Статьи

Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці (ННДІПБОП) за дорученням Держгірпромнагляду опрацьовує проект Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007—2011 роки. Програма формується на пропозицію 14 міністерств, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України, інших органів та організацій. Вона спрямована на вирішення проблем управління промисловою безпекою та охороною праці, їх нормативного забезпечення.

* * *
У Фінляндії кілька міністерств і Фінський інститут охорони здоров’я здійснюють Національну програму «Національне здоров’я 2015». Програма спрямована на підтримку функціональних можливостей працюючих, продовження трудового життя людини за рахунок заходів щодо покращання безпеки праці та зміцнення здоров’я.

* * *
Європейське агентство з охорони праці за дорученням Європейської комісії підготувало доповідь про пріоритети науково-дослідницької діяльності з проблем безпеки праці та охорони здоров’я. Визначено потребу щодо встановлення нових підходів і рішень, які стосуються нових небезпек і ризиків, породжених небезпечними речовинами, новими машинами та механізмами, а також біологічними та психологічними небезпеками.
* * *
У Російській Федерації розробляється програма «Зниження смертності, травматизму і професійної захворюваності на виробництві». Серед традиційних напрямів програми формується новий — створення системи управління професійними ризиками.

* * *
Міжнародна організація праці приділяє значну увагу проблемі насильства на роботі. З метою запобігання цьому негативному явищу та його наслідкам здійснюється методичне забезпечення культури охорони праці. Зокрема, у 2006 р. розроблено посібник «Збірник практичних правил боротьби з насильством на робочому місці».

* * *
95-та сесія Міжнародної конференції праці (Женева) прийняла резолюцію про роль МОП в галузі технічного співробітництва як одного з головних засобів у діяльності МОП щодо забезпечення та реалізації міжнародних трудових норм. Співробітництво передбачає втілення чотирьох стратегічних завдань: сприяння застосуванню норм і прав у сфері праці, зайнятості, соціального захисту та діалогу; зменшення масштабів бідності, поліпшення рівня життя вразливих категорій працівників; розвиток підприємств, створення робочих місць, підвищення кваліфікації; забезпечення прав працюючих і гендерної рівності.До списку