК ГПУ «Шебелинкагазвидобування» — один з провідних навчальних закладів НАК «Нафтогаз України» з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робочих кадрів. Сьогодні в навчальних класах комбінату, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою, наочними посібниками та нормативною літературою, проходять навчання робітники з 38 спеціальностей, пов’язаних з видобуванням, переробкою і транспортуванням нафти і газу, з бурінням і капремонтом свердловин. Щороку в стінах цього навчального закладу, крім працівників підприємства, навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять близько 3 тис. інших робітників галузі з усіх куточків України.
Щорічне спеціальне навчання і перевірка знань працюючих управління проводиться також безпосередньо на виробничій базі підприємства, за затвердженими навчальними планами і програмами. Розробляються вони з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників безпосередньо посадовими особами структурних підрозділів і базуються на відповідних правилах, нормах, інструкціях, враховують специфіку того чи іншого структурного підрозділу, технологію виробництва, конкретні професії та види робіт, що виконуються.
Така підвищена увага до питань навчання цілком виправдана, вважає М. Костюченко, оскільки перш ніж суворо питати з робітника, його треба належним чином навчити. Втім, у справі охорони праці одного навчання, слів переконання до вільних і мимовільних порушників вимог правил безпеки — не завжди достатньо. М. Костюченку, який ось вже два десятки років очолює службу управління, ця істина відома, як нікому іншому. Саме за його ініціативи ще в 1986 р. на підприємстві кожному новоприйнятому працівникові почали вручати спеціальну пам’ятку з охорони праці.
У пам’ятці, яка є у всіх без винятку робітників підприємства, є відривні талони попередження трьох видів. У разі виявлення на робочому місці порушень правил безпеки перевіряючі посадові особи з пам’ятки винного вилучають відповідний талон попередження. При вилученні першого порушник позбавляється 25, другого — 50, третього — 100% премії.
У ГПУ «Шебелинкагазвидобування» створено дві постійно діючі комісії з питань охорони праці. Одна — на чолі з першим керівником підприємства — для оперативного вирішення питань забезпечення безпечних умов праці та реалізації комплексних заходів щодо поліпшення умов праці. Друга — для проведення оперативних перевірок додержання правил охорони і умов праці в структурних підрозділах.
Тільки у першому півріччі 2007 р. було проведено 765 відомчих перевірок стану охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху. З них безпосередньо співробітниками служби охорони праці — 352 перевірки.
Результати перевірок є предметом обговорення на щотижневих планерках, які проводяться вранці в понеділок у всіх структурних підрозділах підприємства. Один раз на два місяці в кабінеті першого керівника підприємства проводиться нарада, де розглядається стан охорони праці в структурних підрозділах і в цілому по управлінню. Більшість порушених питань, які не вимагають значних матеріальних витрат, вирішуються, як правило, в робочому порядку. Ті ж, що вимагають солідних фінансових вкладень, вносяться за узгодженням з профспілковим комітетом до заходів розділу «Охорона праці» колективного договору. Слід зазначити, що суми, які витрачаються за цією статтею підприємством, з року в рік збільшуються. Так, тільки в першому півріччі 2007 р. передбачено виконати 55 заходів, спрямованих на підвищення безпеки і поліпшення умов праці працюючих, на суму 1,75 млн. грн. Усі заходи, треба зазначити, були виконані раніше терміну, а сума витрачених коштів перевищила 1,9 млн. грн.
Задоволені методами роботи адміністрації управління щодо створення безпечних, сприятливих умов праці й у наглядових органах. Головний гірничотехнічний інспектор Харківської державної інспекції гірничого нагляду О. Єршов, зокрема, зазначив, що всі проблеми, які стосуються охорони надр і промислової безпеки, вирішуються тут оперативно, в максимально стислі терміни. Тому й не виникає у нього з посадовими особами підприємства конфліктних ситуацій.
Наочним підтвердженням сказаного служить відсутність випадків травмування в ГПУ впродовж кількох останніх років. Наприкінці квітня, за підсумками огляду-конкурсу, присвяченого Міжнародному дню охорони праці, старший інженер з охороні праці Красноградського цеху капітального ремонту свердловин О. Зінченко був нагороджений Почесними грамотами інспекції і теруправління Держгірпромнагляду по Харківській області.
Не забувають в управлінні й про соціальну сферу, про оздоровлення трудящих. У 1996 р. в селищі Кирилівка, що на березі Азовського моря, почала працювати база відпочинку «Донець», де щороку разом зі своїми сім’ями відпочивають і набираються сил близько 600 шебелинських газовидобувачів. Люблять вони і спорт. Стадіон, розташований поблизу головного адміністративного корпусу підприємства, завжди заповнений. Щодня на ньому проводять тренування футболісти команди «Газовик», хтось вранці починає свій день зі спортивної розминки. У селищі Червоний Донець для працівників підприємства зводиться нове житло. Сьогодні завершується будівництво сучасного критого фізкультурно-оздоровчого комплексу, в якому передбачено два басейни, тренажерні зали. Словом, трудовий колектив підприємства гідно продовжує свої славні традиції. Залишається лише побажати йому подальших успіхів на цьому шляху.

Вадим КОБЕЦЬ,
наш власкор

Фото автора та з рекламних
матеріалів підприємстваДо списку